Звіт директора за підсумками 2017-2018 навчального року

Звіт директора

Конотопської станції юних натуралістів

Конотопської міської ради Сумської області

 за підсумками 2017-2018 навчального року

 1. Вступ

Даний звіт  являє собою  аналіз освітньої діяльності  Конотопської

станції юних натуралістів  Конотопської міської ради Сумської області   за 2017-2018 навчальний рік   та   педагогічну стратегію освітньої установи  на 2018-2019 навчальний рік.

Протягом звітного періоду у своїй роботі, як директор закладу,   керувалася законодавчими та нормативно-правовими документами, що  визначають порядок організації освітнього процесу закладів освіти , у тому числі позашкільної, а саме  Конституцією України, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року,  законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Положенням про позашкільний навчальний заклад», наказами Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Сумської ОДА, наказами  відділу освіти Конотопської міської ради ,  Конотопського міського методичного кабінету, Статутом Конотопської СЮН ,  іншими документами.

У 2017-2018 навчальному році  Конотопська станція юних натуралістів (СЮН) працювала в режимі розвитку, про що свідчать здобутки педагогічного колективу, окремих педагогів, перемоги вихованців гуртків  у  конкурсах різних організаційних рівнів,  достатньо високий попит в освітніх послугах закладу в місті. Моніторинговий аналіз освітньої діяльності  за минулий навчальний рік показав позитивну динаміку в усіх сферах освітньої діяльності.

Конотопська СЮН  – багатопрофільний еколого-натуралістичний    заклад позашкільної освіти   , який цілеспрямовано займається  екологічною освітою і вихованням учнівської молоді міста, є центром пошуково-дослідницької та практичної природоохоронної  роботи в місті. Діяльність учнівсько-педагогічного колективу  протягом  навчального року спрямовувалася на реалізацію визначених стратегії розвитку, місії і цілей позашкільної установи в умовах переходу освітньої галузі до стратегічного управління, виконання окреслених пріоритетних завдань. Так, місія Конотопської станції юних натуралістів полягає у здійсненні поступового переходу від закладу, який лише функціонує, до установи, що розвивається, а пріоритетами роботи педагогічних працівників  у 2017 – 2018 навчальному році були визнані наступні:

– збереження і оптимізація мережі гуртків, залучення до гурткової роботи  дітей з особливими потребами та соціально вразливих категорій;

– виявлення і підтримка інтелектуально обдарованих вихованців, активізація  співпраці станції юних натуралістів  з Конотопською міською Малою Академією Наук учнівської молоді;

–   упровадження компетентністного підходу в систему освітньо-виховної роботи закладу, втілення в практику діяльності педагогів сучасних інноваційних освітніх технологій;

– модернізація структури та  змісту науково-методичної роботи з педагогічними кадрами;

–  активізація роботи з батьками, співпраці з освітніми установами міста, засобами масової інформації;

–  налагодження партнерських зв’язків з громадою міста з метою спільної реалізації соціальних та освітніх проектів і програм;

– зміцнення матеріально-технічної бази, покращення фінансування закладу, вирішення кадрових проблем.

Аналізуючи стан виконання педагогічним колективом Конотопської СЮН  пріоритетних завдань , слід зазначити про їх якісне і ефективне виконання, що забезпечило:

– закладу позашкільної освіти – «позитивний  імідж» на рівні міста та регіону;

– учнівській молоді – доступність до якісної  екологічної позашкільної освіти, і як наслідок, збільшення відсотка охоплення;

– керівникам гуртків – можливість упровадження в практику власної  діяльності елементів сучасних інноваційних освітніх технологій.     

Додаток №1

Стан  виконання

пріоритетних напрямів діяльності Конотопської СЮН у 2017-2018 н.р.

Назва пріоритету Стан виконання у 2017-2018 н.р.
1. Підвищення рейтингу СЮН. Участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських заходах екологічного та художньо-естетичного спрямування

 

 

Взяли участь у 13 конкурсах, з них:

всеукраїнських – 8

обласних – 1

міських – 4

20 призових місць:

на всеукраїнському рівні:

І місце (1)

ІІ місце (15)

на обласному рівні:

І місце (1)

ІІІ місце (1)

на міському рівні:

ІІІ місце (2)

Виступили організаторами та координаторами 2-х міських конкурсів:  фестиваль учнівських колекцій «Природа навколо нас» для учнів 5-11 класів ЗЗСО міста (спільно з міським методичним кабінетом) та міський екологічний інтернет-турнір «Еколенд» для талановитих і обдарованих учнів 7-8 класів НЗ міста (спільно з Конотопською міською МАН)

– Висвітили діяльність СЮН в засобах масової інформації

2. Створення комплексу соціально-педагогічних умов для розвитку інтелектуальних та творчих здібностей обдарованої учнівської молоді міста

 

Продовжили співпрацю СЮН та  ЗЗСО  міста в напрямку залучення вихованців до навчання в Конотопській міській МАН учнівської молоді, зокрема взяли  участь у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі «МАН – Юніор Ерудит» (18 учасників – учні 5-10 класів міської гімназії, СШ № 9, 2);

– підготували і провели  міський екологічний інтернет-турнір «Еколенд» для талановитих та обдарованих учнів 7-8 класів ЗЗСО міста : всього у І етапі взяло участь 146 учнів освітніх  закладів міста (не брали участь учні  СШ №2, міської гімназії  та ЗОШ №14). До ІІ етапу за умовами турніру пройшло 87 учнів, з яких 6 учасників (учні СШ №12, ЗОШ №7, ЗОШ №10, ЗОШ №11, ЗОШ №13) взяли участь у ІІІ  фінальному етапі  27 квітня 2018 року на базі Конотопської СЮН. Переможцем  став  Омельченко Сергій.

3. Створення умов для доступності дітей і молоді до якісної екологічної позашкільної освіти, залучення до гурткової роботи учнів старшого шкільного віку Провели  міську декаду співпраці закладів середньої та позашкільної освіти «День відкритих дверей в ЗПО» для 8 закладів освіти міста. Охопили – 560 учнів;

– Провели «Дні пропаганди екологічних знань» у 4 ЗЗСО міста (НВК «Казка», ПЗ0Ш, СШ №2,12). Охопили: 415 учнів 3-9 класів.

4. Охоплення екологічною освітою школярів сільської місцевості, надання їм освітніх та виховних послуг у позаурочний час –          Протягом навчального року

Конотопську СЮН відвідували учні

шкіл Конотопського району

(екскурсії, іри біологічного та екологічного спрямування інше)

5. Створення ефективної моделі біологізації освітньо-виховного простору СЮН Поповнили мікродендрарій СЮН

(висадили -5 саджанців горобини, ялини)

6. Розробка нових напрямків діяльності СЮН, впровадження інноваційних, інтерактивних технологій, особистісно-орієнтованих освітніх методик – Виступили співорганізаторами міського фестивалю учнівських колекцій для учнів 5-11 кл. шкіл «Природа навколо нас», який проводився  з 9 лютого по 16 лютого 2018 року  на базі Конотопського краєзнавчого музею. Учасники: учні 5-10 класів усіх закладів загальної середньої освіти, Конотопська станція юних натуралістів та юних туристів, Конотопська міська МАН, Дитяча школа мистецтв. Всього на фестиваль було представлено понад 40 колекцій.
7. Валеологізація освітнього процесу –          Продовжили впровадження

валеологічного спецкурсу для вихованців середнього та старшого шкільного віку «Формування навичок здорового способу життя дітей та підлітків»

8. Покращення якості кадрового забезпечення СЮН Третій рік поспіль  на СЮН працює молодий фахівець керівника гуртка  Жадько Юлія Василівна. З даним   педагогом організовано наставництво, як індивідуальна форма роботи та призначено відповідальну особу,  керівника – наставника  Логвинову О.М. Жадько Ю.В. брала активну участь у створенні сайту Конотопської СЮН, у розробці методичних матеріалів та матеріалів конкурсів різних організаційних рівнів

 

 1. Освітня діяльність позашкільної установи. Характеристика мережі гуртків та контингенту вихованців.

Педагогічний колектив Конотопської СЮН здійснював освітньо-виховну діяльність протягом 2017-2018 навчального року за двома напрямами: провідним еколого-натуралістичним та художньо-естетичним, застосовував в роботі різноманітні організаційні форми: гурткове заняття, екскурсія, практикум тощо..

Освітньо-виховний процес здійнювався за колективною, груповою та індивідуальною формами, які передбачені Положенням про порядок організації індивідуальної та групової роботи, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 № 651. Різнопрофільні гуртки позашкільної установи класифікувалися за двома навчально-організаційними рівнями: початковим та основним, відповідно до яких визначалися мета і перспективи їх діяльності, чисельний склад, обиралися освітні програми.

Щодо мережі гуртків Конотопської СЮН та складу їх вихованців… (Додатки № 2,3)

Протягом 2017-2018 навчального року  він залишався стабільним.  Зменшення кількості гуртків , а відповідно й вихованців пов’язане з кадровими змінами ( декретна відпустка та відпустка по догляду за дитиною  методиста закладу).  Тому, в першому півріччі 2017-2018 навчального року (станом на 01.09.2017)   загальна кількість гуртків  становила  45 ТО, в яких навчалося 768 вихованців. В другому півріччі після кадрових змін кількість гуртків становила 41 гурток , 704 вихованця (станом на 02.01.2018).

Із загальної кількості гуртків  Конотопської СЮН  більшість  (36/32 гуртки) належали до провідного еколого – натуралістичного напряму діяльності . В них займалися протягом навчального року – 636/572 вихованця. Художньо-естетичний напрям об’єднував 9 гуртків, 132 вихованця.

        Безпосередньо на базі  станції   працювало 25/22  творчих об’єднання, в яких навчалося 400/346 вихованців. З метою залучення до гурткової роботи широкого кола учнівської молоді міста, дітей різних соціальних категорій було створено мережу гуртків станції юних натуралістів  поза її межами – у 6-ти загальноосвітніх та спеціалізованих школах міста , а саме в ЗОШ № 14, 13, 7 (початкова), ПЗОШ, СШ № 2, 3 – всього 20/19 творчих об’єднання , в яких навчалося 368/352 вихованця.

Понад десять років  триває співпраця  Конотопської СЮН  з Конотопським благодійним фондом для тяжкохворих дітей та їх сімей «Серця любові». У 2017-2018 навчальному році на базі фонду за індивідуальною формою навчання працювали  гуртки «Народні ремесла»  та « Природа і творчість»  з метою  надання дітям з особливими потребами позашкільної екологічної освіти, розвитку їх творчих здібностей.

Протягом 2017-2018  навчального року педагогічний колектив  Конотопської СЮН здійснював активне  впровадження в канікулярний час на базі  віддалених від закладу шкіл міста наскрізних освітніх програм екологічного змісту  «Здоровим бути – здорово!» (ЗОШ №7 початкова, 2 гуртки)   та «Природничий калейдоскоп» (ЗОШ №14, 3 гуртки).   Діти виявили неабияку зацікавленість до гурткових  занять, що проводилися педагогами станції   за наскрізними програмами під час канікул. Дану форму діяльності було позитивно схвалено адміністраціями базових шкіл , а  тому  вона має право на продовження у наступному 2018-2019 навчальному році.

Додаток № 2

Мережа гуртків Конотопської СЮН

(2017-2018 н.р.)

Нав-чаль

ний рік

Заг. к-сть гурт-ків Заг.

к-сть вихо-ван

ців

Напрями діяльності

закладу

Навчально-організаційні рівні К-сть гуртків (ТО)
Назва К-сть

ТО

К-

сть учнів

Назва К-сть ТО К-сть

уч-нів

 

На СЮН У НЗ міста
К-сть

ТО

К-сть

учнів

К-сть

ТО

К-сть

учнів

2017-2018

 

45/41 768/

704

 

Еколого-натураліс-тичний

Художньо-естетичний

36/

32

 

 

9

636/

572

 

 

132

Почат-ковий

 

Основ-ний

 

25/

22

 

20/

19

 

 

 

406/

358

 

362/

346

 

 

25/

22

400/

346

20/19 368/

352

 

         Щодо вікового складу вихованців Конотопської СЮН… У 2017-2018 навчальному році переважну більшість складав молодший та середній шкільний вік дітей – більше 500 осіб з загальної кількості.

Нажаль,  починаючи з 2-го півріччя 2017-2018  навчального  року прослідковувалася тенденція до поступового зменшення відвідування гуртків закладу учнями середнього та старшого шкільного віку. Тому , питання підвищення  охоплення екологічною позашкільною освітою дітей  даних вікових категорій, яке  неодноразово розглядалося   на нарадах при директорові, робочих оперативках,  залишається актуальним і пріоритетним для керівників гуртків та адміністрації  закладу  на наступний  2018-2019 навчальний рік .

Задля вирішення даного питання мені, як директору закладу   слід звернути  увагу   на  здійснення  не лише морального , а й матеріального стимулювання вихованців гуртків ( поїздки , подорожі за спонсорські кошти інше) ,   адміністрації закладу  – на  забезпечення  якісної,  ефективної  рекламної кампанії Конотопської СЮН на початку навчального року саме серед учнів  даної вікової категорії ,  активізації  роботи з батьківською громадою,  висвітлення  діяльності гуртків Конотопської СЮН для учнів середнього та старшого шкільного віку  в міських ЗМІ , мережі Інтернет , а також на  здійснення   перегляду  існуючих у закладі профілів гуртків  та відкриття  нових, сучасних відповідно до інтересів і потреб сучасних дітей даної вікової категорії.

Щодо діяльності  гуртків  Конотопської СЮН у базових школах ( ЗОШ № 13, 14, ПЗОШ, 7 (початкова), СШ № 3, 2))… Відбувалася  вона    на підставі угод про співпрацю  між освітніми установами  та згідно затвердженого розкладу занять . Адміністраціями базових шкіл були  створені належні умови задля роботи гуртків станції юннатів. У ході  проведених адміністрацією закладу  планових перевірок  було виявлено належну  наповнюваність груп, відзначено систематичність  та якість проведення  занять педагогами  на підставі  позитивних відгуків  про роботу гуртків Конотопської СЮН адміністрацій базових шкіл.

Одним із пріоритетів діяльності педагогічного колективу Конотопської станції юних натуралістів у 2017-2018 навчальному році  стало проведення активної роботи по збільшенню відсотка охоплення екологічною позашкільною освітою учнівської молоді міста та  залученню до навчання в гуртках Конотопської СЮН  дітей різних соціальних категорій. З цією метою згідно наказу  відділу освіти Конотопської міської ради від 08.09.2017 № 454-од «Про проведення тижня співпраці  загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів у формі «День відкритих дверей у позашкільному навчальному закладі»,  педагоги  станції юних натуралістів взяли активну участь у проведенні тижня співпраці  загальноосвітніх і позашкільних освітніх закладів «День відкритих дверей у позашкільному  закладі» у період з 18.09.2017 по 22.09.2017 .  Керівники гуртків   підготували і надали в освітні заклади міста презентаційні афіші  «Конотопська СЮН – запрошує!» та провели цикл заходів екологічного змісту для учнів шкіл, які планово відвідали станцію юних натуралістів ( 560 учнів 8-ми освітніх  закладів міста).  21 вересня 2017 року на базі Конотопської СЮН  в рамках тижня співпраці  відбулися    урочистості з нагоди початку нового 2017-2018   начального року « Ми квітучої «Юннатії» діти», в якому взяли участь вихованці гуртків закладу, педагоги-колеги з базових шкіл, батьки вихованців. Захід пройшов у творчій, невимушеній обстановці та сприяв зміцненню співпраці станції юннатів  з соціальними партнерами – школами, батьківською громадою, шефами. 

Підвищенню рівня екологічної культури учнівської молоді, рейтингу Конотопської СЮН серед інших освітніх  закладів сприяло проведення «Днів пропаганди екологічних знань» в школах міста. Так, протягом  2017-2018 навчального року педагогами станції юних натуралістів  відвідано  4  освітні установи  (НВК«Казка», ПЗОШ, СШ № 2, 12 ). Охоплено:  422  учні 3-х, 4-х, 5-х,6-х,7-х, 9-х класів . Слід зазначити, про необхідність активізації  роботи з боку педагогів Конотопської станції юних натуралістів по збільшенню кількісних показників   охоплення даним видом  діяльності освітніх установ міста, охопленню  учнів середнього і старшого шкільного віку,  проведенню «еко-днів » у міських   професійно-технічних освітніх закладах протягом  наступного 2018-2019 навчального року.

На сьогодні позашкільну екологічну освіту в гуртках Конотопської СЮН отримують діти різних соціальних категорій, у тому числі і соціально незахищені.     (Додаток № 5)

Додаток № 3

Характеристика контингенту вихованців

Конотопської СЮН

(2017-2018 н.р.)

Всього:  768 вихованців

З них:

№ з/п Соціально незахищені категорії вихованців Кількість дітей
1 Діти-сироти та позбавлені батьківського піклування 3
2 Діти-інваліди 15
3 Діти, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС 3
4 Діти з багатодітних сімей 11
5 Діти з малозабезпечених сімей 7
6 Діти з неблагополучних та деструктивних сімей
7 Талановиті та обдаровані діти 11
8 Діти, що перебувають на внутрішкільному обліку
9 Діти, що перебувають на обліку в КМСД

 

Отже,  діюча мережа гуртків Конотопської станції юних натуралістів забезпечує ступінь реалізації Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Статутних завдань, відповідає меті і основним напрямам діяльності освітньої установи.

 1. Кадрове забезпечення Конотопської СЮН Освітній процес Конотопської СЮН протягом 2017-2018 навчального року здійснював укомплектований згідно штатного розпису педагогічний колектив у складі 11 основних працівників. З другого півріччя 2017-2018 навчального року кількість педагогів закладу зменшилася на 1 особу у зв’язку із кадровими змінами , а саме  виходом у декретну відпустку та відпустку по догляду за дитиною методиста закладу.

Протягом 2017-2018 навчального року  педагоги Конотопської СЮН працювали в творчому режимі, постійно удосконалювали професійну майстерність і компетентність, упроваджували в практику роботи елементи сучасних освітніх технологій та використовували інноваційні підходи до навчання і виховання учнівської молоді.

Додаток № 4

Кадрове забезпечення  Конотопської СЮН

(2017-2018 н.р.)

Кількість працівників К-сть штатних одиниць

згідно  штат-

ного розпису

Загаль-

на к-сть

праців-ників

(1та2-ге

піврічя)

 

Педагогічні працівники

Всього Основні Сумісники Працюють на ставку Більше ставки Менше ставки
14/13 11/10 11/10 3/2     8 20,06  шт.од

Кер.гуртка – 10,56 шт.од.

 

Аналізуючи освітній рівень педагогічних кадрів станції юних натуралістів, можна визначити його як достатньо високий, такий, що становить понад 90%.

Віковий склад педагогічного колективу вирізнявся незначною кількістю працюючих у  закладі пенсіонерів (1особа від загальної кількості), а середній вік педагогів становить 40 років.         

 1. Науково-методичне та інформаційне забезпечення Конотопської СЮН. Участь педагогічного колективу в методико-педагогічних заходах різних організаційних рівнів

Пріоритетними завданнями науково-методичної роботи з педагогічними кадрами Конотопської СЮН на 2017-2018 навчальний рік було визнано:

– аналіз стану позашкільної освітньої  діяльності, рівня розвитку вихованців та оновлення змісту позашкільної еколого-натуралістичної діяльності;

– розвиток педагогічної та професійної майстерності працівників, їх загальної культури та компетентності;

– налагодження дослідницько-експериментальної роботи, педагогічного проектування, консультування керівників гуртків з актуальних проблем сучасного позашкілля;

– вивчення, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду, опрацювання педагогами науково-методичних проблем сучасності;

– пошук та накопичення сучасних освітніх інноваційних технологій, відпрацювання механізмів оволодіння ними педагогами закладу;

– проведення моніторингових досліджень та налагодження зв’язків із методичними службами різних установ, педагогами-практиками інших типів освітніх закладів міста.

Науково-методична робота забезпечувалася діяльністю педагогів згідно плану методичної роботи закладу на 2017-2018 навчальний рік та здійснювалася відповідно до наказу по Конотопській СЮН від 27.09.2017

№ 90-а/од «Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2017-2018 навчальному  році» за колективною, груповою та індивідуальною формами. Її структурними складовими стали:

 • діяльність педагогічної ради   (4 засідання на рік);
 • робота методичного об’єднання (3 засідання на рік) та творчих груп керівників гуртків у відповідності до науково-методичної проблеми закладу;
 • діяльність психолого-педагогічного семінару керівників гуртків та станційного семінару-практикуму для освітян міста (4 рази на рік);
 • індивідуальна методична робота педагогів: самоосвітня, дослідницька, методичне консультування, взаємовідвідування гурткових занять та ін.;
 • атестаційний процес, структурований за п’ятирічним циклом.

Якісно налагоджена науково-методична робота з педагогічними кадрами закладу сприяла вдосконаленню  освітньо-виховного процесу Конотопської СЮН, розвитку творчого потенціалу педагогічних працівників, про що свідчить аналіз її стану за 2017-2018 навчальний рік.

 

                                                                      Додаток № 5

Стан науково-методичної роботи з педагогічними кадрами

Конотопської СЮН

(2017-2018 н.р.)

Зміст методичної роботи Тематика заходів,

термін проведення

1. Розпочато опрацювання педагогами закладу науково-методичної проблемної теми «Формування національної свідомості вихованців гуртків через спільну діяльність еколого-натуралістичного позашкільного закладу, сімї та школи »

(2017-2020 рр.)

 

На початку навчального року складено план реалізації науково-методичної проблемної теми, згідно якого:

– організовано методичні консультації для педагогічних працівників з проблеми забезпечення творчого співробітництва педагогів і батьків;

– вивчено досвід роботи позашкільних  закладів міста та області щодо шляхів забезпечення творчого співробітництва з ЗЗСО;

– організовано самоосвітню діяльність педагогів з науково-методичної проблеми;

– проведено засідання педради, спрямоване на реалізацію проблемної теми:

– взято участь у всеукраїнських, обласних, міських конкурсах, акціях, операціях екологічного та художньо-естетичного  напряму;

– упроваджено в навчально-виховний процес цикл занять у природі за методиками В.О.Сухомлинського: години спілкування, заняття-милування, уроки доброти;

– продовжено роботу «Музею кімнатних рослин» закладу згідно Положення (проведено систематизацію та етикетування рослин, екскурсії по музею)

2. Проведення методичних заходів:

– засідання педагогічної ради

(4 рази на рік)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– засідання психолого-педагогічного семінару керівників гуртків СЮН

(4 рази на рік)

 

 

 

 

 

 

 

 

– засідання методичного об’єднання керівників гуртків СЮН

(3 рази на рік)

 

 

 

 

 

 

 

– самоосвітня діяльність педагогів

Теми згідно розділу річного плану освітньої установи: «Організований початок навчального року: затвердження річного плану та режиму роботи Конотопської СЮН на 2017-2018 навчальний рік, правил внутрішнього трудового розпорядку працівників», «Створення системи роботи  педагогічного колективу еколого-натуралістичного  позашкільного навчального закладу з формування національної самосвідомості й загальнолюдської моралі учнів. З досвіду роботи Конотопської СЮН», «Виховання життєвої компетентності дитини: позашкільний навчальний заклад й сім’я як партнери», «Соціальне проектування як ефективна технологія у процесі громадянського становлення особистості. З досвіду роботи Конотопської СЮН» та ін.

 

 

 

 

Теми: «Формування екологічної культури у вихованців позашкільного навчального закладу засобами проектних технологій», «Використання інновацій у навчально-виховному процесі у гуртках еколого-натуралістичного напряму», «Національне виховання дітей та учнівської молоді як один з пріоритетних напрямів виховної роботи у гуртках декоративно-ужиткового профілю» та ін.

 

 

 

Теми: «Інноваційна культура як вищий прояв загальнокультурних професійних та особистісних костей педагога», «Учнівське самоврядування як інструмент виховання активних громадян країни», «Патріотичне виховання дітей та учнівської молоді в процесі формування екологічної свідомості» та ін.

 

 

 

Теми: «Формування інноваційної грамотності та культури педагога-позашкільника», «Організація пошуково-дослідницької діяльності на заняттях гуртків у позашкільному навчальному закладі», «Роль позашкільного навчального закладу, школи та сім’ї в формуванні патріотичного виховання гуртківців», «Використання інноваційних технологій на заняттях гуртка декоративно-прикладного профілю та ін.

3. Вивчення та узагальнення  перспективного педагогічного досвіду (ППД) педагогів Закінчено вивчення перспективного педагогічного досвіду керівника гуртка «Любителі свійських та декоративних тварин» Катрошенко І.В. за темою «Розвиток креативних здібностей вихованців гуртка еколого-натуралістичного напряму засобами дослідницької діяльності» (2015-2017 рр.)
4. Участь педагогів у професійних конкурсах, конференціях, семінарах та інших заходах Взято участь:

– у міській педагогічній конференції (Отченашенко В.М., Мороз І.В., Гайдук Л.М., 29.08.2017);

– у методоб’єднанні методистів закладів позашкільної освіти на базі Конотопської художньої школи (Мороз І.В., 30.08.2017);

– в обласному  форумі «Позашкільна освіта Сумщини в умовах реформування національної  системи освіти для педагогічних працівників міста» (Отченашенко В.М., Мороз І.В., 12.10.2017, м.Суми);

– у науково-методичній раді міського методичного кабінету: презентація та захист авторських наскрізних навчальних програм «Здоровим бути здорово» та «Природничий калейдоскоп» (Дрога І.В., 25.10.2017);

– у засіданні обласного методичного об’єднання педагогів творчих учнівських об’єднань еколого-натуралістичного напряму «Інформаційно-комунікаційна компетентність керівника гуртка»

(Мороз І.В., 23.11.2017, м.Суми);

– у засіданні круглого столу за темою «Організація біологічних шкіл на природо заповідних  територіях» на базі Шостинської СЮН (Катрошенко І.В., 30.11.2017);

– у  засіданні круглого столу на базі Конотопського краєзнавчого музею за темою: «Дослідницька робота та біологічні колекції школярів» (Мороз І.В., Жадько Ю.В., Логвинова О.М., 14.02.2018);

– у роботі обласного екологічного форуму «Природа – національне багатство України» (Катрошенко І.В., 27.04.2018, м.Суми)

5. Розробка методичних матеріалів педагогами СЮН Підготовлено:

– звітно-інформаційні матеріали щодо організації діяльності СЮН (річний звіт про еколого-натуралістичну діяльність, вивчення педагогічного досвіду, робота з обдарованими дітьми, підготовка до літньої оздоровчої кампанії, підготовка до нового навчального року);

– методичні матеріали до станційного методичного банку «Екологічні екскурсії» та «Біоігротека» (всього 7 екскурсій та 7 ігор): «Природна скарбниця», «Український віночок», «Увійди в природу другом», «Стежинами парку СЮН» та ін.);

6. Упровадження методичних  інновацій

 

Розроблено та упроваджено в канікулярний час на базі ЗОШ № 7 (початкова) та ЗОШ №14 екологічні наскрізні навчальні програми «Здоровим бути – здорово!» та «Природничий калейдоскоп» (для учнів молодшого, середнього та старшого шкільного віку). Охоплено 150 учнів (5 ТО)

 

З метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності протягом 2017-2018 навчального року проведено атестацію двох осіб, керівників гуртків   Мороз І.В. та  Шостак Л.Д.  з числа десяти  працюючих у закладі педагогів, що становить 20 %.

Педагогічні працівники , які атестувалися були активними учасниками навчально-виховних та методичних заходів різних організаційних рівнів (Всеукраїнських, обласних екологічних та методичних конкурсів таких, як «МАН-Юніор Ерудит», «Галерея кімнатних рослин», «Джерела Конотопщини-22», «Український сувенір» та інш.), займалися пошуково-дослідницькою роботою (теми дослідів :«Вивчення та введення в культуру дикорослих рослин радіопротекторної дії», «Рослини – символи України» ) та  проектною діяльністю , яка сприяла активізації умінь, навичок вихованців, розвитку їх творчих здібностей, формуванню ключових компетентностей та підготували якісні атестаційні матеріали, що відповідають загальним вимогам.

Атестаційна комісія  відмітила якісну підготовку до атестації педагогів Конотопської СЮН , про що свідчить підвищення їх тарифікаційного розряду . За результатами атестації у 2017-2018 навчальному році  присвоєно 12 тарифікаційний розряд  Мороз Ірині Вікторівні , керівнику гуртка «Юні квітникарі» та  11 тарифікаційний розряд Шостак Любов Дмитрівні , керівнику гуртка «Народні ремесла».

       Разом з тим, слід зауважити про необхідність активізації  роботи педагогів Конотопської СЮН щодо поширення оригінального та інноваційного досвіду, його популярізації через різні форми узагальнення,  підготовки  публікацій у періодичній пресі з досвіду власної діяльності.

В жовтні місяці 2018 року згідно  перспективного плану  курсової перепідготовки  педагогічних працівників Конотопської СЮН  планується проходження курсів підвищення кваліфікації керівником гуртка  «Любителі декоративних і свійських тварин» Жадько Ю.В. на базі ОІППО ( м.Суми).

4.Організаційно-масова та виховна робота Конотопської СЮН. Співпраця із ЗМІ

Конотопська станція юних натуралістів є центром активної виховної роботи у місті, здійснення якої відбувається за умови цілеспрямованої та постійної взаємодії позашкільної установи з громадськістю,  органами місцевої  влади, іншими закладами освіти  та  батьками.

У 2017-2018 навчальному році організаційно-масова та виховна робота на Конотопській СЮН здійснювалася за екологічним, національно, громадянським, валеологічним, родинно-сімейним та іншими напрямами, а вихованці закладу мали змогу реалізувати себе в різних сферах творчої діяльності.

Додаток № 5

Виховна та організаційно-масова робота Конотопської СЮН                 

   у 2017-2018 н.р.

Пріоритетні напрямки Заходи і форми роботи
Екологічний

(пропаганда екологічних знань,

бережливого ставлення до природи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Громадянський (виховання свідомого громадянина, патріота, який цінує демократичні цінності і права людини)

 

 

 

 

 

 

 

 

Родинно-сімейний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національний

 

 

 

 

 

 

 

 

Валеологічний

– міська декада співпраці загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів «Дні відкритих дверей в ПНЗ» (вересень);

– урочистості з нагоди початку 2017-2018 навчального року. Виховний захід «Ми квітучої юннатії діти»

( вересень);

– виставка-конкурс дитячих робіт з природного матеріалу «Природа і фантазія» (жовтень);

– пропагандистська акція «Подаруй ялинці життя» (грудень);

– зйомки на ТРО «Кон-Такт» новорічного майстер-класу по виготовленню штучної ялинки;

– в рамках природоохоронної акції «Допоможи зимуючим птахам»: майстер-клас «Їстівна годівничка», конкурс-виставка дитячих малюнків «Пернаті друзі», екологічний квест «Птахи – наші друзі»  (грудень-лютий);

– виховні години, бесіди, приурочені необхідності збереження водно-болотних угідь: Мешканці водойм рідного краю тощо (лютий);

– біологічна гра на базі ЗОШ № 14 «З природою живи у дружбі, то вона буде тобі у службі» (березень);

– в рамках природоохоронної акції «Гніздобуд» – екологічна гра «Форт Боярд» (квітень);

– свято закінчення 2017-2018 навчального року  (урочиста лінійка, екологічна гра, травень).

– заходи до Дня захисту дітей (червень);

– свято до Дня вчителя «Перлини педагогічної творчості» (жовтень);

–  виховна година «Нехай святиться у віках здобута незалежність» (листопад);

– виховний захід присвячений  року Японії в Україні «Віртуальна подорож до Японії» (грудень);

– благодійна  акція в рамках співпраці СЮН з Конотопським фондом для тяжкохворих дітей та їх сімей «Серця любові» «Святий Миколай, до нас завітай» (грудень);

– усний журнал «Ми нація єдина, ми діти твої, Україно» (березень);

– волонтерська акція для бійців, які перебувають в зоні АТО «Ти в моєму серці, Україно» (квітень).

– участь у регіональному фестивалі-конкурсі «Джерела Конотопщини – 22» (січень);

– виховна година «Культура відносин – важливий фактор успішного родинного виховання» (лютий);

– виховний захід для жінок та дівчат закладу «Цей святковий день належить вам по праву» (березень);

– виставка дитячих робіт до 8 Березня «Подарунок матусі» (березень);

–  в рамках проведення місячника родинно-сімейного виховання – «Єдиний батьківський день – субота» (майстер-клас, оглядова екскурсія, виставка виробів декоративно-ужиткового напряму) (березень);

– виставка пасхальних сувенірів, писанок «Великодній вернісаж» (березень);

– усний журнал «Моя рідна Україна» (вересень);

– виховна година «Державний прапор – святиня народу»; (листопад);

– усний журнал «Владика хліб священним є для України» (січень);

– виховний національно-патріотичний захід «А на тих рушниках Україна моя…» (березень);

– виховний  національно-патріотичний захід «Я родом з України» (березень) .

 

– виховний захід «Бережи здоров’я з молоду» (жовтень);

– виховна година «Що на світі найцінніше?» (листопад);

– бесіда «Твоє здоров’я – скарб, бережи його» (грудень);

– виховна година «У здоровому тілі – здоровий дух»» (лютий);

– круглий стіл «Молодь каже «ні наркоманії…» (березень)  тощо.

Інформацію про всі проведені виховні, організаційно-масові заходи було висвітлено в мережі «Інтернет»,  у «Facebook».

Конотопська станція юних натуралістів  стала координатором і організатором вагомих екологічних справ та природоохоронної роботи серед учнівської молоді міста. Заслуговує на увагу організація і проведення у грудні місяці 2017 року учнівсько-педагогічним колективом Конотопської СЮН міської інформаційно-пропагандистської акції «Подаруй ялинці життя!» , яка  мала на меті привернення уваги населення та учнівської молоді до проблем збереження і охорони хвойних насаджень напередодні новорічних свят. Під час акції вихованці гуртків закладу  провели майстер-класи з виготовлення альтернативних ялинок  та звернулися до громади міста із закликом берегти хвойні насадження рідного краю.

Якісним щодо організації і проведення виявився комплекс заходів з нагоди міжнародних свят Дня навколишнього середовища та Дня Землі.

З метою подальшого розвитку екологічної компетентності учнівської молоді міста, підвищення рівня екологічної культури школярів, привернення уваги громадськості до екологічних проблем з  16.04.2018  по 27.04.2018  в освітніх установах  міста було проведено традиційну міську  декаду екології, активними учасниками якої став учнівсько-педагогічний  колектив Конотопської СЮН.     В рамках міської  декади відбулися :

 • «День пропаганди екологічних знань» на базі СШ № 12 (19.04.2018, учасники: керівники гуртків Слишик Л.І., Жадько Ю.В.,  охоплено 101 учень  6-7 класів);
 • Екологічні акції : «Гніздобуд» (по виготовленню і розвішуванню штучних гніздівель на території  СЮН),  «Зелена хвиля» (по благоустрою території закладу),  «Ми не залишаємо сміття на природі» ( по виявленню несанкціонованих сміттєзвалищ)  та

«Здай макулатуру – збережи дерево» ( по збору макулатури );

 • екологічний захід «Форт Буаярд» з метою поглиблення знань про різноманітність перелітних птахів та користь їх в природі (18.04.2018, учасники – 48 гуртківців)

Перелічені заходи   були змістовними, різноплановими, охоплювали різні вікові категорії дітей.

     Відповідно до Положення про обласний соціально-освітній  національно- патріотичний проект « Голос крові: ми – Українці!», затвердженого наказом  Департаменту освіти і науки Сумської обласної  державної адміністрації від 15.12.2016 № 651-ОД ,  з метою формування нового природоохоронного світогляду громадян України на засадах сталого розвитку, виховання в дітей почуття відповідальності за природу, 27 квітня 2018 року  на базі Сумського Національного аграрного університету  було  проведено обласний екологічний форум «Природа-національне багатство України», учасниками якого стали  делегації вихованців позашкільних  закладів та учнів шкіл області. Вихованці гуртків Конотопської  СЮН Вербицька Дарія, Солдатенко Катерина, Кибець Олександра (учні СШ № 9)  та  керівник гуртка закладу  Катрошенко Інна Володимирівна  гідно представили     місто Конотоп  на  даному  заході.  Дитячий екологічний проект з енергозбереження  «Батарейку в переробку» посів почесне 3-тє місце в області .

 

 1. Контрольно-аналітична діяльність Конотопської СЮН

     Контрольно-аналітична діяльність Конотопської станції юних натуралістів у 2017-2018 навчальному році передбачала отримання своєчасної та точної інформації про стан її роботи, оцінку професійної компетентності керівників гуртків закладу, аналіз розвитку особистості вихованців, дієвий контроль та раціональний вибір методики і видів його здійснення, вивчення та поширення передового педагогічного  досвіду педагогів.

Так, відповідно до розділу  6 «Система внутрішнього контролю і методичної допомоги»  плану роботи  Конотопської станції юних натуралістів   на 2017-2018 навчальний рік , згідно наказу по Конотопській СЮН від 05.09.2017№ 76-од « Про організацію внутрішнього контролю у 2017-2018 навчальному році»,  представниками   адміністрації   в особі директора Отченашенко В.М., заступника директора з АГЧ Найденцевої Т.П.,  методистів Дроги І.В. та Мороз І.В.,  культорганізатора Гайдук Л.М.  в межах їх  повноважень  здійснювався  внутрішній  контроль  за напрямами   діяльності  позашкільної  установи. Внутрішній контроль проводився у вигляді планових та оперативних перевірок, моніторингу освітнього процесу  з використанням різноманітних методів контролю, таких як  спостереження, опитування, перевірка документації  інших. Питання результативності внутрішнього контролю систематично висвітлювалися на засіданнях педагогічної ради закладу, засіданнях методичного об’єднання,  нарадах при директорові, робочих нарадах  відповідно до  підготовлених членами адміністрації, що здійснювали перевірки   аналітично-підсумкових матеріалів за результатами контролю ( звіти, довідки, доповіді  інше ).

Щодо підсумків контролю за організацією освітнього  процесу на Конотопській СЮН у 2017-2018 навчальному році.

       У 2017-2018 навчальному році гуртки Конотопської СЮН  працювали  за освітніми  програмами, рекомендованими  МОН України та програмами, що затверджені Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації і рекомендованої до використання. В канікулярний час педагоги Конотопської СЮН впроваджували розроблені і затверджені на рівні відділу освіти Конотопської  міської ради  авторські навчальні наскрізні програми екологічного змісту «Здоровим бути-здорово!» та « Природничий калейдоскоп» на базі ЗОШ № 7 (початкова) та ЗОШ № 14, що надало змогу охопити позашкільною екологічною освітою учнів віддалених від станції юних натуралістів  шкіл міста.  Аналіз усіх програм, які використовувалися  педагогами в роботі протягом року , засвідчив про те,  що їх  зміст відповідає спеціалізації гуртків, сучасним вимогам до освітньо-виховного процесу.

Питаннями щодо виконання освітніх програм адміністрація Конотопської СЮН цікавилася  під час відвідування занять, визначаючи у процесі аналізу заняття послідовність і якість виконання програм.  Проведені протягом року перевірки засвідчили , що  програми реалізуються керівниками гуртків закладу  в повному обсязі, вивчення навчального матеріалу здійснюється  послідовно, із дотриманням кількості годин, визначених освітньою   програмою на кожну тему. Записи в журналах обліку роботи гуртків працівників відповідають освітнім  програмам і календарному плануванню.

Так,  протягом  року директором Отченашенко В.М., методистами Дрогою І.В. та Мороз І.В. проводилися  систематичні  перевірки навчальної документації педагогів, а саме журналів обліку гурткової роботи, календарних планів, конспектів занять, матеріалів самоосвітньої діяльності, роботи з обдарованою і талановитою молоддю,  з’ясовувалися питання рівня виконання  педагогами  навчальних програм.

За наслідками контролю встановлено наступне.  Журнали  здебільшого велися  грамотно, відповідно до рекомендацій з ведення журналів у позашкільних  закладах.  Але поряд з позитивними моментами були виявлені незначні  недоліки  щодо ведення журналів обліку гурткової роботи:  неохайно заповнювалися окремі сторінки в журналах, виявлялися   виправлення, не повністю заповнювалися  обов’язкові графи ,  бесіди з охорони праці, планові виховні заходи на момент перевірок. Виявлені недоліки у веденні журналів  висвітлювалися на  нарадах при директорові, робочих нарадах та своєчасно усувалися керівниками гуртків.

З метою перевірки результативності самоосвітньої діяльності педагогів закладу у березні місяці 2018 року методистом Мороз І.В. було здійснено узагальнюючий контроль із теми «Самоосвітня діяльність педагогічних працівників Конотопської СЮН » шляхом співбесід, перегляду матеріалів, аналізу відвіданих занять і виховних заходів та підготовлено відповідну довідку за підсумками контролю.   Проведеною перевіркою було встановлено, що керівниками гуртків Конотопської СЮН  самоосвітня робота здійснюється на достатньому рівні та має практичну спрямованість. Педагоги планомірно працюють над удосконаленням професійної майстерності, прагнуть до досконалості. Форми і методи самоосвітньої діяльності  різноманітні: вивчення науково-методичної літератури, ознайомлення з фаховою періодикою, Інтернет, телебачення, відео – та аудіо інформацією, проходження курсів підвищення кваліфікації, участь у заходах  з обміну досвідом.

Протягом 2017-2018 навчального року   директором та методистами  закладу   здійснювався  систематичний  контроль за станом відвідування гуртків вихованцями,  як творчих об’єднань, що діють на базі Конотопської СЮН,  так  і тих, які працюють  в  базових школах.  Проведений  аналіз наповнюваності груп  у  2017-2018 навчальному році  свідчить про належний  рівень відвідування занять всіх гуртків закладу   вихованцями . Відсутність окремих вихованців  в  гуртках на момент перевірок було  пов’язано із об’єктивними  причинами ( хвороба дітей, участь у планових шкільних  заходах).

Щодо підсумків контролю за станом  адміністративно-господарчої діяльності Конотопської СЮН . Директором Отченашенко В.М.,  заступником директора з АГЧ Найденцевою Т.П. протягом 2017-2018 навчального року  здійснювався  постійний  контроль за роботою та виконанням посадових обов’язків технічним персоналом. На контролі знаходилися  наступні питання : відповідність приміщень закладу санітарно-гігієнічним  вимогам і нормам,  якість стану благоустрою  території ,  дотримання трудової дисципліни та ведення ділової документації технічними  працівниками інші.   За результатами перевірок встановлено , що протягом навчального року у закладі здійснювалося якісне щоденне прибирання службових і навчальних приміщень, кожен третій четвер місяця проводилося  генеральне прибирання, за затвердженими графіками впорядковувалися  куточок живої природи , мікрозоопарк.  Педагогічні  та технічні  працівники  були закріплені за навчальними кабінетами,  іншими приміщеннями    і підтримували  санітарний стан навчальних приміщень відповідно до встановлених санітарно – гігієнічних норм та вимог,  проводили  санітарні години  згідно затвердженого графіка, контролювали  кількісний склад тварин  куточка живої природи і мікрозоопарку . 

     Слід зазначити  про  суттєве покращення естетичного оформлення навчальних кабінетів закладу  зусиллями усього колективу  та  про  покращення санітарно-гігієнічного  стану навчальних приміщень після  закінчення гурткових занять.

Залишається актуальним і пріоритетним у новому 2018-2019 навчальному році  перегляд і оновлення дидактичних і  роздаткових матеріалів за напрямами діяльності гуртків педагогами закладу ,  оновлення змісту інформаційних стендів кабінетів та створення нових, більш сучасних.        Адміністрації освітньої установи в наступному навчальному році необхідно  продовжувати роботу по покращенню  матеріально-технічного забезпечення гуртків та закладу в цілому.

Щодо контролю за  благоустроєм території Конотопської СЮН , забезпеченням  якісного  опалення закладу  в осінньо-зимовий період  2017-2018 років. Так, проведені перевірки  показали, що територія закладу  впорядковувалася і прибиралася належним чином спільними зусиллями  двірника та   всього колективу ( за потребою), окремі  виявлені недоліки усувалися своєчасно.    Результати проведеного контролю за роботою машиністів (кочегарів) котельні протягом опалювального сезону   свідчать про те , що вони  працювали без зауважень,  відповідно до посадових обов’язків, сумлінно їх виконували. Працівники  котельні  вели відповідну документацію згідно встановлених вимог. Випадків порушення трудової  дисципліни не спостерігалося.

За наслідками внутрішнього  контролю, який проводився представниками адміністрації Конотопської СЮН у 2017-2018 навчальному році директором  видавалися відповідні підсумкові(аналітичні) накази , такі  як  «Про підсумки внутрішнього контролю у  2017-2018 навчальному році », «Про здійснення контролю за станом реалізації навчальних програм педагогами закладу у 2017-2018 н.р.»,«Про підсумки контролю за станом ведення документації керівниками гуртківу 2017-2018 навчальному році»,

році», «Про підсумки контролю за станом самоосвітньої діяльності педагогів у 2017-2018 навчальному році», Про підсумки контролю за станом відвідування занять  гуртків вихованцями закладу» « Про підсумки роботи з обдарованою і талановитою учнівською молоддю міста у 2017-2018 навчальному році», « Про підсумки роботи учнівського самоврядування СЮН « Зелена федерація» у 2017-2018 навчальному році» інші.

 1. Традиційні форми роботи та освітні інновації в практиці діяльності педагогів Конотопської СЮН

Досягненню якісних показників сприяли як традиційні, так і інноваційні форми роботи, що упроваджувалися педагогами Конотопської СЮН протягом 2017-2018 навчального року.

До традиційних форм роботи закладу належать:

 • Дні пропаганди екологічних знань в освітніх закладах міста та району;
 • діяльність міського екологічного штабу (МЕШ) та екологічних загонів «Зелені патрулі»;
 • робота дитячого екологічного відеолекторію в рамках співпраці з дитячою ТРО «Кон-Такт»;
 • проведення традиційної міської декади екології з нагоди міжнародних свят Дня навколишнього середовища та Дня Землі;
 • співпраця з Конотопською міською Малою Академією Наук учнівської молоді;
 • проведення міського екологічного інтернет-турніру «Еколенд»  для обдарованих учнів 7-8 класів ЗО міста;
 • діяльність органу учнівського самоврядування Конотопської СЮН «Зелена федерація»;
 • екскурсійна діяльність під час канікул для учнів освітніх закладів;
 • робота профільного табору Конотопської  СЮН «Юннат» в ході літньої оздоровчої кампанії;
 • організація на базі Конотопської СЮН літньої трудової практики учнів освітніх закладів міста «Школа ландшафтного дизайну-2018»;
 • підготовка та проведення організаційно-масових і виховних заходів,  конкурсів, виставок екологічного та іншого змісту;
 • участь гуртківців закладу у заходах екологічного та іншого спрямування різних організаційних рівнів.

Досвідчений та творчий педагогічний колектив Конотопської  станції юних натуралістів проводить постійний пошук ефективних форм та методів екологічної освіти і виховання, удосконалює власну модель діяльності в аспекті діючих інноваційних технологій, які забезпечують оптимальний розвиток дитини та відповідають сучасним потребам суспільства.

До інноваційних форм роботи позашкільного закладу  належать:

 • використання педагогічним колективом методів і форм інтерактивного навчання та виховання;
 • упровадження в навчально-виховний процес елементів «STEM-освіти»;
 • опрацювання педагогами закладу методу проектів як сучасної інноваційної освітньої технології.

Щодо впровадження  «STEM-освіти» педагогічним колективом

Конотопської СЮН…

Педагоги Конотопської СЮН активно впроваджують методики«STEM-освіти» в ході гурткових занять та інших заходів керуючись Законом України «Про позашкільну освіту», п. 2.6 Плану заходів щодо впровадження STEM-освіти в Україні на 2016-2018 роки, затвердженого Міністерством освіти і науки України 05.05.2016 року (наказ Міністерства освіти і науки від 29.02.2016 № 188), п. 221 Плану роботи державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» на 2017 рік» (наказ ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 23.03.2017 № 2).   Так,   з метою підтримки творчої педагогічної діяльності, систематизації та презентації досвіду роботи керівників гуртків, підвищення професійної майстерності педагогів закладів позашкільної освіти міста у період  з 12.03.2018 по 23.03.2018  проводився  міський  конкурс «STEM -естафета-2018» ( наказ відділу освіти Конотопської міської ради від 31.01.2018 № 76-од «Про проведення конкурсу «STEM – естафета-2018» серед працівників закладів позашкільної освіти»), учасником якого стали педагоги Конотопської СЮН.      Конкурс проходив у два етапи: І етап передбачав проведення  педагогічних майстер-класів на базі  власних  закладів,  ІІ етап – презентацію відео тематичного майстер-класу з  упровадження елементів «стем-освіти» в практику навчально-виховної діяльності  та його захист.

Від станції юних натуралістів   до участі в заході  делеговано керівника гуртка Жадько Юлію Василівну. Задля забезпечення якісної підготовки учасника, а саме здійснення методичного консультування та  надання необхідної  допомоги,  було створено організаційний комітет закладу , що працював згідно затвердженого робочого плану. Дана  діяльність  передбачала підготовку  майстер-класу  ( Жадько Ю.В., Отченашенко В.М., Гайдук Л.М., Мороз І.В.) та відкритого заняття «Фіто-cluster». Лікарські рослини» (Отченашенко В.М., Жадько Ю.В, Мороз І.В., Гайдук Л.М.), проведення репетицій (Жадько Ю.В., Гайдук Л.М.), виготовлення роздаткового, демонстраційного матеріалу (Жадько Ю.В., керівники гуртків), комплектування групи  вихованців гуртків  ( Жадько Ю.В.), обробку відео майстер-класу (Жадько Ю.В. спільно з оператором  ТРО «Кон-такт).

14 березня 2018 року на базі Конотопської СЮН керівник гуртка  Жадько Ю.В. провела заняття за темою: «Фіто-cluster» Лікарські рослини», в ході якого педагогом  були використані різноманітні вправи та завдання, інтерактивні методи навчання, а головне продемонстровано процес упровадження елементів стем-освіти. Це дало можливість кожному з гуртківців продемонструвати рівень знань, краще мобілізуватися до вивчення нового матеріалу.  Під час заходу  спостерігався  сприятливий психологічний мікроклімат, а керівник гуртка  здійснювала індивідуальний підхід до учасників.

Фінальна частина конкурсу була проведена 23 березня 2018 року  на базі відділу освіти  Конотопської міської ради.  Під час презентації  методичного майстер-класу Жадько Ю.В. вдало висвітлила зміст і результати своєї роботи з упровадження елементів «STEM -освіти» та отримала нагороду за активну участь –  диплом відділу освіти.

Отже серед пріоритетів  роботи педагогів Конотопської СЮН на 2018-2019 навчальний рік актуальним   залишається  активізація  реалізації методик «STEM -освіти» . 

Конотопська станція юних натуралістів  має значні напрацювання в напрямку розробки та реалізації екологічних  інформаційних і практико-орієнтованих проектів На сьогодні вихованцями Конотопської СЮН , учнями шкіл міста опрацьовано 40 інформаційних екологічних проектів, які стосуються стану охорони та раціонального використання природних ресурсів Конотопщини, 21 внутрішньостанційних тематичних проектів («Сучасному позашкільному закладу – сучасне освітлення», «Японія – країна східного сонця», «Батарейку в переробку»). Втілювався у життя обласний соціально-освітнього національно-патріотичного проекту «Голос крові: ми – Українці!»,  які є яскравим прикладом соціального партнерства станції та громади міста.                                                                                           

Відповідно до Положення про обласний соціально-освітній  національно- патріотичний проект « Голос крові: ми – Українці!», затвердженого наказом  Департаменту освіти і науки Сумської обласної  державної адміністрації від 15.12.2016 № 651-ОД ,  з метою формування нового природоохоронного світогляду громадян України на засадах сталого розвитку, 27 квітня 2018 року  на базі Сумського Національного аграрного університету  було  проведено обласний екологічний форум «Природа-національне багатство України», учасниками якого стали  делегації вихованців позашкільних   навчальних закладів та учнів шкіл області. Вихованці гуртків Конотопської  СЮН Вербицька Дарія, Солдатенко Катерина, Кибець Олександра

(учні СШ № 9)  та  керівник гуртка закладу  Катрошенко Інна Володимирівна  гідно представили     місто Конотоп  на  даному  заході.  Дитячий екологічний проект з енергозбереження  «Батарейку в переробку» посів почесне 3-тє місце в області .

Одним з пріоритетних напрямів діяльності Конотопської станції юних натуралістів на 2017-2018 навчальний рік було визнано продовження співпраці з національним природничим парком «Деснянсько-Старогутський» (організація і проведення спільних заходів із залученням наукових співробітників парку, здійснення екскурсій, польових практик, пошуково-дослідницької діяльності інше).

Відповідно до  наказу відділу освіти Конотопської міської ради від 03.01.2018 № 08-од « Про організацію і проведення відкритого фестивалю учнівських та родинних колекцій «Природа навколо нас»,  в рамках співпраці з НПП «Деснянсько-Старогутський»  та  з метою популяризації екологічних знань серед учнівської молоді міста  ,  виховання у дітей любові до природи, залучення їх  до дослідницької  та природоохоронної діяльності , формування вмінь і навичок по створенню тематичних колекцій, з 9 лютого по 16 лютого 2018 року на базі Конотопського міського краєзнавчого музею імені О.М.Лазаревського відбувся відкритий фестиваль учнівських та родинних колекцій «Природа навколо нас» для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, вихованців  закладів позашкільної освіти. Активним учасником та співорганізатором заходу  став учнівсько-педагогічний колектив Конотопської СЮН . Так, вихованці закладу представили   на конкурс  колекцію кристалів  «Диво природи», які були  вирощені  з різних речовин під час виконання ними пошуково-дослідницької роботи . Колекція викликала у відвідувачів неабияку зацікавленівсть та інтерес.

Програмою фестивалю передбачалося проведення педагогами  Конотопської СЮН  на базі  закладів  освіти міста (гімназія, СШ №2, №7, №9, ЗОШ №5, №10, №13 №14, Підлипненська ЗОШ) різноманітних заходів : біологічні та екологічні ігри («Світ навколо нас», «Стежина у світ природи», «Бережіть природу для людського роду», «Екологічний серпантин» інші) ,  майстер-клас «Створення колекції насіння квіткових рослин». Даним видом діяльності було  охоплено 450 учнів 5-8-х класів шкіл міста.

14 лютого 2018 року  на базі міського краєзнавчого музею відбулося засіданні круглого столу  за темою «Дослідницька робота та біологічні колекції школярів», в якому брали  участь педагоги Конотопської СЮН:   керівники гуртків Логвинова О.М., Жадько Ю.В. та  методист Мороз І.В.

В ході проведеного заходу  обговорювалися  виступи  науковців-біологів з міста Київ : Русанової А., представника видавництва «Зелена преса» (переклад книги «Посадка в пост природному світі») та Іванець В., яка звернула увагу присутніх  на засади проектування мережі Емеральд (Смарагдова зона).

15 лютого 2018 року на базі Конотопського краєзнавчого музею відбувся  день відкритих дверей гуртка «Прикладна ботаніка» Конотопської міської МАН, під час якого  вихованці даної освітньої  установи  презентували  доповіді за результатами власних біологічних досліджень. Захід відвідали методист станції юних натуралістів Мороз І.В. та культорганізатор Гайдук Л.М.  Підведення підсумків міського відкритого фестивалю учнівських та родинних колекцій «Природа навколо нас» відбулося 16 лютого 2018 року, в ході якого вихованці гуртків Конотопської СЮН гідно презентували свою  колекцію «Диво природи» та отримали грамоту за активну участь.

 

 1. Вихованці Конотопської СЮН – активні учасники заходів різних організаційних рівнів

Вихованці Конотопської станції юних натуралістів  – активні учасники Всеукраїнських, обласних та міських конкурсів. Працюючи над реалізацією завдань конкурсних заходів їх учасники займалися пошуково-дослідницькою діяльністю, брали безпосередню участь у практичній природоохоронній роботі, реалізації проектів, проведенні спільно з місцевою владою і громадськістю масово-агітаційної та інформаційно-просвітницької роботи з питань охорони і збереження довкілля

Додаток № 6

Участь Конотопської СЮН

у заходах різних організаційних рівнів

(2017-2018 н.р.)

Організаційний рівень,     назва заходу Місце, термін проведення Кількість учасників Результативність
Всеукраїнський рівень:
Всеукраїнська акція «Птах року» Заочні конкурсні матеріали,   ОЦПО та РТМ,

жовтень

5 грамота

за активну участь

Всеукраїнський конкурс-огляд внутрішнього озеленення приміщень навчальних закладів «Галерея кімнатних рослин» Заочні конкурсні матеріали,   ОЦПО та РТМ,

листопад

3 грамота

за активну участь

Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН – Юніор Ерудит» (номінація «Екологія») Конотопська СЮН, листопад 18 І місце (1), ІІ місце (15)
обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Український сувенір» Заочні конкурсні матеріали,   ОЦПО та РТМ

грудень

1 І місце

 

обласний етап Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних робіт з природознавства «Юний дослідник» Заочні конкурсні матеріали,   ОЦПО та РТМ,

лютий

3 грамота

за активну участь

Всеукраїнський конкурс дитячого малюнку «Зоологічна галерея» Заочні конкурсні матеріали,   ОЦПО та РТМ

лютий

2 грамота

за активну участь

Всеукраїнський конкурс юних дослідників «Кристали» ім.Є.Гладишевського Заочні конкурсні матеріали, Львівська обласна МАНУМ, березень 5 підсумки не підведені
Обласний рівень:
обласна виставка творчих здобутків юних майстрів народних ремесел «Знай і люби свій край» (квілінг) Заочні конкурсні матеріали,   ОЦПО та РТМ

квітень

1 підсумки не підведені
Міський рівень:
регіональний фестиваль-конкурc «Джерела Конотопщини-22» (номінація «Солоне тісто») Заочні конкурсні матеріали, ЦДЮТ,

січень

3 ІІІмісце(2)
міський фестиваль учнівських колекцій «Природа навколо нас» для учнів 5-11 класів НЗ міста Конотопський краєзнавчий музей,

лютий

2 грамота за активну участь
міський конкурс «STEM-естафета-2018» серед працівників закладів позашкільної освіти» Відділ освіти Конотопської міської ради, березень 1 диплом учасника
міський екологічний інтернет-турнір «Еколенд» Конотопська СЮН, квітень

 

Здобуті вихованцями Конотопської СЮН  перемоги у відповідних заходах протягом 2017-2018 навчального року підтвердили належний рівень професійної компетентності педагогів-наставників, які здійснювали їх підготовку та засвідчили індивідуальність і успішність нашої позашкільної установи .

 

Додаток № 7

Кількісні та якісні показники участі Конотопської СЮН

у заходах різних організаційних рівнів

(2017-2018 н.р.)

Прийняли участь
Загальна кількість конкурсів Міжна-родні Всеук-раїнські

 

Обласні Міські Результативність
 

13

 

 

9

 

1

 

3

19 призових місця:

на всеукраїнському рівні:

І місце (1)

ІІ місце (15)

на обласному рівні:

І місце (1)

на міському рівні:

ІІІ місце (2)

 

Аналізуючи участь вихованців Конотопської станції юних натуралістів у заходах екологічного спрямування за останні п’ять років, варто зазначити, що кількісні показники залишилися приблизно на одному рівні, урізноманітнилася тематична спрямованість конкурсних матеріалів: квітникарство, зоологія, екологія, природознавство, валеологія.

Додаток № 8

Кількісні та якісні показники Конотопської СЮН

у конкурсах різних організаційних рівнів

(2012-2018 рр.)

Рік 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Кількість

конкурсів

18 19 16 15 16 13
Кількість призових місць 4 6 10 21  

23

 

20

 

         Залишається актуальною вирішення у наступному 2018-2019 навчальному році проблеми збільшення показників участі учнівсько- педагогічного колективу Конотопської СЮН у заходах Всеукраїнського та Міжнародного організаційного рівнів.

 

 1. Робота педагогів Конотопської СЮН з обдарованою учнівською молоддю міста. Співпраця з МАН України

У 2017-2018 навчальному році педагогічним колективом  Конотопської станції юних натуралістів  приділялася особлива увага виявленню та підтримці обдарованої учнівської молоді міста.  Творча діяльність педагогів закладу спрямовувалася на вдосконалення системи пошуку, підтримки і стимулювання  обдарованих дітей , формування і поглиблення їх здібностей, створення сприятливих умов задля самореалізації вихованців. Ці питання знаходилися  на постійному контролі адміністрації освітньої установи: розглядалися  на засіданнях педагогічної ради та методичного об’єднання  керівників гуртків , нарадах при директорові. На основі даних творчої результативності визначено категорії обдарованих дітей закладу  та сформовано склад  станційного банку « Обдарованість» ( 14 осіб ) та обласного банку (7  вихованців) на  2017-2018 навчальний рік.

Пріоритетною  для Конотопської СЮН у 2017-2018 навчальному  році стала  плідна  співпраця з  Конотопською міською МАН , яка відбувалася на підставі  спільного плану дій. Так,  13 грудня 2017 року     вихованці гуртків Конотопської СЮН взяли участь у виконанні тестових завдань  Всеукраїнського інтерактивного конкурсу « МАН – Юніор Ерудит» в номінації « Екологія»  та продемонстрували наступну  результативність ( 1 «відмінник» та 15 « добре», 2 « учасник» з 18-ти учасників).

В січні – березні місяці 2018 року з метою залучення школярів до поглибленого вивчення хімії та суміжних дисциплін, формування наукових основ і практичних навичок проведення наукового дослідження,  проводився Всеукраїнський конкурс юних дослідників імені Є. Гладишевського , започаткований Львівською обласною МАН України ( заочний тур)  , учасниками якого стали вихованці гуртків Конотопської СЮН . Згідно Положення про конкурс гуртківці закладу  виростили із  різних речовин

( сіль, цукор) 10 кристалів та надали їх на конкурс.

  Відповідно до Положення про обласний соціально-освітній  національно – патріотичний проект « Голос крові: ми – Українці!», затвердженого наказом  Департаменту освіти і науки Сумської обласної  державної адміністрації від 15.12.2016 № 651-ОД ,  з метою формування нового природоохоронного світогляду громадян України на засадах сталого розвитку 27 квітня 2018 року  на базі Сумського Національного аграрного університету  було  проведено обласний екологічний форум «Природа-національне багатство України», учасниками якого стали  делегації вихованців позашкільних   навчальних закладів та учнів шкіл області. Вихованці гуртків Конотопської  СЮН Вербицька Дарія, Солдатенко Катерина, Кибець Олександра (учні СШ № 9)  та  керівник гуртка закладу  Катрошенко Інна Володимирівна  гідно представили     місто Конотоп  на  даному  заході.  Дитячий екологічний проект з енергозбереження  «Батарейку в переробку» посів почесне 3-тє місце в області .

Згідно плану роботи Конотопського міського методичного кабінету, плану роботи Конотопської СЮН на 2017-2018 навчальний рік  з 11.04.2018 по 27.04.2018   Конотопською станцією  юних натуралістів та Конотопською міською малою академією наук  проведено міський  екологічний    інтернет-турнір «Еколенд» для талановитих учнів 7-8 класів освітніх закладів  з метою розвитку мотивації учнів до поглибленого вивчення природничих дисциплін, формування екологічної свідомості школярів  та  організації їх самостійної пізнавальної діяльності .Відповідно до  положення  інтернет-турнір  відбувався  в  три етапи. Перший (відбірковий) та другий  (основний) етапи турніру проводилися  з використанням передових інформаційних та телекомунікаційних технологій шляхом передачі інформації  через мережу Інтернет. Всього у І етапі взяло участь 146 учнів освітніх  закладів міста (не брали участь учні  СШ №2, міської гімназії  та ЗОШ №14).

До ІІ етапу за умовами турніру пройшло 87 учнів, з яких 6 учасників (учні СШ №12, ЗОШ №7, ЗОШ №10, ЗОШ №11, ЗОШ №13), що набрали найбільшу кількість балів, взяли участь у ІІІ  фінальному (очному етапі ) 27 квітня 2018 року на базі Конотопської СЮН ,  підготовленому  зусиллями педагогічного колективу відповідного закладу.  Всі учасники достойно змагалися за звання переможця та  показали ґрунтовні знання з природничих дисциплін . За перемогу в інтернет-турнірі змагалися учень ЗОШ №13 Омельченко Сергій та учениця СШ №12 Стеблей Олександра.  Переможцем  став  Омельченко Сергій.

Одним із засобів формування наукового мислення вихованців гуртків Конотопської СЮН  є  залучення їх  до пошуково-дослідницької роботи з різних напрямків біології, екології, сільського господарства. Базою для її проведення слугує навчально-дослідницька земельна ділянка Конотопської СЮН (НДЗД). Протягом 2017-2018 навчального року гуртківцями та педагогами виконувалися різноманітні за тематикою досліди, а

15 березня 2018 року   відбувся їх урочистий захист під час   розширеного засідання наукової дитячої ради СЮН  «Юний науковець  Вихованці гуртків Конотопської СЮН   презентували виконані ними пошуково- дослідницькі роботи різноманітної тематики: «Спосіб життя та поведінка папужки хвилястого в природі та в умовах неволі»» ( гурток « Любителі декоративних та свійських тварин» , керівник гуртка  Гончаренко Л.М.), «Вплив строків відсадки морських свинок на їх ріст та розвиток»  (гурток « Любителі декоративних та свійських тварин» , керівник гуртка  Катрошенко І.В.), «Визначення оптимальних строків висадки зелених живців самшиту вічнозеленого в агрокліматичних умовах Сумської області» (гурток «Юні квітникарі » , керівник гуртка Коженко Л.В.), «Зимова вигонка ірисів» (  гурток «Юні квітникарі » , керівник гуртка Логвинова О.М.), «Дослідження різних технік виготовлення квітів з паперу» (  гурток  «Народні ремесла» , керівники  гуртка Слишик Л.І., Шостак Л.Д.) .   Захід проведено на високому організаційному рівні в атмосфері співтворчості та співдружності учнів і педагогів.

Отже,  робота педагогічного колективу Конотопської СЮН щодо виявлення і підтримки талановитої молоді , створення умов , необхідних для розвитку  індивідуальності та здібностей учнів, дає позитивні результати. Про це свідчить результативність їх участі у різних заходах:  конкурсах, виставках, проектах. Творчий фаховий підхід педагогів закладу у навчанні вихованців  сприяє формуванню в них пізнавальної, самоосвітньої, соціальної компетентностей.

Разом із тим, керівникам гуртків Конотопської СЮН   необхідно  звертати увагу на рейтингові конкурси та брати в них активну участь протягом наступного 2018-2019 навчального року.

 1. Соціальне партнерство Конотопської СЮН

Керівний склад та педагогічний колектив Конотопської станції юних натуралістів діє в напрямку перетворення своєї освітньої установи в заклад «соціального партнерства», де панує атмосфера турботи і підтримки учнів силами всієї громади міста, яка сприяє розвитку їхніх можливостей, задовольняє їхні  інтелектуальні, емоційні і соціальні потреби. 

Прикладом соціального партнерства стала багаторічна плідна взаємодія Конотопської  станції юних натуралістів з Конотопським благодійний фондом для тяжкохворих дітей та їх сімей «Серця любові» – некомерційною громадською організацією, метою діяльності якої є підвищення соціальної адаптації, розвиток інтелектуальних та творчих здібностей дітей з особливими потребами, формування їх активної життєвої позиції.

В рамках співпраці з фондом на його базі у 2017-2018 навчальному році діяли гуртки Конотопської СЮН  «Народні ремесла» (керівник гуртка Шостак Л.Д.)  та «Природа  і творчість» (Отченашенко В.М.). Їх вихованці були  постійними  учасниками та переможцями різноманітних заходів: «Повір у себе, інші повірять у тебе», «Джерела Конотопщини»,  природоохоронних акцій «Збережи ялинку», «Допоможи зимуючим птахам» та інших.  Протягом грудня місяця 2017 року учнівсько-педагогічним колективом Конотопської СЮН була ініційована і проведена волонтерська  акція « Твори добро!» по збору іграшок , канцелярських приладів для дітей з фонду. Зібрані речі були передані  під час театралізованої вистави «Новорічна казка» , яку підготували і провели вихованці гуртків станції юних натуралістів.  У травні місяці 2018 року спільними зусиллями  колективів Конотопської СЮН та фонду «Серця любові»  була проведена робота з підготовки до міської  благодійної акції « Від серця до серця» по збору коштів на літню оздоровчу кампанію дітям з особливими потребами.  Виставку – продаж робіт з декоративно-ужиткового мистецтва, які були виготовлені учнями та педагогами Конотопської СЮН, а також дітьми, батьками і вихователями фонда, було приурочено до Міжнародного Дня захисту дітей та проведено  01.06.2018  у міському парку «Юність».

Також керівники гуртків Конотопської СЮН надали консультаційну допомогу працівникам фонду щодо ландшафтного планування їх території у весняний період  та поділилися вирощеним розсадним квітковим матеріалом.

      Пріоритетами  співпраці Конотопської СЮН та Конотопського благодійного фонду для тяжкохворих дітей та їх сімей  «Серця любові» у 2018-2018 навчальному році  ними залишаються:

 • організація якісної роботи гуртків Конотопської СЮН на базі фонду;
 • проведення спільних освітніх та виховних заходів;
 • спільна проектна діяльність;
 • розробка авторських навчальних програм з інклюзивної освіти та їх впровадження

Щодо взаємодії Конотопської СЮН  з батьківською громадою у 2017-2018 навчальному році, то  відбувалася вона  у наступних формах:

 • засідання батьківського комітету Конотопської СЮН (листопад, голова комітету Білунічева Ірина);
 • батьківські збори в гуртках та участь педагогів Конотопської СЮН у загальношкільних батьківських зборах (охоплено 210 батьків НЗ міста);
 • спільні заходи із залученням батьків інші

Так,  відповідно до  наказу відділу освіти Конотопської міської ради від 09.02.2018  № 96-од « Про організацію і проведення місячника родинно – сімейного виховання в закладах загальної середньої освіти у 2017-2018 навчальному році»,   з метою  зміцнення співпраці педагогів Конотопської СЮН  з батьківською громадою  в напрямку виховання дітей та учнівської молоді, працівниками Конотопської станції юних натуралістів протягом березня місяця 2018 року  був  проведений  місячник родинно-сімейного виховання із залученням гуртківців закладу  та їх батьків.  Під час місячника були проведені наступні заходи: оглядові екскурсії по Конотопській СЮН «Моя юннатівська родина» , виставка дитячих робіт з декоративно-ужиткового мистецтва « Я і мама: своїми руками» та дитячих малюнків( світлин) « Знайомтесь – це моя родина, частинка Батьківщини – України» ( 12.03.2018-23.03.2018), виховний національно-патріотичний захід « А на тих рушниках, Україна моя»( 07.03.2018) , розширене засідання наукової дитячої ради Конотопської  СЮН « Юний науковець»( 15.03.2018)  ,  бесіди з батьками  за круглим столом: «Моя сім’я , моя родина»( 20.03.2018) та  « Батьки – найкращі друзі» (21.03.2018) інші.

17.03.2018  на базі Конотопської СЮН відбувся організаційно-масовий захід  «Батьківський день – субота», до участі в якому запрошувалися вихованці гуртків закладу та їх батьки. Саме  батьки  стали активними учасниками  оглядової екскурсії по закладу,  майстер -класу  з декоративно-ужиткового мистецтва « Весняняні квіти» по виготовленню об’ємних квітів з паперу, відвідувачами виставки родинних світлин « Знайомтесь- це моя родина…», виховного заходу « Як у нас на Україні…». Педагогами  Конотопської СЮН  було забезпечено  якісну  організаційну  роботу з проведення заходів єдиного батьківського дня та їх висвітлення  в мережі Інтернет.

Не перший рік Конотопська станція юних натуралістів займається волонтерською діяльністю спільно з Конотопською благодійною організацією «Бджілка» ( акції, виставки-продажі, виготовлення маскувальних сіток  тощо). Так, цого року напередодні Великодня вихованці гуртків станції   разом з педагогами виготовили  вітальні листівки, обереги, подарунки та солодощі та передали їх  воїнам в зону АТО.  Волонтерська діяльність Конотопської СЮН триває та залишається у пріоритеті роботи на 2018-2019 навчальний рік.

10.Діяльність Конотопської СЮН під час канікул та літня оздоровча компанія «Літо – 2018»

З метою забезпечення організованого відпочинку, зайнятості дітей та учнівської молоді міста  в  канікулярний час протягом 2017-2018 навчального року педагогічний колектив   Конотопської  СЮН здійснював діяльність за окремими затвердженими режимом та планами роботи на канікули, згідно яких проводилися :

– цикл еколого-пізнавальних екскурсій по закладу для учнів освітніх закладів  міста : еколого-пізнавальна екскурсія «Дивовижний світ тварин» (екскурсія до зоокуточка та мікрозоопарку),  еколого-пізнавальні екскурсії «Рослини – символи України» і «Квітковий калейдоскоп» (екскурсія по НДЗД СЮН );

– ігри біологічної тематики: екологічна гра «Форд Боярд», гра-подорож «Мандрівка з кімнатними рослинами», конкурсно-пізнавальна гра «Перната веселка» інтелектуальна гра «Я у світі не один, що я знаю про тварин»;

– впровадження   авторських освітніх наскрізних програм екологічного змісту «Здоровим бути-здорово!» та « Природничий калейдоскоп» на базі ЗОШ № 7 (початкова) та ЗОШ № 14 з метою  охоплення  позашкільною екологічною освітою учнів віддалених від станції юних натуралістів  шкіл міста.

        Літня оздоровча кампанія Конотопської СЮН «Літо – 2018» передбачала якісну організацію відпочинку та оздоровлення учнівської молоді міста за наступними формами:

–  тематичні еколого-пізнавальні, валеологічні екскурсії та виховні заходи для учнів пришкільних таборів освітніх  закладів міста на базі станціїї: «Цікаві тварини», «Природа навколо нас», «Магія квіткових рослин» та майстер- класи з орігамі .

Протягом червня 2018 року станцію відвідали учні пришкільних таборів НВК: ЗОШ І ст.-ДНЗ, ДШМ, ЦДЮТ, СЮТур, СЮТЕХ , СШ № 9, 12; ЗОШ № 5, 14, ПЗОШ

– трудова  практика учнів шкіл міста на навчально-дослідницькій  ділянці Конотопської СЮН (НДЗД) в рамках роботи «Школи ландшафтного дизайну- 2018 » (червень 2018 року ). Згідно графіка відділу освіти Конотопської міської ради учні освітніх закладів міста пройшли літню трудову практику, під час якої діти прополювали клумби та квітники, пересаджували і поливали квітково-декоративні рослини, доглядали за тваринами мікрозоопарку. Станцію юних натуралістів  відвідали учні освітніх установ: СШ № 2, 3, 9, ЗОШ № 10, 11, 7, 13,14    

– діяльність профільного табору Конотопської СЮН «Юннат». Відповідно до наказу відділу освіти Конотопської міської ради від 18.04.2018 № 249-од  «Про організацію літнього оздоровлення, відпочинку та зайнятості учнівської молоді у 2018 році» у період з 29.05.2018 по 15.06.2018 на базі Конотопської станції юних натуралістів функціонував профільний табір «Юннат» у складі 35 дітей. Протягом зміни вихованці табору були активними учасниками екскурсій ( екостежка « Єзуч» , Конотопська СЮТур та ДШМ, дитяча бібліотека, прикордонна служба, музей авіації) , масових заходів, таких як  «День здоров’я», «День іменинника», «День друзів», «День туризму», «День розваг». Педагогічний колектив Конотопської  станції юних натуралістів  доклав усіх зусиль для того, щоб дітям під час роботи профільного табору було весело і цікаво.

 

 1. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

 

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, дотримання санітарно-гігієнічних та протипожежних норм під час освітнього  процесу на Конотопській СЮН  знаходиться під щоденним контролем директора  закладу , заступника директора з АГЧ , методиста  та культорганізатора.

На початок 2017 – 2018 навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення гурткових  занять. Посадові обов’язки працівників, інструкції з охорони праці та протипожежної безпеки  затверджені наказами  по Конотопській СЮН.  Наказами  по закладу  передбачено призначення відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці, протипожежної безпеки  під час освітнього  процесу, попередження дитячого травматизму,відповідальних за електрогосподарство тощо. Раз на три роки за планом роботи Конотопської СЮН  проводиться навчання та перевірка  знань працівників  з питань охорони праці  , пожежної безпеки тощо. Формою перевірки є іспит, який проводиться за екзаменаційним білетами у вигляді письмового або усного  опитування.

На Конотопській СЮН  є всі необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці, протипожежної безпеки  працівників та учнів. Відповідно до вимог нормативних документів у закладі   розроблена документація з питань дотримання безпеки та охорони праці, протипожежної безпеки Розроблені й затверджені програми вступних  інструктажів для працівників і учнів. Згідно вимог нормативних документів реєструються первинний, позаплановий і цільовий інструктажі для працівників і учнів.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться повторні інструктажі з безпеки життєдіяльності, а перед екскурсіями, походами  – цільові інструктажі з учнями.

Кожен навчальний кабінет  закладу забезпечено   інструкціями з охорони праці для вихованців, а педагоги здійснюють систематичну роз’яснювальну роботу  по дотриманню гуртківцями  норм та правил  з техніки безпеки. Для більшої інформованості учнівсько-педагогічного колективу в закладі  обладнано «Куточок з охорони праці і протипожежної безпеки». Питання з охорони праці, протипожежної безпеки щорічно висвітлюються на нарадах при директорові, засіданнях педагогічної ради та контролюються наступними наказами : «Про підготовку до нового навчального року» , «Про закріплення навчальних приміщень за керівниками гурткової роботи» , «Про організацію роботи з охорони праці та попередження виробничого і дитячого травматизму у поточному році», «Про організацію роботи з протипожежної безпеки у поточному році», «Про забезпечення безпечних умов при проведенні новорічних заходів у закладі»  та іншими.

На станції юннатів створені безпечні та нешкідливі умови навчання  учнів. Заклад забезпечено індивідуальною системою опалення, водопроводом та каналізацією, стан яких задовільний. Температурний режим навчальних приміщень, наскрізне провітрювання забезпечуються відповідно до державних санітарних норм та вимог. Освітлення навчальних приміщень станції – природне і штучне. Коефіцієнт природного освітлення відповідає гігієнічним нормам, кількість електроосвітлювальних приладів достатня. Розміщення меблів у навчальних кабінетах здійснено згідно з нормативними вимогами, меблі відповідають віковим особливостям вихованців. Санітарно – гігієнічний стан приміщень задовільний. Згідно затвердженого графіка  здійснюється щоденне та генеральне  прибирання приміщень. На Конотопській СЮН створені належні умови для дотримання особистої гігієни працівниками та вихованцями. Приміщення освітньої установи відповідають,також, нормам з протипожежної безпеки: обладнано  евакуаційний вихід, в наявності  щит з протипожежним інвентарем  відповідно до норм забезпечення та плани евакуації працівників і вихованців на випадок пожежі, заготовлено  першочергові засоби гасіння – пісок, сіль.

На 01 вересня 2017 року всі  працівники закладу   надали медичні книжки з дозволом на роботу.

Щорічно на педрадах, зборах трудового колективу директор звітує про виконання колективної угоди між адміністрацією та профспілковим комітетом. Випадків, пов’язаних з порушенням норм охорони  праці, безпеки життєдіяльності, у колективі закладу, на робочих місцях, під час організації освітнього процесу  у 2017-2018 навчальному  році не виявлено.

На Конотопській СЮН  проводиться значна робота по виконанню заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру.

Розроблені заходи з профілактики травматизму невиробничого характеру виконані в повному обсязі. Відповідно до розроблених заходів з учасниками освітнього  процесу проводилися інструктажі, бесіди, вікторини, дискусії, місячники, тижні, тема яких: «Профілактика травматизму під час організації навчально-виховного процесу та в побуті». «Поведінка дітей з незнайомими предметами»,  «Дотримання правил дорожнього руху, надання долікарської допомоги».

Зважаючи на проведену профілактичну роботу, фактів порушення прав дитини, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм,випадків травматизму  серед працівників та учнів Конотопської СЮН  під час освітнього процесу   в 2017-2018 навчальному році не зафіксовано.

 

 1. 12. Фінансово-господарська діяльність

 

Адміністрація Конотопської СЮН разом з колективом педагогів, технічних працівників, батьків постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, заклад не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв.

У 2017-2018 навчальному  році фінансування закладу  здійснювалося за рахунок місцевого бюджету та  спонсорської допомоги .

Так, за рахунок  коштів місцевого бюджету   проведено  поточний  ремонт та підготовка  кабінетів  до навчального року. У якості спонсорської допомоги отримано комп’ютер .

Приділяється достатньо уваги естетичному вигляду території закладу. На  квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються працівниками , своєчасно обрізаються  дерева, кущі, біляться бордюри, підкошуються газони.

 

 1. ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: діяльність учнівсько-педагогічного колективу Конотопської станції юних натуралістів протягом 2017-2018 навчального року можна вважати результативною та якісною. Але  залишається необхідність вирішення у подальшому низки нагальних проблем, які стосуються організації  освітнього процесу, роботи з кадрами, матеріально-технічного забезпечення закладу  , а саме:

– покращення стану відвідування учнями закладів міста  гуртків Конотопської СЮН шляхом відкриття сучасних профілів відповідно до запитів та інтересів дітей;

– активізація роботи з дітьми різних соціальних категорій та надання їм якісних освітніх послуг;

– налагодження співпраці Конотопської СЮН з вищими навчальними закладами міста у напрямку екологічної освіти та виховання учнівської молоді;

– покращення кадрового забезпечення установи шляхом залучення до роботи на Конотопську СЮН молодих фахівців, підвищення рівня професійної кваліфікації педагогів;

– зміцнення матеріально-технічної бази закладу шляхом залучення додаткових коштів, не заборонених чинним законодавством.

 

 1. Пріоритетні напрями діяльності Конотопської СЮН

на 2018-2019 навчальний рік

Пріоритетними напрямами діяльності Конотопської станції юних натуралістів Конотопської міської ради Сумської області на 2018-2019 навчальний рік в контексті Закону України « Про освіту», завдань  Нової української школи визнано:

 1. Підвищення рейтингу Конотопської СЮН на рівні міста, області, держави.Зміцнення співпраці станції юних натуралістів з її соціальними партнерами ( освітні заклади, громадські та державні установи міста, батьківська громада та ін.):

        – спрямування виховного потенціалу освітнього процесу закладу  на реалізацію завдань Концепції Нової української школи;

– активізація роботи щодо налагодження партнерських зв’язків Конотопської СЮН з дошкільними, загальноосвітніми, вищими  закладами міста , громадськими організаціями задля реалізації завдань екологічної позашкільної освіти;

– забезпечення  участі вихованців гуртків закладу  у Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах, проектах, грандах;

– продовження співпраці Конотопської СЮН  з національним природничим парком «Деснянсько-Старогутський»  (організація і проведення на базі Конотопської СЮН спільних заходів із залученням наукових співробітників парку, здійснення екскурсій, польових практик, пошуково-дослідницької діяльності та інше);

– розширення  співпраці  із міськими  ЗМІ, іншими еколого-натуралістичними закладами  позашкільної освіти  області з метою обміну досвідом роботи;

–  зміцнення взаємодії  з батьківською громадою задля  забезпечення  всебічного та гармонійного розвитку вихованців гуртків освітньої установи.

– розвиток міжнародного співробітництва у сфері екологічної позашкільної освіти, використання кращого європейського і світового  досвіду щодо навчання, виховання та розвитку особистості, патріота держави.

 1. Створення ефективної моделі біологізації освітнього простору СЮН:

       –  оновлення змісту екологічної позашкільної освіти у відповідності з інтересами учнів, потребами сім’ї та суспільства;

–  впровадження в практику роботи  закладу нових форм і напрямів діяльності, збереження та оптимізація мережі гуртків освітньої установи.

 1. Створення комплексу соціально-педагогічних умов для розвитку інтелектуальних і творчих здібностей обдарованої учнівської молоді міста:

– продовження співпраці Конотопської СЮН та закладів освіти міста в напрямку залучення учнів до навчання в Конотопській міській МАН учнівської молоді;

– організація і проведення на базі Конотопської станції юних натуралістів  міських екологічних заходів для обдарованих учнів 8,10 класів освітніх  закладів міста;

– участь обдарованих вихованців гуртків Конотопської СЮН у заходах різних організаційних рівнів;

– продовження діяльності наукової дитячої ради СЮН «Юний науковець», запровадження нових форм пошуково-дослідницької роботи з різних напрямків біології та екології.

 1. Забезпечення доступності до якісної екологічної позашкільної освіти дітей та учнівської молоді міста, залучення до гурткової роботи учнів старшого шкільного віку:

 

– продовження діяльності гуртків Конотопської СЮН в базових освітніх  закладах міста (СШ № 2,3, ЗОШ № 13,14, 7 (початкова), ПЗОШ);

– збільшення кількісних показників  охоплення екологічною позашкільною освітою учнів  середнього та старшого шкільного  віку шкіл міста,  організація і проведення циклу заходів для дітей даної вікової категорії;

–  активізація роботи органу учнівського самоврядування Конотопської  СЮН «Зелена федерація»;

– зміцнення  співпраці Конотопської СЮН з Конотопським благодійним фондом для тяжкохворих дітей та їх сімей «Серця любові» з метою залучення до гурткової роботи учнів з особливими потребами за наступними формами:

організація якісної роботи гуртків станції на базі фонду, проведення спільних освітніх та виховних заходів, спільна проектна діяльність, розробка авторських навчальних програм з інклюзивної освіти та їх впровадження;

– участь педагогів Конотопської СЮН   в заходах міської декади «Дні позашкілля у школі»;

– збільшення кількісних показників  охоплення освітніх установ міста формою роботи « Дні пропаганди екологічних знань та   проведення педагогічними працівниками станції юних натуралістів  «еко-днів » для учнів середнього і старшого шкільного віку, а також для учнівської молоді   міських   професійно-технічних освітніх установ.

– формування системи позашкільної екологічної освіти як чинника розвитку та професійного самовизначення дітей та молоді

 1. Упровадження в освітній процес закладу сучасних освітніх інноваційних технологій, особистісно-орієнтованих навчальних методик:

– продовження інноваційної проектної діяльності екологічного та соціально-освітнього змісту;

– забезпечення умов для реалізації інноваційних педагогічних ідей, об’єднання зусиль педагогів закладу  задля вирішення спільних проблем формування позашкільного освітнього простору на рівні міста та області;

– продовження діяльності з впровадження в практику роботи  освітньої установи  інноваційних підходів до проведення заходів різних організаційних рівнів (міський конкурс колекцій  «Природа навколо нас», міська онлайн – вікторина «Еко-ленд»  інше), використання новітніх форм їх проведення;

– впровадження методик «STEM-освіти» в освітньо-виховний  процес Конотопської СЮН

 1. Забезпечення національно-патріотичного виховання учнівської молоді, формування національної свідомості школярів, відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних цінностей:

– створення сприятливих умов для інтелектуального, духовного, естетичного, патріотичного та творчого розвитку вихованців шляхом упровадження ефективних технологій та методик навчання, нових форм та методів національно-патріотичного виховання;

– організація і проведення циклу заходів з національно-патріотичного виховання (громадянського, морального, духовного, трудового, правового);

– посилення інформаційно-пропагандистської роботи серед вихованців гуртків та їх батьків щодо національно-патріотичного виховання;

– зміцнення співпраці Конотопської СЮН з міським краєзнавчим музеєм та інщими культурно-освітніми закладами міста з метою формування національної свідомості учнівської молоді;

– участь учнівсько-педагогічного колективу Конотопської СЮН  у волонтерській діяльності (співпраця з волонтерскою організацією

«Бджілка» та  іншими організаціями);

– залучення батьків вихованців гуртків закладу, представників громадських організацій міста до проведення спільних заходів з  національно-патріотичного виховання;

– участь Конотопської СЮН в реалізації довготривалого обласного соцально-освітнього проекту з національно-патріотичного виховання

«Голос крові: ми – Українці!», міського проекту « Ми віримо в майбутне твоє, Україно!»

 1. Валеологізація освітнього процесу Конотопської СЮН:

застосування спецкурсів валеологічного змісту для учнів молодшого, середнього шкільного віку;

– продовження упровадження в школах міста в канікулярний час

наскрізних навчальних програм валеологічного змісту «Здоровим бути – здорово!» (для учнів молодшого шкільного віку) та «Природничий калейдоскоп» (для учнів середнього шкільного віку)

 1. Підвищення рівня навчального та науково-методичного забезпечення діяльності Конотопської СЮН:

– удосконалення системи науково-методичного забезпечення діяльності Конотопської СЮН , самоосвітньої діяльності педагогів;

– продовження діяльності  методичного об’єднання Конотопської СЮН та забезпечення участі педагогів закладу в роботі  міського методичного об’єднання вчителів біології, в засіданнях методичного об’єднання обласного рівня,  проведення спільних методичних заходів (семінари, планові засідання тощо);

– впровадження інноваційних інтерактивних технологій, особистісно-

орієнтованих освітніх  методик в практику роботи педагогів станції юних натуралістів ;

 • активізації роботи педагогів Конотопської СЮН щодо поширення

оригінального та інноваційного досвіду, його популяризація  через різні форми узагальнення,  підготовка  публікацій у періодичній пресі з досвіду власної діяльності;

 • оновлення  та створення нових дидактичних і  роздаткових матеріалів

за напрямами діяльності гуртків педагогами закладу згідно сучасних вимог ;

– упровадження в практику діяльності  навчальних програм, що відповідають сучасним вимогам, вивчення досвіду роботи інших еколого- натуралістичних закладів області з даного питання,

– розробка та впровадження педагогами Конотопської СЮН авторських програм за напрямами діяльності освітнього закладу;

– продовження застосування в освітньо-виховному процесі інформаційно-комунікативних технологій з метою забезпечення підвищення його ефективності;

– активізація використання потенціалу сучасних засобів комунікації для розвитку партнерства з родинами вихованців, бізнес-структурами, неурядовими організаціями, поінформованості виховних можливостей Конотопської СЮН.

 1. 9. Покращення якості кадрового забезпечення закладу:

– забезпечення проходження педагогами Конотопської СЮН курсів підвищення кваліфікації на базі ОІППО (м. Суми)  – 3 особи (Слишик Л.І.,Катрошенко І.В., Коженко Л.І., керівники гуртків);

– якісна організація і проведення чергової атестації педагогічних працівників – 1 особа ( Жадько Ю.В., керівник гуртка).

 1. 10. Розвиток матеріально-технічної бази освітньої установи:

– проведення поточного ремонту навчальних приміщень закладу та забезпечення благоустрою території;

– вирішення питання покращення забезпечення освітньої установи  комп’ютерною технікою, меблями, обладнання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *