Річний звіт за 2020 рік

Конотопська станція юних натуралістів

Конотопської міської ради

Сумської області

 

 

 

 

 

ЗВІТ

Конотопської станції

юних натуралістів

за 2020 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конотоп – 2020

 

З М І С Т

 

Вступ……………………………………………………………………………………….4

І. Координаційно-методична робота

1.1. Організація та зміст роботи з педагогічними кадрами…………………………….4

1.2. Координаційно-методична робота в освітніх округах. Заходи щодо розвитку позашкільної еколого-натуралістичної освіти в новостворених об’єднаних територіальних громадах. Співпраця  з опорними школами………………………….5

1.3. Конкурси педагогічної майстерності, творчі конкурси тощо на рівні закладу, району (міста, громади)………………………………………………………………….7

1.4. Соціальне партнерство закладів позашкільної освіти з державними науковими установами, громадськими організаціями, закладами вищої освіти, культури тощо………………………………………………………………………………………7

1.5. Заходи щодо підвищення кваліфікації педагогів…………………………………10

 

ІІ. Навчально-методичне забезпечення змісту позашкільної освіти…………………11

 

ІІІ. Науково-методична робота з педагогічним кадрами. Інноваційна діяльність педагогів. Вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду………..13

 

ІV. Популяризація еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти у засобах масової інформації,  соціальних мережах; робота сайту………………………………….17

 

 1. Видавнича діяльність…………………………………………………………………18

 

VІ. Організаційно-масова робота з дітьми та учнівською молоддю в закладах загальної середньої освіти та закладі позашкільної освіти……………………………18

6.1. Участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних заходах з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти……………………………………….22

6.2 Організація та зміст заходів з патріотичного виховання………………………….23

 

VІІ. Науково-дослідницька робота, практична природоохоронна робота

7.1. Робота на НДЗД, об’єктах захищеного ґрунту, у куточку живої природи……. .25

7.2. Робота учнівських лісництв………………………………………………………..26

7.3. Робота на екологічній стежці………………………………………………………26

7.4. Робота на природоохоронних територіях…………………………………………27

7.5. Практична природоохоронна робота………………………………………………27

7.6. Трудові акції, тижні, місячники до Міжнародного Дня Землі, Дня охорони навколишнього природного середовища………………………………………………28

 

VІІІ. Аналіз роботи профільних таборів……………………………………………….28

 

ІХ. Аналіз організаційних форм освітнього процесу за основними профілями діяльності в закладах позашкільної освіти, загальної середньої освіти………………..29

9.1. Мережа гуртків………………………………………………………………………30

9.2. Профільність гуртків………………………………………………………………..31

9.3. Динаміка розвитку мережі гуртків за 2018-2020 роки……………………………32

9.4. Тематика досліджень та спостережень за профілями…………………………….33

9.5. Приклади організації роботи кращих гуртків із зазначенням конкретних досягнень у науково-дослідницькій роботі ……………………………………………33

 

Х. Неформальна екологічна освіта та виховання

10.1. Дитячі громадські екологічні та природоохоронні організації та об’єднання…34

10.2. Дитячий екологічний парламент. Органи учнівського самоврядування………34

10.3. Юнацькі секції Товариства охорони природи……………………………………36

 

ХІ. Аналіз матеріально-технічної бази закладу позашкільної освіти………………….36

 

ХІІ. Педагогічний склад закладу позашкільної освіти. ………………………………36

 

ХІІІ. Пропозиції щодо подальшого розвитку еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти……………………………………………………………………..38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Конотопська станція юних натуралістів Конотопської міської ради Сумської області – багатопрофільний еколого-натуралістичний заклад позашкільної освіти, який цілеспрямовано займається екологічною освітою і вихованням учнівської молоді міста, є центром пошуково-дослідницької та практичної природоохоронної роботи.

Діяльність учнівсько-педагогічного колективу Конотопської СЮН протягом 2020 року спрямовувалася на реалізацію визначених стратегії розвитку, місії і цілей позашкільної установи в умовах переходу освітньої галузі до стратегічного управління, виконання пріоритетних завдань.

Для колективу станції юних натуралістів пріоритетними є завдання:

1.Підвищення рейтингу закладу на рівні міста, області, держави. Зміцнення співпраці станції юних натуралістів  з її соціальними партнерами

(освітні заклади, громадські та державні установи міста, батьківська громада).

 1. Створення ефективної моделі біологізації освітнього простору СЮН.
 2. Створення комплексу соціально-педагогічних умов для розвитку інтелектуальних і творчих здібностей обдарованої учнівської молоді міста.
 3. Забезпечення доступності до якісної екологічної позашкільної освіти дітей та учнівської молоді міста, залучення до гурткової роботи учнів старшого шкільного віку.
 4. Упровадження в освітній процес закладу сучасних освітніх інноваційних технологій.
 5. Забезпечення   національно-патріотичного виховання учнівської молоді, формування національної свідомості школярів, відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних цінностей.
 6. Валеологізація освітнього процесу станції натуралістів.
 7. Підвищення рівня освітнього та науково-методичного забезпечення діяльності закладу.
 8. Покращення якості кадрового забезпечення закладу.

Якісне і ефективне виконання пріоритетних завдань забезпечило:

– закладу позашкільної освіти – «позитивний  імідж»;

– учнівській молоді – доступність до якісної екологічної позашкільної освіти;

– керівникам гуртків – можливість упровадження в практику власної  діяльності елементів сучасних інноваційних освітніх технологій.

 

 І. Координаційно-методична робота

1.1. Організація і зміст роботи з педагогічними кадрами

Науково-методична робота з педагогічними кадрами Конотопської СЮН  забезпечувалася діяльністю педагогів згідно плану методичної роботи закладу на поточний  навчальний рік та здійснювалася відповідно до наказів по Конотопській СЮН «Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у поточному  навчальному  році» за колективною, груповою та індивідуальною формами. Її структурними складовими стали:

– діяльність педагогічної ради (4 засідання на рік);

– засідання психолого-педагогічних семінарів (4 засідання на рік);

– робота методичного об’єднання (3 засідання на рік)  та творчих груп керівників гуртків у відповідності до науково-методичної проблеми закладу;

– індивідуальна методична робота педагогів: самоосвітня, дослідницька, узагальнювальна та творча діяльність, методичне консультування, взаємовідвідування гурткових занять та ін.;

– атестаційний процес, структурований за п’ятирічним циклом.

З метою підвищення науково-методичного рівня, професійної компетентності,  педагоги Конотопської СЮН стали учасниками всеукраїнських, обласних та міських заходів. У лютому 2020 року педагоги СЮН взяли участь у засіданні методичного об’єднання вчителів біології міста під час роботи фестивалю «Природа навколо нас», учасниками якого були працівники міського краєзнавчого музею та Національного природного парку «Деснянсько – Старогутський. (Кількісний склад учасників – 28). Учнівсько-педагогічний колектив взяв участь в обласному методичному онлайн-челенджі «Досліджуємо. Упроваджуємо. Розвиваємося» у межах святкування 95 річниці юннатівського руху в Україні. Методист СЮН Сувид Людмила Петрівна 13.05.2020 року взяла участь в онлайн-конференції «Онлайн-міст «Форум позашкільників 2020» (НЕНЦ м.Київ), директор закладу Дрога Ірина Володимирівна 28.08.2020 року стала учасником обласного онлайн-методоб’єднання в секції керівних кадрів, 08.10.2020 року методист Сувид Л.П. – учасниця обласного методичного онлайн-об’єднання «Сучасні практики організації дистанційного навчання в ЗПО еколого-натуралістичного напряму», 12.11.2020 року директор Дрога І.В. долучилась до наради директорів ЗПО міста за темою «Організація освітньої діяльності позашкільного закладу освіти в період карантинних заходів». Адміністрація закладу та ветеран юннатівського руху Шостак Любов Дмитрівна долучились до обласного юннатівського зеленого онлайн-вогника з нагоди святкування 95-річчя юннатівського руху в Україні.

1.2. Координаційно-методична робота в освітніх округах. Заходи щодо розвитку позашкільної еколого-натуралістичної освіти в новостворених об’єднаних територіальних громадах. Співпраця  з опорними школами

Конотопська станція юних натуралістів активно співпрацює з закладами загальної середньої освіти, дошкільними закладами та закладами  позашкільної освіти, а також  екологічними державними і громадськими організаціями. З метою залучення до гурткової роботи широкого кола учнівської молоді міста, дітей різних соціальних категорій було створено мережу гуртків станції юних натуралістів  поза її межами – у шести загальноосвітніх та спеціалізованих школах міста на підставі угод про співпрацю  між освітніми установами, а саме в ЗОШ № 14, 13, 7 (початкова), НВК «Казка», НВК:ЗОШ І ступеня – ДНЗ, СШ № 2. Продовжується багаторічна  співпраця Конотопської  станції юних натуралістів з Конотопським благодійним фондом для тяжкохворих дітей та їх сімей «Серця любові» ( на базі фонду організовано   роботу гуртка «Народні ремесла» за індивідуальною формою навчання з групою дітей з особливими потребами). На замовлення батьків учнів та адміністрацій СШ № 2 та НВК:ЗОШ І ступеня – ДНЗ, відкрито гуртки «Народні ремесла» на базі цих закладів освіти для дітей з особливими потребами.

Адміністраціями базових шкіл  та благодійного фонду створені належні умови задля роботи гуртків Конотопської СЮН.

В ході  проведених адміністрацією закладу  планових перевірок щодо роботи гуртків Конотопської  СЮН у базових освітніх закладах,  було виявлено належну  наповнюваність груп, відзначено систематичність  та якість проведення   занять педагогами .

Одним із пріоритетів діяльності педагогічного колективу Конотопської станції юних натуралістів  стало проведення активної роботи по збільшенню відсотка охоплення екологічною позашкільною освітою учнівської молоді міста.

Так, 10.09.20 відбувся день співпраці  закладів освіти  у формі «Презентація закладу позашкільної освіти», до якого долучилися здобувачі освіти 5 класів СШ № 12 та СШ № 9. Педагогами станції юних натуралістів був розроблений та проведений екологічний квест «Вартові майбутнього» (з дотриманням всіх карантинних вимог), в ході якого було задіяно 96 учнів.

15 вересня 2020 року на базі Конотопської СЮН індивідуально в гуртках (з метою уникнення скупчення дітей) відбулися урочистості з нагоди початку нового 2020-2021 позашкільного  навчального року, а саме: природничий квест «Моя рідна Конотопщина» та розважальна гра «Юннатівська галявина», охоплено 85 гуртківців.

На початку вересня керівники гуртків стали учасниками класних батьківських зборів (проводились на свіжому повітрі, з дотриманням всіх карантинних умов або долучались до онлайн-проведення на платформі Zoom) в НВК ЗОШ І ст.-ДНЗ, СШ №9, ЗОШ №14, ЗОШ №13, НВК «Казка», де провели  агітаційну роботу серед батьків  по залученню їх дітей до навчання в гуртках станції юних натуралістів.

В осінній період закладом була організована кампанія «Погодуй тваринку», до якої долучилися не тільки гуртківці станції, а і учні шкіл міста. Так, учні ЗОШ № 5  організували допомогу нашому зоокуточку по збору овочів під час Тижня волонтерства. В рамках операції «Каштан», що проходила на території станції, долучились учні СШ № 9, НВК: ЗОШ І-ІІ ступеня. Протягом 2020 року педагогічний колектив  Конотопської СЮН продовжував  активне  впровадження в канікулярний час на базі  віддалених від закладу шкіл міста наскрізних освітніх  програм екологічного змісту «Здоровим бути – здорово!» (ЗОШ №7 (початкова), 2 гуртки) та «Природничий калейдоскоп» (ЗОШ №14, 3 гуртки). Охоплено 150 учнів (5 гуртків). Діти виявили неабияку зацікавленість до гурткових  занять, що проводилися педагогами станції юннатів  в ході канікул . Дана форма діяльності  позитивно схвалена адміністраціями базових шкіл та має право на подальше існування. У період зимових канікул з 02.01.2020 по 12.01.2020 наш заклад відвідали учні СШ № 9, СШ № 2, ЗОШ 7 (старша). Для них були проведені екскурсії до зоокуточка «З добром у серці», екологічні ігри «Зимова круговерть», «Зимові розваги у парку», інтелектуальну гру «Новорічний серпантин» та майстер-клас з паперопластики «Сніговичок». Під час зимових канікул ( з 02.01.2020 по 12.01.2020) залучено 362 учнів міста.

 

 

    1.3. Конкурси педагогічної майстерності, творчі конкурси на рівні закладу, району (міста, громади)

З метою підтримки талановитих педагогів ЗПО, сприяння їх творчої самореалізації та стимулювання подальшої творчої педагогічної діяльності, 28 лютого 2020 року на базі Конотопського ЦДЮТ, проходив ІІ інтерактивний етап фестивалю «Ліга талантів» серед закладів ПО міста. Згідно Положення конкурсу, учасниками гри були культорганізатор Гайдук Лариса Миколаївна, керівник гуртка Логвинова Олена Миколаївна, гуртківці Басенкова Тетяна та Слишик Даніїл, які гідно представили заклад у конкурсі «Інтелектуальний марафон» за темою «Конотопщина – мій край». На даний час готуються матеріали до обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Джерела творчості» в номінації «Керівник гуртка (профіль «Квітникарсто»), який представлятиме керівник гуртка «Юні квітникарі» Коженко Л.В.

 

1.4. Соціальне партнерство закладів позашкільної освіти з державними науковими установами, громадськими організаціями, закладами вищої освіти, культури

Керівний склад та педагогічний колектив Конотопської станції юних натуралістів прагне до перетворення своєї установи у заклад «соціального партнерства», де панує атмосфера турботи і підтримки учнів силами всієї громади міста, яка сприяє розвитку їхніх можливостей, задовольняє їхні інтелектуальні, емоційні і соціальні потреби.

Прикладом соціального партнерства стала плідна взаємодія Конотопської  станції юних натуралістів з Конотопським благодійний фондом для тяжкохворих дітей та їх сімей «Серця любові» – некомерційною громадською організацією, метою діяльності якої  є підвищення соціальної адаптації, розвиток інтелектуальних та творчих здібностей дітей з особливими потребами, формування їх активної життєвої позиції. В рамках співпраці з фондом на його базі у 2020 році діяв гурток станції юннатів «Народні ремесла» (керівники гуртка Шостак Любов Дмитрівна.). У січні 2020 року  учнівсько-педагогічний колектив Конотопської СЮН привітав дітей, їх батьків та працівників фонду «Серця любові» з новорічно-різдвяними святами та підготували посівалки та виставу «Новорічне диво у зимовому лісі». До проведення заходу було задіяно 17 учнів та 4 педагоги СЮН. Також керівники гуртків надавали  консультаційну допомогу працівникам фонду щодо ландшафтного планування їх території у весняний період  та поділилися вирощеним розсадним квітковим матеріалом.

Заклад продовжує співпрацю з національним природним парком «Деснянсько-Старогутський» та з Гетьманським Національним природним парком. На виконання міської Програми «Освіта Конотопа на 2018-2021 роки», затвердженої рішенням 26 сесії 7 скликання Конотопської міської ради, згідно плану роботи Конотопського міського методичного кабінету на 2020 рік, плану роботи Конотопської станції юних натуралістів на 2020 рік, згідно планів роботи міського методичного кабінету і методичного об’єднання вчителів біології на 2019-2020 навчальний рік, наказу відділу освіти від 26.12.2019 № 675-од «Про організацію і проведення фестивалю учнівських та родинних  колекцій «Природа навколо нас», наказу Конотопської станції юних натуралістів від 15.01.2020 № 06-од «Про підготовку та участь закладу у проведенні фестивалю учнівських та родинних колекцій «Природа навколо нас», за сприяння та підтримки Національного природного парку «Деснянсько – Старогутський», Гетьманського Національного природного парку, Конотопського краєзнавчого музею імені О.М.Лазаревського  з 31 січня 2020 по 11 лютого 2020 року на базі даного закладу та ЗЗСО проведено міський фестиваль учнівських та родинних колекцій «Природа навколо нас».

У фестивалі взяли участь учні  усіх закладів загальної середньої освіти, вихованці Конотопської станції юних натуралістів та Конотопської МАН.

З метою організації та проведення фестивалю було створено оргкомітет із числа зацікавлених осіб-учителів біології, представників  міського  методичного кабінету, міського краєзнавчого музею, Гетьманського НПП, станції юних натуралістів, розроблено програму фестивалю.

Учнями закладів загальної середньої освіти міста під керівництвом учителів біології було підготовлено і представлено 36 колекцій різної тематики, з  них: 30 учнівських, 4 родинних і одна вчительська, які було презентовано під час церемонії відкриття фестивалю. Найбільш чисельними були колекції, представлені учнями ЗОШ №13 та ЗОШ №7- по 4 колекції; гімназії, СШ №12,ЗОШ №11,10, Підлипненської ЗОШ – по 3 колекції;  СШ №3, ЗОШ №5,  ЗОШ №14,  СЮН – по 2 колекції; СШ №2 та МАН – по 1 колекції.

Найбільше на фестивалі були представлені колекції марок, круп та спецій, пташиних яєць, мушлів,  засобів аромотерапії, зрізів стебел дерев, комах та лишайників, моделей грибів, клітин, нейронів, смачних і лікувальних вітамінів, прикрас з природних матеріалів,  вишитих серветок на природничу тематику, біологічних принтів на тканині, пташиного пір’я та метеликів, лікувальних чаїв та зборів, лікарських рослин, гербаріїв рослин,  рослин із гафропаперу та птахів з паперу в техніці «паперокрафт», насіння та плодів і, навіть, смачного запашного варення.

Колекції, представлені на фестивалі, вражали своєю неповторністю і унікальністю, що свідчить про широке коло захоплень їх авторів природними об’єктами і бажанням розвиватися у плані колекціонування.

Окрасою фестивалю стала колекція екосуконь «Краса з вторинної сировини» учасників філіалу «Дівчата-STEM» СШ №12.

Станція юних натуралістів взяла активну участь в організації та проведенні даного заходу. Методистом закладу Сувид Л.П. був розроблений сценарій відкриття та закриття фестивалю, керівники гуртків Катрошенко І.В., Гончаренко Л.М. вели програму заходу на базі міського краєзнавчого музею. Відповідно до програми фестивалю з 03.02 по 06.02 керівники гуртків СЮН провели інтелектуальні вікторини, екологічні пізнавальні ігри та запропонували перегляд кінофільмів про природу України для учнівської молоді міста на базі СШ № 2, ЗОШ № 5, 11, 14 і охопили екологічно-освітніми заходами 146 учнів.

На фестиваль колекцій СЮН представила 2 учнівські колекції: «Першоцвіти Сумщини» з гафропаперу (керівник гуртка «Народні ремесла» Шостак Л.Д.) та минулорічну колекцію «Птахи Конотопщини» в техніці «паперокрафт». Вихованки закладу Катрошенко Анастасія, Найденцева Анастасія, Лазар Діана достойно презентували колекцію і були відзначені дипломами в номінації «Творча лабораторія».

На базі міського краєзнавчого музею Панченком Сергієм Михайловичем, доктором біологічних наук, доцентом, начальником наукового відділу Гетьманського Національного природного парку було проведено  засідання круглого стола «Природа та краєзнавство», День відкритих дверей гуртка  МАН «Прикладна ботаніка» та презентовано книгу «Наукові підсумки залучення громадськості до спостереження за станом довкілля в Деснянському біосферному резерваті»( взяла участь керівник гуртка СЮН Гончаренко Любов Миколаївна). Методист закладу Сувид Л.П. включилась в проведення еколого-освітнього заходу на базі ЗОШ № 11 за темою «Цікаве про сортування сміття і як це застосувати в Конотопі».

Виставку учнівських та родинних колекцій на базі краєзнавчого музею  відвідали понад 650 учнів закладів освіти міста, а на базі ЗЗСО-146 учнів.

Фестиваль учнівських колекцій «Природа навколо нас» сприяв розвитку в учнів інтересу до такого виду роботи,  як підготовка учнівської біологічної колекції, викликав бажання надалі продовжувати роботу над її розширенням та урізноманітненням.

Одним з пріоритетних напрямів діяльності закладу було визнано налагодження співпраці з Конотопським держлісгоспом: організація і проведення на базі даної установи екскурсій «Унікальний рослинний світ Конотопського дендропарку», пошуково-дослідницької діяльності, акцій, спрямованих на збереження і покращення лісового фонду Конотопщини. Під час підготовки матеріалів «Велетні Конотопщини» до обласного форуму «Природа – національне багатство України», працівники Новомутинського лісництва Конотопського держлісгоспу надали інформаційний матеріал та організували екскурсійну програму щодо вивчення популяції зубрів на Конотопщині. Конотопська СЮН продовжила співпрацю з комунальним підприємство “Муніципалітет” та приватним підприємством «Хлібзавод Дубов’язівський» (надаємо квіткову розсаду, а підприємства допомагають з кормами для тварин).

У співпраці з Конотопською міською ОТГ наш заклад долучився до виконання завдань «Програми підвищення енергоефективності у бюджетній сфері м.Конотопа на 2019-2021 роки» та взяв участь у проєкті-челенджі «Не пали-компостуй!». З метою популяризації екологічного способу життя у напрямку поширення практики компостування, культорганізатором Гайдук Ларисою Миколаївною проведена гра-вікторина «Енергозбереження: я, родина, місто, держава» (за участі Гапєєвої Людмили Анатоліївни, начальника управління економіки) та учнівсько-педагогічним колективом СЮН виготовлено та закладено демонстраційний компостер. До участі в челенджі було залучено 24 вихованці закладу.

       На сьогодні виховання учня – щоденний безперервний  процес. Тому педагогічний колектив Конотопської СЮН працює у тісній співпраці з батьківською громадою  з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації і розвитку дітей. У 2020 відбулось засідання  батьківського комітету  (листопад, голова комітету Малюх Ольга Сергіївна ), проводились індивідуальні консультації  в гуртках, педагоги Конотопської СЮН брали участь у загальношкільних батьківських зборах (охоплено 340 батьків ЗЗСО міста). З кожним роком  зміцнюється взаємодія закладу з батьківською громадою задля  забезпечення  всебічного та гармонійного розвитку вихованців гуртків освітньої установи. Особливо відчутно співпраця батьків вихованців та закладу проявилась під час дистанційного навчання, де батьки стали надійними партнерами для педагогів у навчально-виховній роботі з  дітьми.

 

1.5. Заходи щодо підвищення кваліфікації педагогів

У сучасних умовах соціально-економічних перетворень усе більшої значущості набуває проблема професійного становлення особистості. Розвиток системи педагогічної освіти акцентує увагу на формуванні педагога-професіонала, здатного адаптуватися до змінних умов соціуму, продуктивно реалізовувати інноваційні педагогічні технології, здійснювати самоосвіту.

Самоосвіта педагога є видом педагогічної діяльності, в якій вчитель повинен свідомо, самостійно і головне мотивовано поновлювати і удосконалювати свої знання з метою досягнення бажаної професійної майстерності, професійно важливих якостей. На Конотопській СЮН приділяється належна увага  самоосвітній діяльності  керівників гуртків. У кожного педагога є портфоліо  з матеріалами самоосвіти,  методичними матеріалами, відповідно до проблемної теми закладу та теми, над якою працює сам педагог.

Проте самоосвіта не дає позитивних результатів, якщо вона ізольована від інших форм підвищення кваліфікації. Виникає необхідність  взаємозв’язку самоосвіти з курсовою підготовкою, методичною роботою.

Згідно з Положенням про атестацію педагогічних працівників України, проводилася атестація педагогічних працівників Конотопської СЮН. До спільної атестаційної комісії Конотопської  СЮН та ЦДЮТ  вчасно надійшли заяви від педагогічних працівників щодо підвищення їх кваліфікаційного рівня. На підставі рішення атестаційної комісії керівнику гуртка Конотопської СЮН Коженко Л.В., яка пройшла атестацію, встановлено 12 кваліфікаційний розряд, керівникам гуртків Слишик Л.І., Катрошенко І.В. підтверджено 12 кваліфікаційний  розряд.

З метою підвищення професійної компетентності педагогічних працівників курсову підготовку на базі Сумського ОІППО у 2020 році в онлайн-форматі   пройшли керівники гуртків «Любителі свійських та декоративних тварин» Гончаренко Любов Миколаївна, «Юні квітникарі» Логвинова Олена Миколаївна, «Природа і творчість» Сувид Людмила Петрівна, Гайдук Лариса Миколаївна.

В умовах карантину діяльність закладу відбувалась дистанційно. Якісне навчання в дистанційній формі передбачало наявність доступу до швидкісного інтернету, технічного забезпечення (комп’ютер, планшет, смартфон тощо) в усіх учасників освітнього процесу. Для організації навчання за допомогою дистанційних технологій використовувались електронні ресурси, спеціальним чином була організована самостійна робота здобувачів освіти, система контролю виконання завдань та результатів навчання. В процесі дистанційної роботи педагоги  оволоділи методами і методиками, які допомогли організувати онлайн-групи, мотивували здобувачів освіти, налагодили зворотній зв’язок.  В умовах карантину  на сервісі «Всеосвіта»,  «На урок», YouTube-каналах, сайті закладу та сторінці у Facebook гуртківцям пропонувались для перегляду цікаві відео-заняття, майстер-класи, власні публікації педагогів, розробки заходів, віртуальні подорожі, інструкції, рекомендації тощо. Онлайн-заняття відбувались через Messenger (чат), Instagram (запис голосових повідомлень та включення педагога у прямий ефір), власні сторінки у Facebook, Viber-групи (чат), в телефонному режимі, де відбувались відеозустрічі, надавались фото та відеоматеріали і через які діти звітували про виконання завдань. Вся інформація про роботу станції у період карантину висвітлювалась на сайті закладу та на сторінці «Конотопська станція юних натуралістів» у мережі Facebook.

 

ІІ. Навчально-методичне забезпечення змісту позашкільної освіти

Науково-методична робота з педагогічними кадрами – це багатогранний та творчий процес, що становить комплекс систематичної і цілеспрямованої діяльності педагогів та сприяє підвищенню науково-теоретичного, культурного рівня, удосконаленню психолого-педагогічної і професійної підготовки. Рівень організації методичної роботи є одним із найважливіших критеріїв оцінки діяльності освітнього закладу.

Головним завданням науково-методичної роботи закладу є надання допомоги керівникам гуртків в розвитку їх педагогічної майстерності та необхідних для сучасного педагога особистих якостей. Велика увага приділялася розробці методичних рекомендацій для керівників гуртків щодо ведення документації, конспектів гурткових занять, проведення екскурсій, форм та методів  гурткової роботи, самоосвіти, роботи з обдарованою молоддю.

Протягом 2020 року методистом Конотопської СЮН  зосереджувалась увага на навчально-методичному забезпеченні освітнього  процесу, впровадженні нових навчальних програм, залученні педагогічних працівників до інноваційних форм роботи, розвитку творчої активності педагогів, підвищенні їх професіоналізму.

Освітня діяльність Конотопської СЮН здійснюється відповідно до Типового навчального плану, затвердженого наказом МОН України від 22.07.2008 р. № 676 та робочого навчального плану Конотопської СЮН на 2020 рік.

Керівники гуртків закладу  працюють за наступними освітніми  програмами:

 • «Юні квітникарі»  ( затверджена наказом відділу освіти Конотопської міської ради від 07.11.2018  №633/1-од, автори Коженко Л.В., Логвинова О.М. керівники гуртків «Юні квітникарі» Конотопської СЮН, І рік навчання, початковий рівень);
 • «Природа і творчість» (затверджена наказом Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 31.08.2020, автор Лаврик О.О., керівник гуртка Комунального закладу Сумської обласної ради – ОЦПО, І рік навчання, початковий рівень);
 • «Народні ремесла» (затверджена наказом відділу освіти Конотопської міської ради від 01.10.2020 № 348/1-од, автори Шостак Л.Д., Слишик Л.І., керівники гуртків «Народні ремесла» Конотопської СЮН, І-ІІ рік навчання, початковий, основний рівень,);
 • «Народні ремесла» ( затверджена наказом відділу освіти Конотопської міської ради від 07.11.2018 №633/1-од, автори Шостак Л.Д., Отченашенко В.М. керівники гуртка «Народні ремесла» Конотопської СЮН, І рік навчання, початковий рівень);
 • «Любителі декоративних і свійських тварин» (затверджена наказом відділу освіти Конотопської міської ради від 02.09.2016 № 392-од, автори Катрошенко І.В., Жадько Ю.В., Гончаренко Л.М., керівники гуртків «Любителі декоративних і свійських тварин» Конотопської СЮН, ІІ рік навчання, основний рівень);
 • наскрізна навчальна програма «Здоровим бути – здорово!» (схвалена рішенням науково-методичної ради Конотопського міського методичного кабінету, протокол № 4 від 25.10.2017, автор Гаряча В.І., керівник гуртка Конотопської СЮН);
 •  наскрізна навчальна програма «Природничий калейдоскоп» (схвалена рішенням науково-методичної ради Конотопського міського методичного кабінету, протокол № 4 від 25.10.2017, автори Гончаренко Л.М., Логвинова О.М., керівники гуртків Конотопської СЮН);
 •  «Юні природознавці» (затверджена наказом відділу освіти Конотопської міської ради  від 07.11.2018 №633/1-од, автор Гончаренко Л.М., керівник гуртка «Юні природознавці» Конотопської СЮН, І рік навчання, початковий  рівень);
 • «Дитячий екологічний рух» (рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки № 1/11-99 від 10.01.2020, навчальні програми  з ПО еколого-натуралістичного напряму (за загальною редакцією доктора педнаук В.В.Вербицького) – НЕНЦ, 2020, І рік навчання, основний рівень;
 • «Любування природою» (затверджена наказом відділу освіти Конотопської міської ради від 01.10.2020 № 348/1-од, автор Катрошенко І.В., керівник гуртка «Любування природою» Конотопської СЮН, І рік навчання, початковий рівень.

На Конотопській СЮН  створено інформаційний банк з екологічної освіти та виховання, склад якого постійно поповнюється методичними розробками ігор та екскурсій екологічного спрямування, систематично оновлюється станційний банк «Обдарованість», значна увага приділяється тематиці дитячих пошуково-дослідницьких робіт та діяльності дитячої  наукової ради СЮН «Юний науковець».

Протягом року готуються матеріали семінарів-практикумів для  керівників гуртків закладу, засідань методичного об’єднання педагогів Конотопської  СЮН тощо.

Досягненню якісних показників діяльності  закладу  сприяли як традиційні, так і інноваційні форми роботи, що упроваджувалися педагогами   протягом 2020 року.        До традиційних форм роботи закладу належать:

– заходи з нагоди міжнародних свят   до Дня навколишнього середовища та Дня Землі;

– діяльність органу учнівського самоврядування Конотопської СЮН «Зелена федерація»;

– екскурсійна діяльність під час канікул для учнів освітніх закладів;

– підготовка та проведення організаційно-масових і виховних заходів,  конкурсів, виставок екологічного та патріотичного змісту;

– участь гуртківців закладу у заходах екологічного, патріотичного спрямування різних організаційних рівнів.

До інноваційних форм роботи позашкільного закладу  належать:

– упровадження в навчально-виховний процес елементів «STEM-освіти»;

– опрацювання педагогами закладу методу проектів як сучасної інноваційної освітньої технології;

– впровадження в практику роботи  освітньої установи  інноваційних підходів у співпраці з Конотопською МАН.

 

 

ІІІ. Науково-методична робота з педагогічними кадрами. Інноваційна діяльність педагогів. Вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду

Система науково-методичної роботи з педагогічними кадрами  Конотопської СЮН – це взаємопов’язані дії та заходи, що спрямовані насамперед на підвищення професійної майстерності керівників гуртків. Вона передбачає безперервне самовдосконалення педагогів, формування їхніх умінь науково організувати власну діяльність і брати участь у керівництві методичною роботою в індивідуальній, груповій та колективній її формах, ефективно використовувати передовий досвід у нових умовах, втілюючи теоретичні положення, методичні рекомендації в конкретній педагогічній дії, виявляти здатність до модернізації, впроваджувати в практику інноваційні методичні технології.

Науково-методична робота з педагогічними кадрами Конотопської СЮН  протягом 2020 року була спрямована на:

 • аналіз стану навчально-виховної діяльності, рівня розвитку вихованців та оновлення змісту позашкільної еколого-натуралістичної діяльності;
 • розвиток педагогічної та професійної майстерності працівників, їх загальної культури та компетентності;
 • налагодження дослідницько-експериментальної роботи, педагогічного проектування, консультування керівників гуртків з актуальних проблем сучасного позашкілля;
 • вивчення, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду, опрацювання педагогами науково-методичних проблем сучасності;
 • пошук та накопичення сучасних освітніх інноваційних технологій, відпрацювання механізмів оволодіння ними педагогами закладу;
 • проведення моніторингових досліджень та налагодження зв’язків із методичними службами різних установ, педагогами-практиками інших типів освітніх закладів міста.

Науково-методична проблема «Розвиток національної свідомості вихованців гуртків через спільну діяльність закладу позашкільної освіти, сім’ї та школи», над якою працює Конотопська СЮН, передбачала проведення методичних консультацій для керівників гуртків з проблеми забезпечення повноцінного співробітництва педагогів і батьків, анкетування «Вивчення питання ціннісного ставлення особистості до суспільства й держави – шлях до розвитку патріотизму, національної свідомості вихованців», психологічні тренінги, моніторинговий аналіз роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою, участь учнівсько-педагогічного колективу СЮН та ЗЗСО міста у заходах національно-патріотичного спрямування.

      Науково-методична робота з педагогічними кадрами  закладу  здійснювалася за наступними формами:

колективними та груповими:

– засідання педагогічної ради наступної тематики: «Шляхи, форми та методи формування національно-патріотичної ідентичності, активної громадянської позиції вихованців гуртків еколого-натуралістичного позашкільного закладу», «Аналіз результативності діяльності Конотопської СЮН за 2019-2020 навчальний рік. Визначення пріоритетних напрямів діяльності освітньої установи на 2020-2021 навчальний рік», «Організація освітнього процесу позашкільної освіти у 2020-2021 навчальному році. Організаційно-методичні рекомендації щодо навчання за допомогою дистанційних технологій в позашкільному закладі освіти», «Удосконалення освітнього процесу на основі використання інноваційних технологій і методів навчання»;

– засідання методичного об’єднання керівників гуртків  за темами: «Екологізація змісту, форм, методів дослідницької діяльності вихованців позашкільного закладу еколого-натуралістичного напряму» (дистанційно), «Скринкасти, або форми і методи подачі начального матеріалу під час дистанційного навчання в гуртках еколого-натуралістичного напрямку», «Використання інноваційно-інформаційних технологій в гуртках еколого-натуралістичного напряму»;

– засідання психолого-педагогічного семінару педагогічних працівників за темами: «Психолого-педагогічна підтримка як механізм розвитку обдарованості у дітей», «Соціальні мережі: правила поведінки», «Шляхи попередження конфліктів у педагогічному середовищі»);

– вивчався педагогічний досвід керівника гуртка «Юні квітникарі» Коженко Л.В. за темою «Впровадження інновацій – засіб активізації пізнавальної діяльності та підвищення інтересу вихованців до освітнього процесу в гуртках еколого-натуралістичного профілю» та розпочато  вивчення передового педагогічного досвіду керівника гуртка «Юні квітникарі» Логвинової О.М. за темою «Дослідницька робота як засіб розвитку креативних здібностей вихованців гуртків еколого-натуралістичного напрямку»;

індивідуальними:

– методичні консультації з питань організації освітньо-виховного процесу;

– самоосвітня діяльність педагогів, яка здійснюється за темами «Національно-патріотичне виховання позашкільному закладі освіти» (Катрошенко І.В.), «Шляхи підвищення професійної майстерності педагога-позашкільника» (Жадько Ю.В.),

«Розвиток креативних здібностей вихованців гуртків еколого-натуралістичного напряму засобами дослідницької діяльності» (Логвинова О.М.), «Використання сучасних інформаційних технологій на заняттях гуртків еколого-натуралістичного напряму» (Гончаренко Л.М.), «Використання народних традицій на заняттях гуртка як засіб вивчення та формування національної свідомості» (Слишик Л.І.), «Формування екологічної культури вихованців гуртків художньо-естетичного напрямку через їх духовний розвиток» (Шостак Л.Д.), «Застосування інноваційних технологій в гуртках еколого-натуралістичного профілю» (Коженко Л.В.), «Формування медіаграмотності учасників освітнього процесу в закладі позашкільної освіти» (Сувид Л.П.)

– розробка методичних матеріалів до станційного методичного банку «Екологічні екскурсії» (орнітологічна весняна екскурсія з елементами дослідження «Дивовижне поруч», «Екскурсія екологічною стежкою», «Світ, в якому ти живеш», «Фенологічні спостереження за ростом та розвитком рослин навесні», екскурсія до парку «Весняні зміни у природі», «Екологічна мандрівка»,«Милування природою», «Квіти нашого краю», «Біоценоз прісної водойми», «Мандрівка в ліс» та ін.) та до станційної «Біологічної ігротеки» (екологічна вікторина Природолюби», «У світі природи», «Стежка добра», «Слаба ланка», «Сторінками Червоної книги», «QR-квест «Сторінками Червоної книги України», «В гостях у флори», «Чи знаєш ти свій край», лото «Зимуючі птахи» та ін.);

– взаємовідвідування відкритих занять та виховних заходів за темами: «Тварини у куточку живої природи. Створення оптимальних умов життя тварин у неволі» (Гончаренко Л.М.), екскурсія у природу «Спостереження за змінами у природі в зимовий період» (Катрошенко І. В.),  «Чищення і зберігання насіння однорічників» (Коженко Л.В.),  «Виготовлення із бісеру прикраси «Ланцюжок» (Шостак Л.Д.), «Шкідники рослин захищеного грунту, тетоди боротьби з ними» (Логвинова О.М.), «Співочі птахи нашої місцевості» (Жадько Ю.В.), «Оформлення фоторамки в техніці «квілінг» (Сувид Л.П.), екологічний еко-квест «В країні Еколяндії» (Сувид Л.П.), в та ін.

Досягненню якісних показників діяльності  закладу  сприяли як традиційні, так і інноваційні форми роботи, що упроваджувалися педагогами   протягом 2020 року. До традиційних форм роботи закладу належать заходи з нагоди міжнародних свят   до Дня навколишнього середовища та Дня Землі, діяльність органу учнівського самоврядування «Зелена федерація», екскурсійна діяльність під час канікул для учнів освітніх закладів, підготовка та проведення організаційно-масових і виховних заходів,  конкурсів, виставок екологічного та патріотичного змісту, участь гуртківців закладу у заходах екологічного, патріотичного спрямування різних організаційних рівнів.

Керівники гуртків активно популяризують власний досвід впровадження STEM-освіти шляхом участі  в заходах міського, обласного, всеукраїнського рівнів: міський фестиваль біологічних колекцій «Природа навколо нас», обласний екологічний форум «Природа-національне багатство України», обласний соціально-освітній національно-патріотичний проект «Голос крові: ми – Українці», всеукраїнський конкурс-виставка «Український сувенір», всеукраїнський конкурс «МАН-Юніор Ерудит» та інші.

Елементи STEM-технологій впроваджуються педагогами закладу під час спостережень та дослідів у зоокуточку «Пліч-о-пліч із тваринами» та на навчально-дослідницькій ділянці «Квітковий калейдоскоп». Пізнання через спостереження надаються гуртківцям у веліт-класах та «зелених класах», в яких об’єкти живої природи виступають в  якості науково-дослідницької лабораторії, тобто вивчення законів природи та її об’єктів здійснюється в реальних умовах існування шляхом перенесення занять у заповідні куточки Конотопщини та на екологічну стежку «Єзуч». Невід’ємною частиною життя підростаючого покоління стали смартфони, ноутбуки. Активні спроби  їх використання в освітньому процесі характеризується  як тренд BYOD. Цей технологічний тренд став популярним у використанні як педагогами, так і вихованцями закладу. З точки зору STEM-освіти BYOD дає можливість миттєво фіксувати необхідні дані та етапи роботи за допомогою створення послідовних кадрів під час практичних робіт на гурткових заняттях, зручно опрацьовувати відео, фотоматеріал, сканувати OR-код, що надає вільний доступ до світових джерел інформації.

  Протягом 2020 року методистом Конотопської СЮН Сувид Л.П.   проводилися інструктивно-методичні наради для керівників гуртків, надавалися методичні консультації з питань:

–  розробки та планування занять гуртків;

–  нормативності ведення журналу планування та обліку роботи гуртків;

–  підготовки методичних матеріалів;

–  оформлення портфоліо;

–  підготовки сценаріїв та організації масових заходів;

–  підготовки відкритих занять.

Досвідчений та творчий педагогічний колектив Конотопської  станції юних натуралістів проводить постійний пошук ефективних форм та методів екологічної освіти і виховання, удосконалює власну модель діяльності в аспекті діючих інноваційних технологій, опановує освітні платформи онлай-навчання, які забезпечують оптимальний розвиток дитини та відповідають сучасним потребам суспільства. Наш заклад тісно співпрацює з Конотопською  міською  малою академією  наук учнівської молоді  з питання підвищення  інтересу дітей   до поглибленого вивчення природничих дисциплін, розвитку   творчих здібностей , асоціативного та креативного мислення, а саме створення екологічного електронного інтерактивного контенту засобами онлайн – сервісів (інтерактивне відео і презентація, онлайн-тести, вікторини).

Педагоги закладу продовжують  впровадження «методу проектів»  як сучасної інноваційної освітньої технології. Конотопська СЮН  має значні напрацювання в напрямку розробки та реалізації екологічних та соціально-освітніх  проектів.

Протягом 2020 року втілювалися в життя :

 • проведення обласної соціально-просвітницької онлайн-акції «Дякую тобі, лікарю!» в рамках обласного національно-патріотичного проєкту «Голос крові: ми – Українці!»;
 • екологічний практико-орієнтований проєкт «Велетні Конотопщини» в рамках реалізації обласного соціально-освітнього національно-патріотичного проекту «Голос крові: ми – Українці!»;
 • проєкт-челендж «Не пали-компостуй!» (на виконання завдань «Програми підвищення енергоефективності у бюджетній сфері м.Конотопа на 2019-2021 роки»);
 • внутрішньозакладний соціально-освітній проект з патріотичного виховання «Ми віримо у майбутнє твоє, Україно!», в рамках якого керівники гуртків разом з вихованцями розпочали роботу над практико-орієнтованими та інформаційними міні-проєктами «Лікарські рослини Конотопщини», «Хижі птахи Червоної книги України, які поширені на Конотопщині», «Народні назви рослин Конотопщини», «Фауна Конотопщини», «Весняні рослини Конотопщини», «Конотопський оазис дикої природи», «Зубри-велетні Конотопщини».

Саме в процесі методичної роботи здійснюється підвищення наукового рівня педагога, його підготовка до засвоєння змісту новітніх  програм і технологій, їх реалізації, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, вивчення і впровадження у  практику діяльності  передового педагогічного досвіду, творче виконання перевірених рекомендацій, збагачення новими, прогресивними й досконалими методами і засобами навчання, вдосконалення навичок самоосвітньої діяльності.

ІV. Популяризація еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти у засобах масової інформації, соціальних мережах; робота сайту

Для популяризації діяльності Конотопської станції юних натуралістів створено сайт закладу та сторінку в  мережі Facebook, на яких регулярно розміщується інформація про освітньо – виховну та методичну діяльність, проведення масових еколого-натуралістичних заходів.

Результатом співпраці Конотопської СЮН  з Конотопською ТРО «Кон-Такт» стало виготовлення різноманітної відеопродукції біологічної та екологічної тематики. У 2020 році було відзнято проведення міського фестивалю учнівських колекцій «Природа навколо нас» для учнів 5-11-х класів ЗЗСО міста та ІІ інтерактивний етап фестивалю «Ліга талантів» серед закладів ПО міста. На даний час опрацьовується відзнятий матеріал працівниками управління освіти Конотопської міської ради про діяльність ЗПО міста, серед яких і станція юних натуралістів.

За час карантинних обмежень інформація про діяльність закладу висвітлювалась на сайті закладу (sunat.osvita-konotop.gov.ua) та на сторінці «Конотопська станція юних натуралістів» у мережі Facebook. На сайті закладу можна переглянути інформацію по розділах «Правила прийому до закладу», «Про заклад: кадровий склад, структура закладу, мережа гуртків, установчі документи», «Освітні програми», «Звіти», «Навчання осіб з особливими освітніми потребами», «Робота в умовах карантину» (висвітлювалась робота під час дистанційного навчання), «Сортування сміття», «Челендж» (заходи під час онлайн-челенджів). На станційній сторінці можна переглянути роботу закладу під час зимових канікул, інформацію про роботу під час дистанційного навчання в  умовах карантину, про співпрацю з освітніми закладами та громадськими організаціями міста, про проведені відкриті заняття в гуртках та виховні загально-станційні заходи, про участь в онлайн-челенджах #ПозашкілляTheWorldofchildhood Ми-позашкільники! А ви?, #Позашкілля_Сумщини_Юннатівському_руху_95_років : у межах декади юннатівського зеленого вогника («Живий куточок вдома», «Моє найкраще юннатівське літо», виставка творчих робіт «Природа і творчість»), в обласних онлайн-акціях#ПозашкілляСумщини_«Дякую тобі, лікарю!», #ПозашкілляСумщини_З_вірою_в_диво, в проекті-челенджі «Не пали-компостуй», в акціях міського та станційного рівнів «Каштан», «Насіння», «Допоможи зимуючим птахам» (розвішування годівниць на території станційного парку, конкурс малюнків «Пернаті друзі», майстер-клас «Виготовлення їстівної годівнички»), «Ялинко, живи!» (відеозвернення до містян «Зелених патрулів»), «Оберіг з дитячих долоньок» та інше.

 1. V. Видавнича діяльність

У жовтні 2020 року методистом закладу Сувид Л.П. підготовлений матеріал до ОЦПО та РТМ для наповнення збірки «Антологія позашкільної освіти» («Директор-це поклик серця і стан душі»).

 

VІ. Організаційно-масова робота з дітьми та учнівською молоддю в закладах загальної середньої освіти та закладі позашкільної освіти

Конотопська станція юних натуралістів є центром активної виховної роботи у місті, здійснення якої відбувається за умови цілеспрямованої та постійної взаємодії позашкільної установи з громадськістю та органами місцевої  влади, іншими освітніми  закладами і батьками. Ефективне поєднання структурних елементів системи виховної та організаційно-масової роботи  закладу було націлене на реалізацію наступних завдань:

– розвиток виховних функцій та напрямів закладу, оптимізацію змісту і форм виховного процесу;

– забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та вимог суспільства;

– організація взаємодії станції юннатів з сім’єю та усіма соціальними інститутами, дотичними до виховання дітей;

– розвиток учнівського самоврядування;

– збереження та поліпшення фізичного, психічного здоров’я особистості, попередження негативного впливу на неї чинників соціального середовища.

У 2020 році організаційно-масова та виховна робота на Конотопській СЮН здійснювалася за екологічним, національним, громадянським, валеологічним, родинно-сімейним та іншими напрямами, а вихованці  закладу мали змогу реалізувати себе в різних сферах творчої діяльності.

Виховна та організаційно-масова робота

Конотопської СЮН у 2020 році

 

Пріоритетні напрямки Заходи і форми роботи
Екологічний

(пропаганда екологічних знань,

бережливого ставлення до природи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Громадянський (виховання свідомого громадянина, патріота, який цінує демократичні цінності і права людини)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родинно-сімейний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валеологічний

Заходи екологічного спрямування проведені в гуртках:

– екологічна гра «Чарівниця Флора»;

– «Пташиний квест»;

– екологічна гра «В пошуках Немо»;

– екологічний квест «З природою живи у дружбі»;

– екологічна гра «Всезнайки»;

– екологічна гра «Екологічний бумеранг»;

– інтелект-шоу «Еврика»;

– усний журнал «Дивовижні тварини минулого»;

– екологічна гра-змагання «Неперевершений світ природи»;

-екологічний марафон «Щедрий голос природи змалку слухаю я»;

-гра-подорож «Екологічна мозаїка»;

-екологічна подорож «Станьмо друзями природи»

– екологічна казка «Давайте разом берегти природу!»;

– екологічна вікторина для допитливих»;

– екологічна гра «Нехай Земля квітує всюди – природу збережемо, люди!»

– екологічний бумеранг «Збережи природу для людського роду»;

-виховна година «Стежка у світ природи»;

– екологічна гра «Зимовий вернісаж птахів»;

-екогра «Тварини лісу»;

-екскурсія «Улюблені куточки природи»;

– екологічна гра «Поле чудес» «Квіткова веселка»;

-заочна подорож «У природи в гостях»;

-розважальна гра «Рослини у вінку»;

– екологічна гра «У світі природи»;

-квест «Ранньо-весняні рослини»;

-біологічна гра «Ботаніки»;

-екологічна мозаїка;

-усний журнал «Квіти-окраса Землі»;

– етична бесіда «Хто така еко-людина?»;

-орнітологічна екскурсія «Дивовижне поруч»;

-гра-квест «Світ в твоїх руках»;

– пізнавально-розважальний квест «Зустрічаємо птахів»;

-екогра «Лікарські рослини поруч»;

-диспут «Планета благає про допомогу».

Заходи для здобувачів освіти ЗЗСО міста:

-природоохоронний екологічний квест «Друже, пам’ятай!» в рамках акції «Допоможи зимуюючим птахам» (січень, 42 учнів);

-екологічна гра-квест «Країна Еколяндія» (жовтень, 27 учнів);

– всеукраїнська еко-акція «Посади дерево»;

– вікторина-гра «Енергозбереження: я, родина, місто, держава» (листопад, 18 учнів);

-тематичні екскурсії для учнів ЗЗСО  міста: «У гості до Флори» (в осінній період паркову зону станції відвідало 96 учнів), «Подорожуємо з кімнатними рослинами» (46 учнів, групами по 10 учнів);

– майстер-клас «Виготовлення їстівної годівнички» (грудень, 12 учнів);

– виставка-конкурс дитячих малюнків «Пернаті друзі» (грудень, 33 учнів);

– виставка-конкурс «Креативна ялинка» (грудень, 22 учнів)

Заходи громадянського спрямування проведені в гуртках:

– виховна година «Україна – єдина країна»;

– виховна година «Батьківщина починається з тебе»;

– година спілкування «Свята спадщина»;

– вікторина «Я – дитина, я – громадянин»;

– виховний захід «Конституція – основа моєї держави!»;

– брейн-ринг «Права дітей і батьків»;

– виховна година «Поговоримо про вихованість»;

– виховний захід «Прийди до серця, Україно, благослови добром мене»;

– вікторина «Я – громадянин»;

– виховна бесіда «Я-громадянин України, європейської країни»;

– виховний захід «Соборна мати-Україна – одна на всіх, як оберіг»;

– виховна година «Україна-моя Батьківщина»;

Загальностанційні заходи:

-до Дня Соборності України «Єдина, вільна, незалежна» (екскурсія до музею ім.М.І.Драгомирова – лекція «Акт злуки-об’єднання в одну державу», січень, 46 учнів);

– загальностанційний виховний захід «Вчена вікторина про рідну Україну» (січень, 56 учнів)

Загальностанційні заходи:

– загальностанційний виховний захід «Наші найкращі, наші наймиліші» ( березень, 32 учнів).

Заходи родинно-сімейного спрямування, проведені в гуртках:

– виховна година «Мій оберіг – моя родина»;

– сімейний вечір «Традиції моєї сім’ї»;

– година спілкування «Без сім’ї нема щастя на землі»;

– виховний захід «Сімейний етикет – шлях до щастя родини»

– круглий стіл «Батьки і діти»;

– родинне свято «В родинному колі ми всі єдині»;

– виховна година «Сімейний етикет – шлях до щастя родини»;

Заходи національного спрямування, проведені в гуртках:

– виховний захід «Міцна сім’я як хліб і вода»

– інтелектуальна гра «Ми маленькі патріоти неньки України»;

– вікторина «Краса рідної землі»;

– вікторина «Козацькому роду нема переводу»;

– квест «Моя Україна»;

– виховна година «Ми нація єдина, твої ми діти, Україно!»

– виховна година  «Україна – єдина країна»;

– виставка малюнків «Ми живемо в Україні»;

Заходи валеологічного спрямування, проведені в гуртках:

– усний журнал «Що я маю знати, щоб зберегти своє здоров’я»;

– усний журнал «Подорож сторінками книги Здоров’я. Основні правила харчування»;

– виховна година-тренінг «Руйнівник людського організму»;

– виховна година «Здоровим бути модно»;

– гра-подорож «Як козаки стежками здоров’я ходили»;

– виховний година «Дорога в безодню»

Загальностанційні заходи:

-до Дня фізичної культури і спорту екологічний квест «Вартові майбутнього» (вересень, 66 учнів СШ № 12)

 

 

 

 

Формування у вихованців  закладу навичок здорового способу життя стало одним з пріоритетів виховної діяльності педагогічного колективу Конотопської  СЮН у 2020 році. Згідно індивідуальних планів роботи керівниками гуртків проведені бесіди, заняття-тренінги, розповіді, ігри  валеологічної тематики, які сприяли розширенню знань дітей про види загартування, правила раціонального харчування, значення лікарських рослин, вплив забруднених природних компонентів на здоров’я людини: «Мій товариш-спорт», «Секрети здоровя», «В здоровому тілі-здоровий дух», «Правила здоров’я», «Геть байдужість від здоров’я» та ін. Використання керівниками гуртків руханок  під час занять, екскурсій до міського парку «Юність», на екологічну стежку «Єзуч», де проводились заняття в «зелених» класах, запобігало перевтомленню дітей (особливо актуальним стало в період карантинних умов). Протягом 2020 року стан організаційно-масової та виховної роботи Конотопської  СЮН систематично аналізувався на засіданнях педагогічної ради закладу, нарадах при директору, знаходив відображення у відповідних наказах з основної діяльності установи, висвітлювався на сайті закладу, в соціальних мережах.

6.1. Участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних заходах з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти

Усвідомлюючи роль та значення екологічної освіти і виховання учнівської молоді в сучасних умовах, педагогічний колектив Конотопської станції юних натуралістів докладає багато зусиль у справу формування екологічної культури дітей та учнівської молоді шляхом їх залучення до активної участі в екологічних та природоохоронних масових заходах різних організаційних рівнів.

Вихованці станції юннатів – активні учасники міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських конкурсів. Працюючи над реалізацією завдань конкурсних заходів, їх учасники займалися пошуково-дослідницькою діяльністю, брали безпосередню участь у практичній природоохоронній роботі, реалізації проектів, проведенні спільно з місцевою владою і громадськістю масово-агітаційної та інформаційно-просвітницької роботи з питань охорони і збереження довкілля.

Протягом 2020 року гуртківці закладу  взяли  участь в міських, обласних, всеукраїнських конкурсах:

 • регіональний фестиваль-конкурс «Джерела Конотопщини – 24»: «Конотоп – місто козацької слави» (вироби з солоного тіста), 2 учасники, 1 місце;
 • міський фестиваль колекцій «Природа навколо нас», 3 учасники, диплом у номінації «Творча лабораторія»;
 • обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український сувенір», 2 учасники;
 • обласний конкурс малюнків «Охорона праці очима дітей», 1 учасник;
 • всеукраїнський конкурс дослідницько-експериментальних робіт із природознавства «Юний дослідник», 5 учасників;
 • всеукраїнський конкурс «Україна рушникова», 1 учасник;
 • Міжнародний науковий проект «Дослідження стану виводкових колоній пінгвінів Р.рарua та P.Adeliae в підрайоні ККАМЛР 48.1 з використанням мережі фотокамер CEMP (CCAMLR Ecosystem Monitoring Program)”, 5 учасників;
 • обласна виставка-конкурс декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край» в розділі «Паперопластика» – «квілінг», 2 учасники;
 • всеукраїнський конкурс «Мала річка моєї батьківщини», 3 учасники;
 • обласний екологічний форум «Природа-національне багатство України», секція «Дослідження природних ресурсів України, екологічного стану довкілля» (інтерактивна дошка Padlet), 3 учасники, ІІІ місце;
 • обласний челендж відео-матеріалів «Ми – позашкільники! А ви?», 25 учасників;
 • міський етап обласного конкурсу дитячої творчості «Я люблю свій рідний край», 2 учасники;
 • онлайн-виставка творчих робіт «Природа і творчість» (у межах Декади юннатівського зеленого вогника», 48 учасників);
 • фоточелендж «Моє юннатівське літо» (у межах Декади юннатівського зеленого вогника», 30 учасників);
 • відеочелендж «Живий куточок вдома» (у межах Декади юннатівського зеленого вогника», 28 учасників);
 • обласна онлайн-акція «З вірою в добро»: робота «Майстерні Святого Миколая», святкові онлайн-привітання

Деякі конкурсні заходи, у яких планувалась участь Конотопської СЮН, за рекомендаціями МОН відмінені у зв’язку з карантинними обмеженнями.

 

6.2. Організація і зміст заходів з патріотичного виховання

Відповідно до розділу річного плану роботи Конотопської СЮН у 2020 році у закладі було організовано та проведено низку заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Стан виконання

Конотопською СЮН заходів щодо реалізації

Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді у 2020 році

 

№ з/п Назва заходу Дата виконання
1. Загальностанційний виховний захід до Дня Соборності України «Єдина, вільна, незалежна» (52 учні)

 

22.01.2020
2. Акція «Оберіг з дитячих долоньок», приурочена святкуванню 5-річчя формування 58 окремої мотопіхотної бригади ім.Гетьмана І.Виговського, 27 учнів 27.01.2020
3. Екскурсія до музею ім.М.І.Драгомирова «Акт злуки-об’єднання в одну державу»» (тематична лекція), 30 учнів 22.01.2020

 

4. Виховний національно-патріотичний захід «Нащадки козаків», 35 учнів 27.02.2020
5. Виховна година «Символи держави України» 03.03. 2020
6. Еколого-патріотичний квест до Дня Захисника України «Ми-нащадки славних козаків», 28 учнів 08.10.2020
7. Міський етап обласного конкурсу дитячої творчості «Я люблю свій рідний край» 13.10.2020
8. Усний журнал «Моя країна-Україна» 15.10.2020
9. Участь в обласній онлайн-виставці творчих здобутків юних майстрів народних ремесел «Знай і люби свій край» 02.06.2020
10. Участь в обласному екологічному онлайн-форумі «Природа – національне багатство України. Секція «Дослідження природних ресурсів України, екологічного стану довкіллі» у рамках обласного соціально-освітнього національно-патріотичного проекту «Голос крові: ми – Українці!» (дослідницько-пропагандистська робота «Велетні Конотопщини» ) 27.10. 2020
11. Інтелектуальний квест «З Ураїною в серці» 16.09.2019
12. Виховний національно-патріотичний захід до Дня Гідності і Свободи «Герої не вмирають», 15 учнів 21.11.2020
13. Година вшанування «Найкращі сини Конотопщини» 13.11.2020
14. Участь у регіональному заочному фестивалі-конкурсі «Джерела Конотопщини-25» за темою «Конотоп у різні пори року», 5 учнів грудень 2020

Педагогічний колектив закладу приділяє значну увагу вивченню вихованцями питань українознавства, формуванню у гуртківців національної самосвідомості, вихованню любові до Батьківщини, рідної мови, історії народу.

Безпосередньо на заняттях гуртків всіх профілів використовується народознавчий матеріал, що відтворює народний погляд на природу (легенди, приказки, прислів’я, прикмети, загадки тощо). В кабінеті народознавства, з метою вивчення історії хліборобства та для того, щоб прививати дітям повагу до людей, які працюють на землі, створений  куточок  хліба, в якому знаходяться різні   експонати та усні  матеріали присвячені хлібу. Щоб відроджувати наше національне коріння, вчити любові до землі, знайомити школярів з традиціями наших предків, пов‘язаними з хлібом, виховувати шанобливе ставлення до нього, повагу до праці хлібороба,  працює цей куточок. В куточку зібрано  експонати, що знайомлять з історією хліба, походженням зернових культур, значенням хліба для минулих поколінь і в сьогоденні, кухонне начиння,  яке використовували господині в давні часи для приготування хліба. Рубрика “Ціна хліба – життя» знайомить з чорними роками голодоморів та війни на нашій землі. Ми плануємо продовжити поповнювати куточок хліба  новими експозиціями та дитячими творчими та дослідницькими роботами. В куточку постійно діє    виставка дитячих малюнків  “Хліб очима дітей”, творів  “Хліб моєї Батьківщини”,  конкурс фотографій  «Хліб в обрядах моєї сім’ї»

 

VІІ. Науково-дослідницька робота, практична природоохоронна робота

7.1. Робота на НДЗД, об’єктах захищеного грунту,  у куточку живої природи тощо

Одним із засобів формування наукового мислення вихованців гуртків Конотопської СЮН стало їх залучення до пошуково-дослідницької роботи з різних напрямків біології та екології на навчально-дослідницькій земельній ділянці закладу (НДЗД).

Навчально-дослідна земельна ділянка  слугує  базою для проведення навчальних та практичних занять, передбачених освітніми програмами, організації дослідницької роботи, здійснення юннатами продуктивної суспільно-корисної праці.

НДЗД  Конотопської СЮН  має площу 1,0609 га, відповідно до акту землекористування та складається з наступних відділів:

– квітково-декоративного;

– виробничого;

– зоолого-тваринницького.

На території НДЗД закладу розміщені: теплиця, підсобні приміщення для зберігання інвентарю та обладнання.

               Річний план роботи на НДЗД  СЮН передбачає: план агротехнічних заходів, тематику дослідів, закріплення дослідних ділянок за гуртками, графік трудової практики  учнів  шкіл міста в літній період в рамках  «Школи ландшафтного дизайну» тощо.

Першою і важливою сходинкою у становленні майбутніх науковців-дослідників є участь у щорічних засіданнях станційної  наукової дитячої ради Конотопської СЮН  «Юний науковець», яка розпочала свою діяльність ще з 2007-2008 навчального року.

Робота над дослідницькими проектами передбачає ретельне ведення щоденників спостережень, вивчення статистичних даних. Щороку під час розширених засідань наукової дитячої ради юннати гуртків діляться результатами проведених дослідів з рослинництва та тваринництва, обмінюються накопиченим досвідом. Вихованці готують презентації своїх досягнень та захищають їх під час роботи ради. Вихованці гуртків “Юні квітникарі”, “Любителі свійських і декоративних тварин” разом з керівниками гуртків представили досліди : «Вплив нормованої та ненормованої годівлі кормів на ріст і розвиток молодняку кролів»        (гурток «Любителі декоративних та свійських тварин», керівник гуртка  Гончаренко Л.М.), «Дощові черв’яки – архітектори родючих грунтів»  (гурток «Любителі декоративних та свійських тварин», керівник гуртка  Катрошенко І.В.), «Дослідження стану популяції білки звичайної у парках м.Конотопа» (гурток «Любителі декоративних та свійських тварин», керівник гуртка Жадько Ю.В.), «Насіннєва продуктивність чорнобривців в умовах тіні, напівтіні та при сонячному освітленні» (гурток «Юні квітникарі », керівник гуртка Коженко Л.В.), «Вплив материнської рослини на ріст і розвиток дочірньої (хлорофітум)» (гурток «Юні квітникарі», керівник гуртка Логвинова О.М.).

 

Назва закладу освіти Площа НДЗД, га Об’єкти захищеного ґрунту Куточок живої природи
кількість площа, м2 кількість видів рослин кількість видів тварин
Конотопська станція юних натуралістів 1,0609 1 47 8

 

7.2. Робота учнівських лісництв

Учнівські лісництва відсутні.

7.3. Робота на екологічній стежці

Екологічна стежка «Єзуч» Конотопської СЮН започаткована у 2014 році з метою підготовки школярів до цілісного сприйняття екологічних проблем, свідомого розуміння процесів, що відбуваються в природі в результаті людської діяльності, взаємодії багатьох наук щодо подолання екологічних криз, охорона та збереження флори і фауни рідного краю, уміння організувати здоровий активний відпочинок, безпосереднє спілкування й контакт з природними об’єктами під час спостереження за ними.

Маршрут екологічної стежки  проходить по території заплави та берегу річки Єзуч, перетинаючи ліс, луки, водні об’єкти. Він  включає 6 екскурсійних об’єктів (зупинок) – Затока, Тополина алея, Стара верба, Березовий гай, Ставок, Луки.

        Діяльність на екологічній стежці «Єзуч» передбачає:

 • екскурсійну діяльність:

проводиться систематична екскурсійна робота, яка  спрямована на індивідуальне та колективне виконання циклу фенологічних, екологічних, ботанічних, зоологічних, гідрологічних завдань, проведення природоохоронно-просвітницьких акцій, операцій, рейдів. Під час тематичних екскурсій

«Екосистема лісу», «Екосистема болота», «Штучні і природні водойми» гуртківці мають можливість більш детально ознайомитись із рослинним та тваринним світом екостежки, визначити екологічні фактори живої і неживої природи, зробити висновки про екологічний стан довкілля;

 • пошуково-дослідницьку роботу:

розвитку творчої і пізнавальної активності гуртківців сприяла робота над  проектами: «Залежність видового і кількісного складу кочуючих птахів від погодних умов», «Червонокнижний  фонд фауни Конотопщини, його збереження та охорона», «Вивчення видового складу перелітних птахів м.Конотопа», «Вивчення видового складу ссавців на екостежці «Єзуч», «Вивчення видового складу зимуючих птахів Конотопщини» та ін.;

 • практичну природоохоронну роботу:

екологічні загони Конотопської  СЮН «Зелені патрулі» постійно проводять рейди на екостежку з метою виявлення несанкціонованих сміттєзвалищ, в ході яких фотографують місця забруднення, здійснюють картування.

 

Назва

закладу освіти

Тип стежки Довжина стежки Кількість вихованців, залучених до роботи на стежці Види діяльності
Конотопська станція юних натуралістів навчальна 4 км 112 – проведення спостережень за сезонними явищами в житті рослин та тварин у різні пори року, впливом господарської діяльності людини на стан лісової галявини, паркової зони;

– організація навчальних екскурсій

 

 

7.4. Робота на природоохоронних територіях

Робота на природоохоронних територіях у закладі не ведеться.

7.5. Практична природоохоронна робота

     У 2020 році на рахунку вихованців станції юних натуралістів було багато корисних справ, а саме: проведення природоохоронних акцій та операцій («Гніздобуд», «Новорічно-різдвяні мотиви», «Зелена хвиля», «Допоможи зимуючим птахам» (так, у січні 2020 року було проведено виховний природоохоронний захід – екологічний квест «Друже, пам’ятай»), «Насіння», «Каштан», «Посади своє дерево» (у жовтні 2020 року на території Конотопської СЮН вихованцями гуртків «Природа і творчість» та «Юні квітникарі» були висаджені саджанці горіха та калини) та ін.), екологічних рейдів «Місту без смітників бути!», «Вартові майбутнього» по виявленню несанкціонованих сміттєзвалищ та їх картування, відзняття відеороликів і запуск їх у мережі FACEBOOK, виготовлення та розповсюдження в мікрорайонах міста листівок екологічного змісту та ін.

До Всесвітнього дня тварин (02.10.2020) для гуртківців закладу проведені виховні бесіди, години спілкування, засідання «круглого столу» («Ми відповідаємо за тих, кого приручили», «З добром у серці», «Як допомогти тваринам-безхатькам»), було переглянуто презентаційний матеріал «Червонокнижні тварини рідного краю» тощо. Всього задіяно 98 вихованців.

До Міжнародного дня енергозбереження (11.11.2020) та у співпраці з Конотопською міською ОТГ Конотопська станція юних натуалістів долучилася до виконання завдань «Програми підвищення енергоефективності у бюджетній сфері м.Конотоп на 2019-2021 роки» та взяла участь у проекті-челенджі «Не пали – компостуй!». З метою популяризації екологічного способу життя у напрямку поширення практики компостування на території закладу створено демонстраційний компостер, для вихованців гуртків проведено гру-вікторину «Енергозбереження: я, родина, місто, держава» за участі начальника управління економіки Гапеєвої Л.А. (культорганізатор Гайдук Л.М, задіяно 20 вихованців).

 

Назва

закладу освіти

Назва заходу Кількість учасників Види діяльності
Конотопська станція юних натуралістів 1) заходи до Всесвітнього дня тварин;

 

 

 

 

 

2) проект-челендж «Не пали – компостуй!»

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виховні бесіди, години спілкування, засідання «круглого столу» («Ми відповідаємо за тих, кого приручили», «З добром у серці», «Як допомогти тваринам-безхатькам»);

 

гра-вікторина «Енергозбереження: я, родина, місто, держава», закладення демонстраційного компостера;

 

– проведення природоохоронних акцій та операцій («Гніздобуд», «Новорічно-різдвяні мотиви», «Зелена хвиля», «Допоможи зимуючим птахам», «Насіння», «Каштан», «Посади своє дерево» та ін.);

-проведення екологічних рейдів «Місту без смітників бути», «Вартові майбутнього»

 

7.6. Трудові акції, тижні, місячники до Міжнародного Дня Землі, Дня охорони навколишнього природного середовища.

У зв’язку із запровадженням карантину з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу  COVID – 19, відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 щодо запровадження карантину для усіх типів закладів освіти освітній процес на Конотопській станції юних натуралістів було призупинено. Трудові акції, тижні, місячники до Міжнародного Дня Землі, Дня охорони навколишнього природного середовища у закладі не проводилися.

VІІІ. Аналіз роботи профільних таборів

      У зв’язку із запровадженням карантину з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу  COVID – 19, на Конотопській станції юних натуралістів профільний табір «Юннат» влітку 2020 року не працював.

 

 

ІХ. Аналіз організаційних форм освітнього процесу за основними профілями діяльності в закладах позашкільної освіти, загальної середньої освіти

Реалізуючи державну політику в сфері позашкільної освіти, керуючись  відповідними нормативно-правовими та законодавчими документами: Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту» педагогічний колектив Конотопської СЮН здійснював освітньо-виховну діяльність протягом 2020 року за двома напрямами: провідним еколого-натуралістичним та художньо-естетичним.

Зарахування учнів закладу для одержання екологічної позашкільної освіти відбувалося протягом навчального року за їх бажанням та за згодою батьків. При цьому враховувався вік дітей (6 – 16 років), їх інтереси і запити, індивідуальні можливості та здібності. Освітньо-виховний процес здійснювався за колективною, груповою та індивідуальною формами, які передбачені Положенням про порядок організації індивідуальної та групової роботи, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 № 651. Різнопрофільні гуртки  закладу класифікувалися за двома освітньо-організаційними рівнями: початковим та основним, відповідно до яких визначалися мета і перспективи їх діяльності, чисельний склад, обиралися програми.

Протягом 2020 року загальна кількість гуртків Конотопської СЮН становила  –  42, в яких навчалося 706 вихованці. Більшість гуртків  (31 , 566 вихованців) належали до провідного еколого – натуралістичного напряму діяльності. Художньо-естетичний напрям об’єднував 11 гуртків (140 вихованців).

        Безпосередньо на базі станції юннатів працювало 21 гуртків (352 вихованці). З метою залучення до гурткової роботи широкого кола учнівської молоді міста, дітей різних соціальних категорій було створено мережу гуртків станції поза межами закладу освіти у шести ЗЗСО міста, а саме в ЗОШ № 14, 13, 7 (поч.), НВК:ЗОШ І ступеня – ДНЗ, НВК «Казка», СШ № 2, працювало  21 ТО (354 вихованців). З 2003 року триває  співпраця станції юних натуралістів з Конотопським благодійним фондом «Серця любові» для тяжкохворих дітей та їх сімей. У 2020 році на базі фонду задля надання дітям з особливими потребами позашкільної екологічної освіти та розвитку їх творчих здібностей за індивідуальною формою навчання працював  гурток «Народні ремесла» .

Діюча мережа гуртків Конотопської СЮН забезпечує ступінь реалізації Закону України «Про позашкільну освіту», Статутних завдань, відповідає меті і основним напрямам діяльності освітньої установи, штатному розпису освітнього закладу.

 

9.1. Мережа гуртків

 

Назва закладу

освіти

Назва ТУО Навчальний рівень Рік навчання Кількість груп Кількість вихованців
Конотопська станція юних натуралістів «Природа і творчість»

 

«Юні квітникарі»

 

 

«Любителі декоративних і свійських тварин»

 

«Юні природознавці»

 

«Народні ремесла»

 

 

«Здоровим бути – здорово!»

 

«Природничий калейдоскоп»

 

«Любування природою»

 

«Дитячий екологічний рух

Початковий

 

 

Початковий

 

 

Основний

 

 

 

 

Основний

 

 

Початковий

Основний

 

 

Початковий

 

 

Основний

 

 

Початковий

 

 

Основний

І

 

 

І

 

 

І

 

 

 

 

І

 

 

І

І

 

 

І

 

 

І

 

 

І

 

 

І

2

 

 

10

 

 

9

 

 

 

 

2

 

 

10

1

 

 

2

 

 

3

 

 

2

 

 

1

32

 

 

160

 

 

144

 

 

 

 

32

 

 

124

16

 

 

60

 

 

90

 

 

32

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. Профільність гуртків

Назва

ЗПО

Профільність Кількість гуртків Кількість вихованців
загальна початкового рівня основного рівня вищого рівня дошкільного віку молодшого шкільного віку середнього шкільного віку старшого шкільного віку загальна
Конотоп-

ська станція юних натуралі-стів

Біологічний 15 4 11 208 59 1 268
Екологічний 4 4 89 17 106
Сільсько-господарський
Квітково-декоративний 12 12 167 13 12 192
Декоративно-ужитковий 11 10 1 133 7 140
Нетрадиційні, нові форми
Інший
Усього: 42 26 16 508 168 30 706

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3. Динаміка розвитку мережі гуртків за 2018-2020 роки

 

Нав-чаль

ний рік

Загальна

к-сть  ТО

Загальна

к-сть

вихо-

ванців

Напрями діяльності

 

Навчально-організаційні рівні
Назва

напряму

К-сть

ТО

К-сть учнів Рівень К-сть ТО К-сть

учнів

 

2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

706

 

 

 

 

 

 

 

 

 

704

 

 

 

 

 

 

 

 

 

784

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художньо-естетичний

 

 

 

Еколого-натураліс-тичний

 

 

Художньо-естетичний

 

 

 

Еколого-натураліс-тичний

 

 

Художньо-естетичний

 

 

Еколого-натураліс-тичний

 

 

 

 

11

 

 

 

 

21

 

 

 

 

10

 

 

 

 

31

 

 

 

 

10

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

 

 

 

 

566

 

 

 

 

138

 

 

 

 

566

 

 

 

 

138

 

 

 

646

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почат-ковий

Основ-ний

 

Почат-ковий

Основ-ний

 

Почат-

ковий

Основ-ний

 

Почат-ковий

Основ-ний

 

Почат-ковий

Основ-ний

Почат-ковий

Основ-ний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

1

 

16

 

15

 

 

8

 

2

 

 

19

 

 

12

 

8

 

2

 

17

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124

 

 

16

 

284

 

282

 

 

116

 

22

 

 

332

 

 

234

 

116

 

22

 

300

 

346

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4. Тематика досліджень та спостережень за профілями

Вищою формою практичної пізнавальної діяльності юннатів є робота на навчально-дослідній земельній ділянці, на якій учні не сприймають знання в готовому вигляді, а набувають їх в умовах самостійної пізнавальної діяльності. Тому навчальне дослідництво має бути сьогодні актуальним для суспільства, мати елементи новизни, бути об’єктивним і достовірним.

Так, протягом 2020 року гуртківцями та педагогами Конотопської станції юних натуралістів виконувалися різноманітні за тематикою досліди:

– у гуртках біологічного профілю: «Вплив нормованої та ненормованої годівлі кормів на ріст і розвиток молодняку кролів», «Дощові черв’яки – архітектори родючих грунтів», «Дослідження стану популяції білки звичайної у парках м.Конотопа», «Ріст та розмноження морської свинки в неволі»;

–  у гуртках квітково-декоративного профілю: «Вплив материнської рослини на ріст і розвиток дочірньої (хлорофітум)», «Насіннєва продуктивність чорнобривців в умовах тіні, напівтіні та при сонячному освітленні», «Вплив прогрівання і охолодження насіння цинії на прискорення строків цвітіння», «Визначення найбільш ефективного способу розмноження декоративно-листяної бегонії»;

– у гуртках декоративно-ужиткового профілю: «Дослідження різних технік виготовлення квітів з паперу», «Дослідження різних технік виготовлення жіночої біжутерії».

 

9.5. Приклади організації роботи кращих гуртків із зазначенням конкретних досягнень у науково-дослідницькій роботі

Кращим гуртком Конотопської станції юних натуралістів еколого-натуралістичного напряму визнано гурток «Юні квітникарі», керівники Коженко Людмила Василівна та Логвинова Олена Миколаївна. Діяльність гуртків спрямована на здобуття вихованцями додаткових біологічних, екологічних знань, виховання екологічно грамотної особистості. Провідне місце в  роботі керівників посідає залучення дітей до проектної  діяльності та впровадження в гуртковій роботі  технології STEM-освіти. Вихованці разом з педагогами опрацьовують практико-орієнтований екологічний проект «STEM – освіта: від «науки в собі» до навчання в житті». Протягом 2020 року активно вивчався перспективний педагогічний досвід керівника гуртка «Юні квітникарі» Коженко Л.В. «Впровадження інновацій – засіб активізації пізнавальної діяльності та підвищення інтересу вихованців до освітнього процесу в гуртках еколого-натуралістичного профілю» та розпочато  вивчення передового педагогічного досвіду керівника гуртка «Юні квітникарі» Логвинової О.М. за темою «Дослідницька робота як засіб розвитку креативних здібностей вихованців гуртків еколого-натуралістичного напрямку».

Керівники гуртків активно популяризують власний досвід впровадження STEM-освіти шляхом участі  в заходах міського, обласного, всеукраїнського рівнів: міський фестиваль біологічних колекцій «Природа навколо нас» (колекція «Першоцвіти Сумщини» створена за добіркою матеріалів Логвинової О.М. та Коженко Л.В.), обласний етап всеукраїнського конкурсу «Мала річка моєї батьківщини» (конкурсні матеріали підготовлені вихованцями та керівниками гуртків «Юні квітникарі»), станційні операції «Насіння», «Каштан», робота на НДЗД проводяться за ініціативи та під керівництвом Логвинової О.М. та Коженко Л.В.  Готуються матеріали до обласного етапу всеукраїнського конкурсу «Джерела творчості» в номінації «Керівник гуртка (профіль «Квітникарсто»), який представлятиме керівник гуртка «Юні квітникарі» Коженко Л.В.

Елементи STEM-технологій впроваджуться педагогами закладу під час спостережень та дослідів у зоокуточку «Пліч-о-пліч із тваринами» та на навчально-дослідницькій ділянці «Квітковий калейдоскоп». Педагоги впроваджують гурткові заняття у веліт-класах, у «зелених» класах. Їх гуртківці – постійні учасники та переможці міських, обласних та всеукраїнських конкурсів еколого-натуралістичного напряму.

 

Х. Неформальна екологічна освіта та виховання

10.1.  Дитячі громадські екологічні та природоохоронні організації та об’єднання

Дитячі громадські екологічні та природоохоронні організації та об’єднання у закладі відсутні.

10.2. Дитячий екологічний парламент. Органи учнівського самоврядування

Сучасні умови розвитку суверенної, демократичної, правової держави вимагають формування якісно нового громадянина – лідера,  здатного включитися в демократичні процеси, його адаптації до вимог сьогодення, підготовки до самостійного життя. Важливою складовою у вирішенні цих проблем є юннатівське самоврядування. На Конотопській СЮН – це «Зелена федерація».

Федерація складається з республік «Паросток», «Зоосвіт»,  «Джерело» та республіка «Квітуча».   Управлінська структура юннатівського самоврядування:  голова федерації – Левицька Олеся, президенти республік: Малюх Аліна, Одинець Євгенія, Плешкан  Валерія, Гайдіна  Дарина. Також, у кожній республіці обираються міністри науки, культури і екології.

У 2020  році роботу органу юннатівського самоврядування Конотопської СЮН було спрямовано на формування у вихованців національно-патріотичної свідомості; ознайомлення з інноваційними формами та методами роботи самоврядування, їх практичного впровадження.

Активісти юннатівського життя активно співпрацюють з дитячими, молодіжними, громадськими організаціями міста.

Важливою складовою діяльності органів юннатівського самоврядування є волонтерство. На виконання завдань обласного соціально-освітнього національно-патріотичного проекту «Голос крові: ми – Українці!» було започатковано  акцію «Ти в моєму серці, Україно!». У межах акції  проведено засідання «круглого  столу», під час якого лідери  самоврядування звітували про волонтерську роботу. За підсумками участі в акції було окреслено низку важливих проблем з питань допомоги учасникам АТО, визначено подальші плани. З допомогою педагогічного колективу вихованці виготовили сувеніри, приготували листівки для воїнів, які перебувають в зоні АТО та передали їх через волонтерську організацію «Бджілка» (листопад), підготували благодійну акцію «Новорічне диво в зимовому лісі» в рамках співпраці Конотопської СЮН з благодійним фондом «Серця любові» (січень).

Представники органів юннатівського самоврядування Конотопської  СЮН організовують тематичні заходи для своїх товаришів. При цьому виявляють неабиякий хист до мистецтва у розробленні сценаріїв. У їхньому творчому доробку – сценарії конкурсно-розважальних, національно-патріотичних та екологічних заходів:

– «Ми віримо в майбутнє твоє, Україно!» робота над проектом та підготовка циклу виховних заходів у гуртках  «Ми козачата – гордість України» (жовтень);

– «Енергозбереження: я, родина, місто, держава», вікторина до міжнародного дня енергозбереження (листопад);

– «Ялинко, живи!», міська екологічна природоохоронна акція (грудень);

– «Новорічна фантазія», виставка новорічно-різдвяних листівок, сувенірів і композицій (грудень – січень);

– «Птахи – наші друзі», екологічний квест в рамках природоохоронної акції «Допоможи зимуючим птахам» (січень);

– «Я родом з України», виховний національно-патріотичний захід (лютий);

– «Я і мама: своїми руками»,  виставка робіт вихованців та виставка дитячих малюнків «Знайомтесь – це моя родина, частинка Батьківщини – Україна», в рамках місячника родинно-сімейного виховання (березень);

– участь у підготовці до конкурсів різних організаційних рівнів.

Під час дистанційного навчання лідери юннатівського самоврядування створювали Viber-групи (чат), спілкувалися з гуртківцями, обмінювалися інформацією, отриманою від педагогів, демонстрували свої роботи.

Результати  діяльності юннатівського самоврядування «Зелена федерація» Конотопської СЮН постійно висвітлювалися на сайті закладу освіти та сторінці «Facebook».

10.3. Юнацькі секції Товариства охорони природи

        Юнацькі секції Товариства охорони природи у закладі відсутні.

 

 

 

 

ХІ. Аналіз матеріально-технічної бази закладу позашкільної освіти

 

Повна

назва закладу

Поштова

адреса

Телефон, електронна

адреса

Назва відділу,

ПІП завідувача відділу

ПІБ

директора закладу

Конотопська станція юних натуралістів               Конотопської міської ради Сумської області вул. Драгомирова, 18

м.Конотоп

Сумська обл., 41600

(05447) 6-36-50

konotop.syun  @ukr.net

відсутні Дрога Ірина Василівна

 

Назва

ЗПО

Загальна площа всiх примiщень (кв. м) Орендована площа (кв.м) Площа для занять гуртків (кв.м) Актова зала Бiблiотека Майстерня Теплиця НДЗД Музей Зоолого-тваринницька база Пташник Автобус Легкові авто Вантажні авто
Конотопська станція юних натураліс тів               Конотопської міської ради Сумської області 275.6  

93,2

 

1 1 1 Зоо-

куто

чок

 

 

 

ХІІ. Педагогічний склад закладу позашкільної освіти

 

Прізвище, ім’я, по-батькові педагога Посада Педагогічний стаж Загальний трудовий стаж Педагогічне навантаження
Дрога Ірина Василівна Директор керівник гуртка 14 р. 4 м. 15 р. 2 м. 1 ставка

6 год.

Сувид Людмила Петрівна Методист

Керівник гуртка

26 р.3 м. 26 р.3 м. 1 ставка

6 год.

 

Гайдук

Лариса Миколаївна

Культ-

організа-

тор

Керівник гуртка

28 р.11 м. 28 р. 11 м. 1 ставка

 

 

6 год.

Гончаренко Любов Миколаївна Керівник гуртка 16 р.3 м. 22 р. 20 год.
Слишик

Людмила

Іванівна

Керівник гуртка 17 р.5 м. 17 р.5 м. 20 год.
Логвинова

Олена

Миколаївна

Керівник гуртка 30 р.3 м.

 

30 р. 3м 20 год.
Шостак

Любов

Дмитрівна

Керівник гуртка 26 р.5 м. 40 р. 18 год.
Катрошенко

Інна Володимирівна

Керівник гуртка 18 р.3 м. 20 р.3 м. 20 год.
Коженко

Людмила Василівна

Керівник гуртка 16 р.3 м. 16 р.3м 20 год.
Ващенко Олена Геннадіївна Керівник гуртка 2 р.4 м. 4 р. 9 м. 20 год.

 

Примітка.

У закладі кількість працюючих педагогічних працівників становить 9 осіб та

2 особи знаходиться у відпустці по догляду за дитиною – Мороз І.В., Жадько Ю.В., керівники гуртків.

 

 ХІІІ. Пропозиції щодо подальшого розвитку еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти

 

Пропозиції  колективу Конотопської СЮН в аспекті вирішення завдання покращення якості екологічної позашкільної освіти, формування екологічної  компетентності особистості:

–  партнерство з  закладами загальної середньої освіти в аспекті реалізації завдань «Нової  Української Школи» (НУШ), державного стандарту початкової освіти;

– забезпечення  учнівській молоді  доступності до  екологічної  позашкільної  освіти та підвищення її якості шляхом   впровадження  в освітній процес елементів   сучасних освітніх  інноваційних технологій;

– забезпечення виховання учнівської молоді  з урахуванням тенденцій, процесів, які відбуваються в масштабах міста, країни, світу, зробивши акцент на національно-патріотичному вихованні;

– організація  діяльності з категорією «діти з особливими освітніми потребами», створення «освітнього майданчика» задля  їх соціалізації та реабілітації;

 

– міжнародне співробітництво у сфері екологічної позашкільної освіти, використання кращого європейського і світового  досвіду щодо екологічної  освіти, виховання та розвитку особистості.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *