Звіт Конотопської станції юних натуралістів за 2019 рік.

Звіт Конотопської станції юних натуралістів за 2019 рік

Конотопська станція юних натуралістів Конотопської міської ради Сумської області – багатопрофільний еколого-натуралістичний заклад позашкільної освіти, який цілеспрямовано займається екологічною освітою і вихованням учнівської молоді міста, є центром пошуково-дослідницької та практичної природоохоронної роботи.

Діяльність учнівсько-педагогічного колективу Конотопської СЮН протягом 2019 року спрямовувалася на реалізацію визначених стратегії розвитку, місії і цілей позашкільної установи в умовах переходу освітньої галузі до стратегічного управління, виконання пріоритетних завдань.

У 2019 році колектив станції юних натуралістів працював над виконанням наступних пріоритетних завдань:

 1. Підвищення рейтингу Конотопської СЮН на рівні міста, області, держави. Зміцнення співпраці станції юних натуралістів з її соціальними партнерами ( освітні заклади, громадські та державні установи міста, батьківська громада та ін.):

– бути надійним партнером ЗЗСО міста в аспекті реалізації завдань НУШ;

– активізація роботи щодо налагодження партнерських зв’язків Конотопської СЮН з дошкільними закладами освіти, ЗЗСО міста, вищими освітніми закладами міста, громадськими організаціями задля реалізації завдань екологічної позашкільної освіти;

– забезпечення  участі вихованців гуртків закладу  у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах, проектах, грандах;

– продовження співпраці Конотопської СЮН  з Деснянсько-Старогутським  національним природним парком  та з Гетьманським національним природним парком (організація і проведення на базі Конотопської СЮН спільних заходів із залученням наукових співробітників парку, здійснення екскурсій, польових практик, пошуково-дослідницької діяльності та інше);

– налагодження співпраці з Конотопським держлісгоспом (організація і проведення на базі даної установи спільних заходів, екскурсій, пошуково-дослідницької діяльності, акцій, спрямованих на збереження і покращення лісового фонду Конотопщини);

– співпраця з міською громадською зоозахисною організацією «Друзі тварин» з метою виховання гуманного ставлення дітей до безпритульних тварин, пропагандистська робота);

– розширення  співпраці  із міськими  ЗМІ, іншими еколого-натуралістичними закладами  позашкільної освіти  області з метою обміну досвідом роботи;

–  зміцнення взаємодії  з батьківською громадою задля  забезпечення  всебічного та гармонійного розвитку вихованців гуртків освітньої установи;

– використання кращого європейського і світового  досвіду щодо навчання, виховання та розвитку особистості, патріота держави.

 1. Створення ефективної моделі біологізації освітнього простору СЮН:

-оновлення змісту екологічної позашкільної освіти у відповідності з інтересами учнів, потребами сім’ї та суспільства;

–  впровадження в практику роботи  закладу нових форм і напрямів діяльності, збереження та оптимізація мережі гуртків освітньої установи.

 1. Створення комплексу соціально-педагогічних умов для розвитку інтелектуальних і творчих здібностей обдарованої учнівської молоді міста:

– продовження співпраці Конотопської СЮН та закладів освіти міста в напрямку залучення учнів до навчання в Конотопській міській МАН;

– організація і проведення на базі Конотопської СЮН  міського екологічного заходу «Еколенд»  для обдарованих учнів 8,10 класів освітніх  закладів міста;

– участь обдарованих вихованців гуртків Конотопської СЮН у заходах різних організаційних рівнів;

– продовження діяльності наукової дитячої ради СЮН «Юний науковець», запровадження нових форм пошуково-дослідницької роботи з різних напрямків біології та екології.

 1. Забезпечення доступності до якісної екологічної позашкільної освіти дітей та учнівської молоді міста, залучення до гурткової роботи учнів старшого шкільного віку:

– продовження діяльності гуртків Конотопської СЮН в базових освітніх  закладах міста (НВК «Казка», ЗОШ № 13,14, 7 (початкова), НВК: ЗОШ І-ІІ ступеня);

– розширення мережі гуртків закладу (відкриття  гуртка «Юні природознавці» на   базі ЗОШ №14 та гуртка «Народні ремесла» на базі НВК «Казка»);

– збільшення кількісних показників  охоплення екологічною позашкільною освітою учнів  середнього та старшого шкільного  віку шкіл міста,  організація і проведення циклу заходів для дітей даної вікової категорії;

–  активізація роботи органу учнівського самоврядування Конотопської  СЮН «Зелена федерація»;

– зміцнення  співпраці Конотопської СЮН з Конотопським благодійним фондом для тяжкохворих дітей та їх сімей «Серця любові» з метою залучення до гурткової роботи учнів з особливими потребами за наступними формами:

організація якісної роботи гуртків станції на базі фонду, проведення спільних освітніх та виховних заходів, спільна проектна діяльність, розробка авторської навчальної програми основного рівня з інклюзивної освіти та їі впровадження;

– участь педагогів Конотопської СЮН   в заходах міської декади «Дні позашкілля у ЗЗСО міста»;

– збільшення кількісних показників  охоплення освітніх установ міста формою роботи «Дні пропаганди екологічних знань та   проведення педагогічними працівниками станції юних натуралістів  «еко-днів » для учнів середнього і старшого шкільного віку, а також для учнівської молоді   міських   професійно-технічних освітніх установ;

– формування системи позашкільної екологічної освіти як чинника розвитку та професійного самовизначення дітей та молоді.

 1. Упровадження в освітній процес закладу сучасних освітніх інноваційних технологій, особистісно-орієнтованих навчальних методик:

– продовження інноваційної проектної діяльності екологічного та соціально-освітнього змісту;

– забезпечення умов для реалізації інноваційних педагогічних ідей, об’єднання зусиль педагогів закладу  задля вирішення спільних проблем формування позашкільного освітнього простору на рівні міста та області;

– продовження діяльності з впровадження в практику роботи  освітньої установи  інноваційних підходів до проведення заходів різних організаційних рівнів (міський конкурс колекцій  «Природа навколо нас», міська онлайн – вікторина «Еко-ленд»    інше), використання новітніх форм їх проведення;

– впровадження методик «STEM-освіти» в освітньо-виховний  процес Конотопської СЮН.

 1. Забезпечення національно-патріотичного виховання учнівської молоді, формування національної свідомості школярів, відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних цінностей:

– посилення й урізноманітнення форм і методів національно-патріотичного виховання дітей та молоді, формування у вихованців національної ідентичності, активної громадянської позиції;

– організація і проведення циклу заходів з національно-патріотичного виховання (громадянського, морального, духовного, трудового, правового);

– посилення інформаційно-пропагандистської роботи серед вихованців гуртків та їх батьків щодо національно-патріотичного виховання;

– зміцнення співпраці Конотопської СЮН з міським краєзнавчим музеєм та іншими культурно-освітніми закладами міста з метою формування національної свідомості учнівської молоді;

– залучення батьків вихованців гуртків закладу, представників громадських організацій міста до проведення спільних заходів з  національно-патріотичного виховання;

– участь Конотопської СЮН в реалізації довготривалого обласного соціально-освітнього проекту з національно-патріотичного виховання

«Голос крові: ми – Українці!», міського проекту « Ми віримо в майбутне твоє, Україно!»

 1. Валеологізація освітнього процесу Конотопської СЮН:

застосування спецкурсів валеологічного змісту для учнів молодшого, середнього шкільного віку;

– продовження упровадження в школах міста в канікулярний час

наскрізних навчальних програм валеологічного змісту «Здоровим бути – здорово!» (для учнів молодшого шкільного віку) та «Природничий калейдоскоп» (для учнів середнього шкільного віку)

 1. Підвищення рівня освітнього та науково-методичного забезпечення діяльності Конотопської СЮН:

– з метою виконання в повному обсязі законодавства України в частині застосування української мови в рамках освітнього процесу педагогічними і непедагогічними працівниками використовувати виключно державну мову;

– удосконалення системи науково-методичного забезпечення діяльності Конотопської СЮН, самоосвітньої діяльності педагогів;

– продовження діяльності  методичного об’єднання Конотопської СЮН та забезпечення участі педагогів закладу в роботі  міського методичного об’єднання вчителів біології, в засіданнях методичного об’єднання обласного рівня,  проведення спільних методичних заходів (семінари, планові засідання тощо);

– впровадження інноваційних інтерактивних технологій, особистісно-

орієнтованих освітніх  методик в практику роботи педагогів станції юних натуралістів;

-активізації  роботи педагогів Конотопської СЮН щодо поширення

оригінального та інноваційного досвіду, його популяризація  через різні форми узагальнення,  підготовка  публікацій у періодичній пресі з досвіду власної діяльності;

-оновлення  та створення нових дидактичних і  роздаткових матеріалів за напрямами діяльності гуртків педагогами закладу згідно сучасних вимог;

-упровадження в практику діяльності  навчальних програм, що відповідають сучасним вимогам, вивчення досвіду роботи інших еколого- натуралістичних закладів області з даного питання;

-розробка та впровадження педагогами Конотопської СЮН авторських програм за напрямами діяльності освітнього закладу;

-продовження застосування в освітньо-виховному процесі інформаційно-комунікативних технологій з метою забезпечення підвищення його ефективності;

-активізація використання потенціалу сучасних засобів комунікації для розвитку партнерства з родинами вихованців, бізнес-структурами, неурядовими організаціями, поінформованості виховних можливостей Конотопської СЮН.

 1. Покращення якості кадрового забезпечення закладу:

– забезпечення проходження педагогами Конотопської СЮН курсів підвищення кваліфікації на базі ОІППО (м. Суми)  – 3 особи (Слишик Л.І.,Катрошенко І.В., Коженко Л.І., керівники гуртків);

– якісна організація і проведення чергової атестації педагогічних працівників – 3 особи ( Слишик Л.І., Катрошенко І.В., Коженко Л.В., керівники гуртків).

 1. 10. Розвиток матеріально-технічної бази освітньої установи:

– проведення поточного ремонту навчальних приміщень закладу та забезпечення благоустрою території;

– вирішення питання покращення забезпечення освітньої установи   меблями, демонстраційним обладнанням.

Аналізуючи стан виконання педагогічним колективом Конотопської станції юних натуралістів у 2019 році пріоритетних завдань, слід зазначити про їх якісне і ефективне виконання, що забезпечило:

– закладу позашкільної освіти – «позитивний  імідж» на рівні міста та регіону;

– учнівській молоді – доступність до якісної екологічної позашкільної освіти;

– керівникам гуртків – можливість упровадження в практику власної  діяльності елементів сучасних інноваційних освітніх технологій.

 

 

 

І. Координаційно-методична робота

1.1. Організація і зміст роботи з педагогічними кадрами

Науково-методична робота з педагогічними кадрами Конотопської СЮН  забезпечувалася діяльністю педагогів згідно плану методичної роботи закладу на поточний  навчальний рік та здійснювалася відповідно до наказів по Конотопській СЮН «Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у поточному  навчальному  році» за колективною, груповою та індивідуальною формами. Її структурними складовими стали:

 • діяльність педагогічної ради (4 засідання на рік);
 • робота методичного об’єднання (3 засідання на рік) та творчих груп керівників гуртків у відповідності до науково-методичної проблеми закладу;
 • діяльність психолого-педагогічного семінару керівників гуртків (4 рази на рік);
 • індивідуальна методична робота педагогів: самоосвітня, дослідницька, узагальнювальна та творча діяльність, методичне консультування, взаємовідвідування гурткових занять та ін.;
 • атестаційний процес, структурований за п’ятирічним циклом.

Конотопська станція юних натуралістів  виконує важливу координаційно-методичну функцію стосовно розвитку позашкільної  екологічної освіти  в місті.

Так, у 2019 році  Конотопська СЮН,  як центр екологічної освіти і виховання учнівської молоді, здійснювала організацію та координацію різноманітних міських заходів, а саме:

– загальноміської декади екології, приуроченої до Дня Землі та Міжнародного Дня Довкілля (проведення екологічного інтернет-турніру «Еколенд» на базі закладу для талановитих учнів 7-8 класів освітніх закладів міста, квітень 2019 року);

– фестивалю учнівських та родинних колекцій «Природа навколо нас» для учнів 5-11 класів ЗЗСО міста та району (лютий 2019 року);

– літньої  оздоровчої  кампанії «Літо – 2019» (проведення еколого-пізнавальних екскурсій, робота профільного табору Конотопської СЮН «Юннат» та літньої трудової практики учнів ЗЗСО міста «Школа ландшафтного дизайну-2019»( червень 2019 року);

–  екологічної  та соціально-освітньої проектної діяльності.

 

1.2. Координаційно-методична робота в освітніх округах. Заходи щодо розвитку позашкільної еколого-натуралістичної освіти в новостворених об’єднаних територіальних громадах. Співпраця  з опорними школами

Конотопська станція юних натуралістів активно співпрацює з закладами загальної середньої освіти, дошкільними закладами та закладами  позашкільної освіти, а також  екологічними державними і громадськими організаціями. З метою залучення до гурткової роботи широкого кола учнівської молоді міста, дітей різних соціальних категорій було створено мережу гуртків станції юних натуралістів  поза її межами – у шести загальноосвітніх та спеціалізованих школах міста на підставі угод про співпрацю  між освітніми установами, а саме в ЗОШ № 14, 13, 7 (початкова), НВК «Казка», НВК:ЗОШ І ступеня – ДНЗ. Продовжується багаторічна  співпраця Конотопської  станції юних натуралістів з Конотопським благодійним фондом для тяжкохворих дітей та їх сімей «Серця любові» ( на базі фонду організовано   роботу гуртків  «Народні ремесла» за індивідуальною формою навчання з групою дітей з особливими потребами). Адміністраціями базових шкіл  та благодійного фонду створені належні умови задля роботи гуртків Конотопської СЮН.

В ході  проведених адміністрацією закладу  планових перевірок щодо роботи гуртків Конотопської  СЮН у базових освітніх закладах,  було виявлено належну  наповнюваність груп, відзначено систематичність  та якість проведення   занять педагогами .

Одним із пріоритетів діяльності педагогічного колективу Конотопської станції юних натуралістів  стало проведення активної роботи по збільшенню відсотка охоплення екологічною позашкільною освітою учнівської молоді міста. Згідно наказу відділу освіти Конотопської міської ради від 03.09.2019 № 415-од «Про проведення тижня співпраці  закладів освіти» в період з16.09.2019 по 20.09.2019 відбувся міський  тиждень співпраці  закладів освіти  у формі «Презентація закладів позашкільної освіти», активним учасником якого став педагогічний колектив Конотопської СЮН.

Методистом закладу Сувид Л.П., культорганізатором Гайдук Л.М. було  складено та затверджено план заходів Конотопської СЮН  у рамках міського тижня, проведена необхідна  роз’яснювальна  робота  серед керівників гуртків освітньої установи  щодо їх змісту та  часу проведення.

Так, під час тижня співпраці  забезпечено відвідування Конотопської СЮН учнями ЗЗСО міста:  працювали презентаційні майданчики  «Конотопська   СЮН запрошує!» , педагогами станції юннатів проведені тематичні екскурсії «З історії Конотопської СЮН»,  еколого-пізнавальна екскурсія «Світ природи» для ДНЗ «Вербиченька» (15 учнів), природничий квест «Світ в твоїх долонях» для учнів базової СШ №9: 1-й В клас (32), 2-й В клас (21 учень).

Згідно графіка відділу освіти Конотопської міської ради педагогічні працівники Конотопської СЮН відвідали  освітні установи міста (НВК «Казка», СШ №2, НВК

«ЗОШ І ст.- ДНЗ»,  СШ № 7(старша) ) та запропонували дітям різноманітні за тематикою заходи, такі як  майстер-клас «Лісовий гість», екологічну гру «Природа навколо нас», «Місто Природоград», виховну годину «Збережемо природу Землі», «Природа дивує», природничу вікторину «Я у світі не один, що я знаю про тварин», екологічну гру «Неси добро у світ природи», природничий турнір «В чому сила природи», біологічну гру «Світ кумедних хвостатих», екологічний крос «Дивовижна зоологія», годину спілкування «Цей чудовий дивосвіт».

17 вересня 2019 року на базі Конотопської СЮН відбулися урочистості з нагоди початку нового 2019-2020 позашкільного  начального року, а саме: природничий квест «Світ у твоїх долонях» та розважальна гра «Юннатівська галявина».

Під час міського тижня співпраці педагоги Конотопської СЮН стали учасниками загальношкільних та класних батьківських зборів НВК ЗОШ І ст.-ДНЗ, СШ №9, ЗОШ №14, ЗОШ №13, НВК «Казка» і  провели  агітаційну роботу серед батьків  по залученню їх дітей до навчання в гуртках станції юних натуралістів.

Участь педагогів Конотопської СЮН у міському тижні співпраці закладів освіти у формі «Презентація закладів позашкільної освіти» активно висвітлювалася  в засобах масової інформації, мережі Інтернет. Всього різноманітними формами роботи було охоплено 431 учень ЗЗСО міста.

      Підвищенню рівня екологічної культури учнівської молоді, рейтингу Конотопської СЮН серед інших освітніх  закладів сприяло проведення «Днів пропаганди екологічних знань» в школах міста. Так, протягом 2019 навчального року педагогами станції юних натуралістів  відвідано 5 освітніх установ  (ЗОШ № 7 (старша),10,13, СШ № 5, 12 ). Охоплено 424 учні  5-8-х класів. Слід зазначити про необхідність активізації  роботи з боку педагогів Конотопської станції юних натуралістів з даного виду діяльності у міських   професійно-технічних освітніх закладах.

Протягом 2019 року педагогічний колектив  Конотопської СЮН продовжував  активне  впровадження в канікулярний час на базі  віддалених від закладу шкіл міста наскрізних освітніх  програм екологічного змісту «Здоровим бути – здорово!» (ЗОШ №7 (початкова), 2 гуртки) та «Природничий калейдоскоп» (ЗОШ №14, 3 гуртки). Охоплено 150 учнів (5 гуртків). Діти виявили неабияку зацікавленість до гурткових  занять, що проводилися педагогами станції юннатів  в ході канікул . Дана форма діяльності  позитивно схвалена адміністраціями базових шкіл та має право на подальше існування.

Якісним, щодо організації і проведення, виявився комплекс заходів з нагоди Всесвітньої кампанії «Година Землі – 2019», а саме зйомка відеоролика «Підтримай Годину Землі» з подальшим демонструванням його в мережі «Facebook», проведення майстер-класу «Квіткове розмаїття», екологічних ігор «Вмикай свою силу», «Цей світ такий чудовий, ти збережи його!», виховних бесід «Злови зв’язок з Землею», «Зміни зміну клімату», виставки дитячих малюнків «Як ти можеш допомогти Землі». 

 

    1.3. Конкурси педагогічної майстерності, творчі конкурси на рівні закладу, району (міста, громади)

Педагоги Конотопської СЮН активно впроваджують методики STEM-освіти в ході гурткових занять та інших заходів. Діти  не просто вчаться генерувати цікаві ідеї, але й відразу втілюють їх у життя, навчаються планувати свою діяльність, виходячи з поставленого завдання і наявних ресурсів, що обов’язково стане їм в нагоді у реальному житті. З метою підтримки творчої педагогічної діяльності, систематизації та презентації досвіду роботи керівників гуртків, підвищення професійної майстерності педагогів, керівник гуртка Жадько Ю. В. взяла участь в роботі ІІ обласної науково-практичної інтернет-конференції «Позашкільна освіта:стратегія, перспективи розвитку, сучасні практики» (ОЦПО), секція конференції «Теоретичні аспекти розвитку STEM-освіти: зарубіжний і вітчизняний досвід» та отримала сертифікат учасника. Щорічно міський методичний кабінет відділу освіти Конотопської міської ради організовує проведення міського конкурсу педагогічних творчих лабораторій «Керівник гуртка», в якому прийняла участь керівник гуртка «Юні квітникарі» Коженко Л.В. Конкурс проходив у два етапи: І етап передбачав проведення  педагогічних майстер-класів «Педагогічні смаколики» на базі  власних  закладів,  ІІ етап – на базі ЦДЮТ відбулось підведення підсумків конкурсу-фестивалю «Керівник гуртка-2019» в формі «Візитка-представлення «3-D формат». Коженко Л.В. вдало висвітлила зміст і результати своєї роботи та отримала нагороду за активну участь –  диплом відділу освіти Конотопської міської ради. У листопаді 2019 року на базі Конотопського ЦДЮТ, з метою підтримки талановитих педагогів ЗПО, сприяння їх самореалізації та стимулювання подальшої творчої педагогічної діяльності, проходив І етап фестивалю «Ліга талантів» серед закладів ПО міста, де позашкільники презентували свій заклад. Учнівсько-педагогічний колектив СЮН креативно, цікаво висвітлив роботу та досягнення закладу.

 

1.4. Соціальне партнерство закладів позашкільної освіти з державними науковими установами, громадськими організаціями, закладами вищої освіти, культури

Керівний склад та педагогічний колектив Конотопської станції юних натуралістів прагне до перетворення своєї установи у заклад «соціального партнерства», де панує атмосфера турботи і підтримки учнів силами всієї громади міста, яка сприяє розвитку їхніх можливостей, задовольняє їхні інтелектуальні, емоційні і соціальні потреби.

За ініціативою педагогів  Конотопської СЮН та при надійній підтримці партнерів громадськості протягом 2019 року здійснювалися вагомі і корисні колективні справи, як у позашкільному   закладі, так і у місті:

 • охоплення позашкільною екологічною освітою дітей з особливими потребами;
 • спільне опрацювання різних за змістом екологічних та соціальних проектів;
 • екологічна просвіта через взаємодію з міськими засобами масової інформації;
 • проведення міської декади екології та інших заходів із залученням батьків, представників міської громади;
 • спільна діяльність з представниками міської громадськості тощо.

Прикладом соціального партнерства стала плідна взаємодія Конотопської  станції юних натуралістів з Конотопським благодійний фондом для тяжкохворих дітей та їх сімей «Серця любові» – некомерційною громадською організацією, метою діяльності якої  є підвищення соціальної адаптації, розвиток інтелектуальних та творчих здібностей дітей з особливими потребами, формування їх активної життєвої позиції. В рамках співпраці з фондом на його базі у 2019 році діяли гуртки станції юннатів «Народні ремесла» (керівники гуртка Шостак Л.Д., Сувид Л.П.). У січні 2019 року зусиллями учнівсько-педагогічних колективів Конотопської СЮН та фонду «Серця любові»  був проведений захід до новорічних свят «Різдвяна історія» для дітей з особливими потребами. Також керівники гуртків Конотопської СЮН надавали  консультаційну допомогу працівникам фонду щодо ландшафтного планування їх території у весняний період  та поділилися вирощеним розсадним квітковим матеріалом.

Одним з пріоритетних напрямів діяльності Конотопської станції юних натуралістів у 2019 році було визнано продовження співпраці з національним природним парком «Деснянсько-Старогутський» та розпочато роботу з Гетьманським Національним природним парком(організація і проведення спільних заходів із залученням наукових співробітників, здійснення екскурсій, польових практик, пошуково-дослідницької діяльності інше).

Відповідно до  наказу відділу освіти Конотопської міської ради від 03.01.2019 № 06-од «Про організацію і проведення відкритого фестивалю учнівських  колекцій «Природа навколо нас», з метою популяризації екологічних знань та виховання любові до природи, залучення учнів  до дослідницької  та природоохоронної діяльності, формування вмінь і навичок по створенню колекцій, пошуку та роботи з інформацією з 1 лютого по 8 лютого 2019 року на базі Конотопського міського краєзнавчого музею імені О.М.Лазаревського відбувся відкритий фестиваль учнівських колекцій «Природа навколо нас» для учнів 5-11 класів ЗЗСО міста, вихованців  закладів позашкільної освіти. Активним учасником та співорганізатором заходу  став учнівсько-педагогічний колектив Конотопської СЮН . Так, вихованці закладу представили   на конкурс  колекцію птахів з паперу «Птахи Конотопщини» в техніці «паперокрафт». Колекція викликала неабияку зацікавленість та інтерес. Учні, що брали участь у створенні та презентації колекції (Тукман Крістіна та Левицька Олеся), були нагороджені дипломом у номінації «Образи природи своїми руками» та подарунками.  

Програмою фестивалю передбачалося проведення педагогами  Конотопської СЮН  на базі  закладів  освіти міста (гімназія, СШ №2, №12 №3, №9, ЗОШ №5, №10, №13 №14, №11, №7, Підлипненська ЗОШ) навчальних ігор («Світ навколо нас», «Стежина у світ природи», «Зимівля птахів та звірів», «Екологічний калейдоскоп») та майстер-класу «Пташка». Загалом керівниками СЮН на базі шкіл було проведено 18 навчальних ігор і 4 майстер-класи. Даним видом діяльності було  охоплено 513 учнів 5-8-х класів шкіл міста.

5 лютого 2019 року  на базі міського краєзнавчого музею відбулося засідання круглого столу за темою «Природа і краєзнавство», організоване кандидатом біологічних наук, доцентом, начальником наукового відділу Гетьманського національного природного парку Панченком С.М. В засіданні брали  участь педагоги Конотопської СЮН: керівники гуртків Логвинова О.М., Шостак Л.Д. та  методист Сувид Л.П.

7 лютого 2019 року на базі Конотопського краєзнавчого музею відбувся  день відкритих дверей гуртка «Прикладна ботаніка» Конотопської міської МАН, під час якого  вихованці даної освітньої  установи  презентували  доповіді за результатами власних біологічних досліджень. Захід відвідали методист станції юних натуралістів Сувид Л.П. та керівник гуртка Шостак Л.Д.  Підведення підсумків міського відкритого фестивалю учнівських колекцій «Природа навколо нас» відбулося 8 лютого 2019 року. Програмою фестивалю було передбачено відвідування виставки колекцій організованими групами учнів міста і району. В цілому колекції переглянули 624 учні.

       Фестиваль учнівських колекцій «Природа навколо нас» сприяв розвитку в учнів інтересу до такого виду роботи,  як підготовка учнівської біологічної колекції, викликав бажання надалі продовжувати роботу над її розширенням та урізноманітненням.

Одним з пріоритетних напрямів діяльності закладу було визнано налагодження співпраці з Конотопським держлісгоспом: організація і проведення на базі даної установи спільних заходів, екскурсій «Унікальний рослинний світ Конотопського дендропарку», пошуково-дослідницької діяльності, акцій, спрямованих на збереження і покращення лісового фонду Конотопщини.

З метою виховання у дітей гуманного ставлення до безпритульних тварин педагогічний та учнівський колектив станції співпрацював з міською громадською зоозахисною організацією «Друзі тварин». Організовували зустрічі з представниками організації, проводили пропагандистську роботу серед населення міста, педагоги брали участь у рахуванні безпритульних тварин.

На сьогодні виховання учня – щоденний безперервний  процес. Тому педагогічний колектив Конотопської СЮН працює у тісній співпраці з батьківською громадою  з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації і розвитку дітей. В закладі склалася певна система партнерської роботи, з’явилися сталі традиції. Щодо взаємодії Конотопської СЮН  з батьківською громадою у 2019 році, то  відбувалася вона  у наступних формах:

 • засідання батьківського комітету Конотопської СЮН (листопад, голова комітету Малюх Ольга Сергіївна );
 • батьківські збори в гуртках та участь педагогів Конотопської СЮН у загальношкільних батьківських зборах (охоплено 340 батьків ЗЗСО міста);
 • спільні заходи із залученням батьків.

На виконання наказу відділу освіти Конотопської міської ради від 04.02.2019 № 74-од «Про проведення місячника родинно- сімейного виховання «Щаслива родина» в закладах загальної середньої освіти»,  відповідно до планів роботи відділу освіти Конотопської міської ради, Конотопського міського методичного кабінету, плану роботи Конотопської СЮН на 2019 рік, з метою  зміцнення співпраці педагогів Конотопської СЮН з батьківською громадою  в напрямку спільного  виховання дітей та учнівської молоді, прищеплення їм усвідомлення  важливості родинних відносин, поваги до батьків  23.03.2019 о 10.00  на базі Конотопської СЮН в рамках місячника родинно-сімейного виховання відбувся єдиний батьківський день, до участі в якому запрошувалися вихованці гуртків закладу та їх батьки. Саме  батьки та юннати стали активними учасниками  огляду-презентації закладу «Чим живе юннатівська родина», майстер-класу «Квіткове розмаїття» по виготовленню весняних квітів з паперу, біологічної гри «Цікавий світ природи», відвідувачами виставки дитячих малюнків (світлин) «Моя родина – моя гордість», виставки дитячих робіт з декоративно-ужиткового мистецтва «Я і мама: своїми руками». Батьки активно включились в роботу «круглого столу» по темі «Протидія булінгу в дитячому колективі» та взяли участь в анкетуванні.

 

1.5. Заходи щодо підвищення кваліфікації педагогів

У сучасних умовах соціально-економічних перетворень усе більшої значущості набуває проблема професійного становлення особистості. Розвиток системи педагогічної освіти акцентує увагу на формуванні педагога-професіонала, здатного адаптуватися до змінних умов соціуму, продуктивно реалізовувати інноваційні педагогічні технології, здійснювати самоосвіту.

Самоосвіта педагога є видом педагогічної діяльності, в якій педагог повинен свідомо, самостійно і головне мотивовано поновлювати і удосконалювати свої знання з метою досягнення бажаної професійної майстерності, професійно важливих якостей. На Конотопській СЮН приділяється належна увага  самоосвітній діяльності  керівників гуртків. У кожного педагога є портфоліо  з матеріалами самоосвіти,  методичними матеріалами, відповідно до проблемної теми закладу та теми, над якою працює сам педагог.

Проте самоосвіта не дає позитивних результатів, якщо вона ізольована від інших форм підвищення кваліфікації. Виникає необхідність  взаємозв’язку самоосвіти з курсовою підготовкою, методичною роботою.

Згідно з Положенням про атестацію педагогічних працівників України проводилася атестація педагогічних працівників Конотопської СЮН. Необхідно відзначити якість оформлення атестаційних матеріалів, накопичення методичних та дидактичних матеріалів, розробок занять, масових заходів, які акумулювалися в атестаційних папках. До спільної атестаційної комісії Конотопської  СЮН та ЦДЮТ  вчасно надійшли заяви від педагогічних працівників щодо підвищення їх кваліфікаційного рівня. На підставі рішення атестаційної комісії керівнику гуртка Конотопської СЮН Жадько Ю.В., яка пройшла атестацію, встановлено 12тарифний розряд.

З метою підвищення професійної компетентності педагогічних працівників курсову підготовку на базі Сумського ОІППО у 2019 році  пройшли керівники гуртків «Любителі свійських та декоративних тварин» Катрошенко Інна Володимирівна, «Народні ремесла» Слишик Людмила Іванівна, «Юні квітникарі» Коженко Людмила Василівна.

ІІ. Навчально-методичне забезпечення змісту позашкільної освіти

Науково-методична робота з педагогічними кадрами – це багатогранний та творчий процес, що становить комплекс систематичної і цілеспрямованої діяльності педагогів та сприяє підвищенню науково-теоретичного, культурного рівня, удосконаленню психолого-педагогічної і професійної підготовки. Рівень організації методичної роботи є одним із найважливіших критеріїв оцінки діяльності освітнього закладу.

Головним завданням науково-методичної роботи закладу є надання допомоги керівникам гуртків в розвитку їх педагогічної майстерності та необхідних для сучасного педагога особистих якостей. Велика увага приділялася розробці методичних рекомендацій для керівників гуртків щодо ведення документації, конспектів гурткових занять, проведення екскурсій, форм та методів  гурткової роботи, самоосвіти, роботи з обдарованою молоддю.

Протягом 2019 року методистом Конотопської СЮН  зосереджувалась увага на навчально-методичному забезпеченні освітнього  процесу, впровадженні нових навчальних програм, залученні педагогічних працівників до інноваційних форм роботи, розвитку творчої активності педагогів, підвищенні їх професіоналізму.

Позашкільна еколого-натуралістична робота забезпечує оволодіння вихованцями знань про навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості, набуття досвіду розв’язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи.

Освітня діяльність Конотопської СЮН здійснюється відповідно до Типового навчального плану, затвердженого наказом МОН України від 22.07.2008 р. № 676 та робочого навчального плану Конотопської СЮН на 2019 рік.

Керівники гуртків закладу  працюють за наступними освітніми  програмами:

 • «Юні квітникарі»  ( затверджена наказом відділу освіти Конотопської міської ради від 07.11.2018  №633/1-од, автори Коженко Л.В., Логвинова О.М. керівники гуртків «Юні квітникарі»);
 • «Природа і творчість» (затверджена наказом Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації № 593-од від 05.10.2015, автор Лаврик О.О.,);
 • «Народні ремесла» (затверджена наказом Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації № 3-од від 06.01.2016 № 3- ОД та погоджена членами науково-методичної ради СОІППО – протокол від 23.12.2015 № 10, автор Покутня Л.М.,);
 • «Народні ремесла» ( затверджена наказом відділу освіти Конотопської міської ради від 13.09.19 №432-од, автори Шостак Л.Д., Сувид Л.П, керівники гуртка «Народні ремесла» );
 • «Народні ремесла» ( затверджена наказом відділу освіти Конотопської міської ради від 07.11.2018 №633/1-од, автори Шостак Л.Д., Отченашенко В.М. керівники гуртка «Народні ремесла»);
 • «Любителі декоративних і свійських тварин» (затверджена наказом відділу освіти Конотопської міської ради від 02.09.2016 № 392-од);
 • наскрізна навчальна програма «Здоровим бути – здорово!» (схвалена рішенням науково-методичної ради Конотопського міського методичного кабінету, протокол № 4 від 25.10.2017, автор Гаряча В.І., керівник гуртка Конотопської СЮН);
 • наскрізна навчальна програма «Природничий калейдоскоп» (схвалена рішенням науково-методичної ради Конотопського міського методичного кабінету, протокол № 4 від 25.10.2017,  автори Гончаренко Л.М., Логвинова О.М., керівники гуртків Конотопської СЮН);
 •  «Юні природознавці» (затверджена наказом відділу освіти Конотопської міської ради  від 07.11.2018 №633/1-од , авторГончаренко Л.М., керівник гуртка «Юні природознавці» Конотопської СЮН)

На Конотопській СЮН  створено інформаційний банк з екологічної освіти та виховання, склад якого постійно поповнюється методичними розробками ігор та екскурсій екологічного спрямування.

Систематично оновлюється станційний банк «Обдарованість», розроблені методичні рекомендації «Використання порт фоліо- технології у системі атестаційної роботи  закладу позашкільної освіти». Значна увага приділяється тематиці дитячих пошуково-дослідницьких робіт та діяльності дитячої  наукової ради СЮН «Юний науковець».

Протягом року готуються матеріали семінарів-практикумів для  керівників гуртків закладу, засідань методичного об’єднання педагогів Конотопської  СЮН тощо.

Досягненню якісних показників діяльності  закладу  сприяли як традиційні, так і інноваційні форми роботи, що упроваджувалися педагогами   протягом 2019 року.        До традиційних форм роботи закладу належать:

-Дні пропаганди екологічних знань в освітніх закладах міста;

-проведення традиційної міської декади екології з нагоди міжнародних свят

до Дня навколишнього середовища та Дня Землі;

-співпраця з Конотопською міською Малою Академією Наук учнівської молоді;

-проведення міського екологічного інтернет-турніру «Еколенд»  для обдарованих учнів 7-8 класів ЗО міста;

-діяльність органу учнівського самоврядування Конотопської СЮН «Зелена федерація»;

-екскурсійна діяльність під час канікул для учнів освітніх закладів;

-робота профільного табору Конотопської  СЮН «Юннат» в ході літньої оздоровчої кампанії;

-організація на базі Конотопської СЮН літньої трудової практики учнів освітніх закладів міста «Школа ландшафтного дизайну-2019»;

-підготовка та проведення організаційно-масових і виховних заходів,  конкурсів, виставок екологічного та іншого змісту;

-участь гуртківців закладу у заходах екологічного та іншого спрямування різних організаційних рівнів.

До інноваційних форм роботи позашкільного закладу  належать:

-упровадження в навчально-виховний процес елементів «STEM-освіти»;

-опрацювання педагогами закладу методу проектів як сучасної інноваційної освітньої технології;

-впровадження в практику роботи  освітньої установи  інноваційних підходів у співпраці з Конотопською МАН.

 

 

ІІІ. Науково-методична робота з педагогічними кадрами. Інноваційна діяльність педагогів. Вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду

Система науково-методичної роботи з педагогічними кадрами  Конотопської СЮН – це взаємопов’язані дії та заходи, що спрямовані насамперед на підвищення професійної майстерності керівників гуртків. Вона передбачає безперервне самовдосконалення педагогів, формування їхніх умінь науково організувати власну діяльність і брати участь у керівництві методичною роботою в індивідуальній, груповій та колективній її формах, ефективно використовувати передовий досвід у нових умовах, втілюючи теоретичні положення, методичні рекомендації в конкретній педагогічній дії, виявляти здатність до модернізації, впроваджувати в практику інноваційні методичні технології.

Науково-методична робота з педагогічними кадрами Конотопської СЮН  протягом 2019 року була спрямована на:

 • аналіз стану навчально-виховної діяльності, рівня розвитку вихованців та оновлення змісту позашкільної еколого-натуралістичної діяльності;
 • розвиток педагогічної та професійної майстерності працівників, їх загальної культури та компетентності;
 • налагодження дослідницько-експериментальної роботи, педагогічного проектування, консультування керівників гуртків з актуальних проблем сучасного позашкілля;
 • вивчення, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду, опрацювання педагогами науково-методичних проблем сучасності;
 • пошук та накопичення сучасних освітніх інноваційних технологій, відпрацювання механізмів оволодіння ними педагогами закладу;
 • проведення моніторингових досліджень та налагодження зв’язків із методичними службами різних установ, педагогами-практиками інших типів освітніх закладів міста.

       Науково-методична робота з педагогічними кадрами  закладу  здійснювалася за наступними формами:

колективними та груповими:

 • засідання педагогічної ради наступної тематики: «Шляхи, форми та методи формування національної самосвідомості вихованців гуртків еколого-натуралістичного позашкільного закладу», «Аналіз результативності діяльності Конотопської СЮН за 2018-2019 навчальний рік. Визначення пріоритетних напрямів діяльності освітньої установи на 2019-2020 навчальний рік», «Організація освітнього процесу позашкільної освіти у 2019-2020 навчальному році. Становлення активної професійної самореалізації педагога-дослідника-носія інноваційної культури», «Спрямованість інноваційних освітніх технологій на пошук концептуальних основ позашкілля нового типу»;
 • засідання методичного об’єднання керівників гуртків за темами: «Виховний потенціал позашкільного освітнього закладу у формуванні творчої особистості», «Аналіз виконання плану роботи методоб’єднання за 2018-2019 н.р. та його вплив на підвищення результативності навчально-виховного процесу», «Удосконалення сучасної моделі національно-патріотичного виховання в гуртках еколого-натуралістичного напряму»;
 • засідання психолого-педагогічного семінару педагогічних працівників за темами: «Впровадження інноваційних технологій в педагогічну практику керівників гуртків», «Організація роботи з обдарованими дітьми в закладі позашкільної освіти», «Булінг в освітньому закладі: причини, наслідки, допомога», «Шляхи вдосконалення професійної майстерності педагогів у позашкільному закладі освіти»;
 • продовження вивчення передового педагогічного досвіду керівника гуртка «Юні квітникарі» Коженко Л.В. за темою «Впровадження інновацій – засіб активізації пізнавальної діяльності та підвищення інтересу вихованців до освітнього процесу в гуртках еколого-натуралістичного профілю»;

індивідуальними:

 • методичні консультації з питань організації освітньо-виховного процесу;
 • самоосвітня діяльність педагогів;
 • розробка методичних матеріалів до станційного методичного банку «Екологічні екскурсії» («Милування природою», «Прогулянки весняним парком», «Квіти нашого краю», «Біоценоз прісної водойми», «Мандрівка в ліс», «Екологічна мандрівка» та ін.) та до станційної «Біологічної ігротеки» («Я люблю біологію», «Неперевершений світ природи», «Зоряний час», «Нас зібрала одна природа», «QR-квест «Сторінками Червоної книги України», «В гостях у флори», «Чи знаєш ти свій край») та ін.;
 • взаємовідвідування відкритих занять та виховних заходів за темами: «Тварини у куточку живої природи. Створення оптимальних умов життя тварин у неволі» (Гончаренко Л.М.), «Різноманітність птахів» (Катрошенко І. В.),  «Посухостійкі та вологолюбиві рослини» (Коженко Л.В.),  «Виготовлення прикраси «Бабка» (Шостак Л.Д.), «Чищення і сортування насіння однорічників» ( Логвинова О.М.), «Плазуни. Біологічні особливості, спосіб життя. Місцеві види, їх значення та охорона» (Жадько Ю.В.), майстер-клас «Виготовлення об’ємної сніжинки з паперу», виховний захід «Інтелектуально-біологічна гра «Хвостаті  улюбленці (Слишик Л.І.), майстер-клас «Допоможи зимуючим птахам», відкрите заняття «Світлолюбиві та тіневитривалі рослини», практичне відкрите заняття «Розмноження квітково-декоративних рослин стебловими живцями» та ін.

З метою підвищення науково-методичного рівня, професійної компетентності  педагоги Конотопської СЮН  брали  участь у різноманітних науково-практичних та методичних заходах різних організаційних рівнів , таких як :

–   засідання круглого столу на базі Конотопського краєзнавчого музею 5 лютого 2019 року за темою «Природа і краєзнавство», організоване кандидатом біологічних наук, доцентом, начальником наукового відділу Гетьманського Національного природного парку Панченком С.М. В засіданні брали  участь педагоги Конотопської СЮН: керівники гуртків Логвинова О.М., Шостак Л.Д. та  методист Сувид Л.П.;

–   обласний екологічний форум «Природа – національне багатство України» в секції «Науково-дослідницька робота. Єзуч. Великі проблеми маленької річки» (Коженко Л.В., 16.05.2019, м.Суми);

– обласне методичне об’єднання педагогів творчих учнівських об’єднань еколого-натуралістичного напряму «Діяльність закладів ПО за еколого-натуралістичним напрямом в умовах розвитку ринку освітніх послуг» (Сувид Л.П., 17.10.2019 , м.Суми);

– обласний форум працівників закладів позашкільної  освіти Сумщини «Позашкільна освіта Сумщини у вимірі соціально-освітніх перспектив» (Катрошенко І.В., 23.10.2019 ,   м. Суми).

       Протягом 2019 року методистом Конотопської СЮН Сувид Л.П.   проводилися інструктивно-методичні наради для керівників гуртків, надавалися методичні консультації з питань:

– розробки та планування занять гуртків;

– нормативності ведення журналу планування та обліку роботи гуртків;

–  підготовки методичних матеріалів;

– оформлення порт фоліо;

–  підготовки сценаріїв та організації масових заходів;

–  підготовки відкритих занять.

У 2019 році педагогічний колектив Конотопської станції юних натуралістів продовжував  роботу над реалізацією науково-методичної проблеми «Формування національної свідомості вихованців гуртків через спільну діяльність еколого-натуралістичного позашкільного закладу, сім’ї та школи» (2017-2022 рр.).

Педагогами було опрацьовано науково-методичну літературу, відповідні статті періодичної преси з проблеми формування національної свідомості вихованців, були організовані методичне консультування та  самоосвітня діяльність педагогів , проводилися  засідання педагогічної ради закладу, тематика питань яких стосувалася  науково-методичної проблеми закладу.

Досвідчений та творчий педагогічний колектив Конотопської  станції юних натуралістів проводить постійний пошук ефективних форм та методів екологічної освіти і виховання, удосконалює власну модель діяльності в аспекті діючих інноваційних технологій, які забезпечують оптимальний розвиток дитини та відповідають сучасним потребам суспільства.

На сьогодні складно уявити сучасного учня без використання можливостей інформаційно-комунікативних технологій .  Саме створення інтерактивного освітнього середовища через   використання  ІКТ  є одним з найбільш ефективних засобів  задоволення  інтелектуальних потреб обдарованих дітей.   В цьому переконані  заклади  позашкільної освіти, Конотопська  міська  мала академія  наук учнівської молоді  та   Конотопська   станція юних  натуралістів,  соціальне партнерство  яких  триває не перший рік.

Серед спільних завдань  освітніх установ:

– підвищення  інтересу дітей   до поглибленого вивчення природничих дисциплін;

– розвиток   творчих здібностей , асоціативного та креативного мислення;

– формування  екологічної компетентності.

Шляхи реалізації визначених завдань – створення екологічного електронного інтерактивного контенту засобами онлайн – сервісів ( інтерактивне відео і презентація, онлайн-тести та вікторини, діалогові карти, флеш-карти ,  інтерактивний аркуш )  та    використання контенту через  різноманітні форми,   одна з яких- міський  екологічний    інтернет-турнір «Еколенд» для обдарованих  учнів 7-8  класів освітніх закладів.Турнір започатковано  з квітня 2017 року  та за структурою він   передбачає проведення 3-х етапів: двох заочних  через мережу Інтернет та очного, підсумкового, що відбувається  на базі Конотопської СЮН.

На початку турніру всі бажаючі взяти в ньому участь  реєструються  на платформі, а  потім одноразово у чітко визначений день та час виконують онлайн  – завдання екологічного змісту.  Підведення підсумків двох заочних етапів турніру та відбір учасників до  третього, очного,  здійснюється автоматично. Третій етап  надає  учням можливість «живого»  спілкування, прояву  знань з основ біології та екології   і  передбачає кінцеве визначення та нагородження  переможців .

Всього за три роки існування турніру в ньому взяли участь 364 учні 14  освітніх закладів  міста Конотоп.

Педагоги Конотопської СЮН активно впроваджують методи STEM-освіти в ході гурткових занять та інших заходів. З метою підтримки творчої педагогічної діяльності, систематизації та презентації досвіду роботи керівників гуртків, підвищення професійної майстерності педагогів закладу, керівник гуртка Жадько Ю.В. у 2019 році взяла участь в обласній науково-практичній інтернет-конференції «Позашкільна освіта: стратегії, перспективи розвитку, сучасні практики», секція: «Теоретичні аспекти розвитку STEM-освіти:зарубіжний і вітчизняний досвід»і отримала сертифікат учасника.

Педагоги закладу продовжують  впровадження «методу проектів»  як сучасної інноваційної освітньої технології. Конотопська СЮН  має значні напрацювання в напрямку розробки та реалізації екологічних та соціально-освітніх  проектів. На сьогодні вихованцями  закладу, учнями шкіл міста опрацьовано 51 інформаційних екологічних проектів, які стосуються стану охорони та раціонального використання природних ресурсів Конотопщини, 21 внутрішньостанційних тематичних проектів.

Протягом 2019 року втілювалися в життя :

 • проведення вернісажу дитячих художніх творів, малюнків «Позашкільний заклад моєї мрії» (твір-есе «Конотопська СЮН – курс на майбутнє», оформлення малюнка «Погляд у майбутнє») в рамках обласного соціально-освітнього проекту «Кожна дитина має право»;
 • участь в обласній естафеті «Позашкільна освіта Сумщини – 49+» в рамках обласного соціально-освітнього проекту «Кожна дитина має право»;
 • міський екологічний практико-орієнтований проект «Єзуч. Великі проблеми малої річки» в рамках реалізації обласного соціально-освітнього національно-патріотичного проекту «Голос крові: ми – Українці!»;
 • внутрішньозакладний соціально-освітній проект з патріотичного виховання «Ми віримо у майбутнє твоє, Україно!», в рамках якого керівники гуртків разом з вихованцями працювали над практико-орієнтованими та інформаційними міні-проектами «Національна символіка в квітковому розмаїтті», «7 природних чудес Сумщини», «Національний одяг рідного краю», «Українська кухня», «Червонокнижні рослини Сумської області», «Фауна Сумської області», «Лялька-мотанка наш оберіг».

Саме в процесі методичної роботи здійснюється підвищення наукового рівня педагога, його підготовка до засвоєння змісту новітніх  програм і технологій, їх реалізації, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, вивчення і впровадження у  практику діяльності  передового педагогічного досвіду, творче виконання перевірених рекомендацій, збагачення новими, прогресивними й досконалими методами і засобами навчання, вдосконалення навичок самоосвітньої діяльності.

ІV. Популяризація еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти у засобах масової інформації, соціальних мережах; робота сайту

Висвітлення у міських засобах масової інформації  екологічних справ, ініціатором проведення яких була  Конотопська станція юних натуралістів, а саме  комплексу заходів загальноміської декади екології, стану реалізації екологічних і соціальних проектів, інформаційно-просвітницької роботи, методико-педагогічних заходів екологічного змісту сприяли значному підвищенню рейтингу закладу, створенню його позитивного «іміджу».

Для популяризації діяльності Конотопської станції юних натуралістів створено сайт закладу та сторінку в  мережі Facebook, на яких регулярно розміщується інформація про освітньо – виховну та методичну діяльність, проведення масових еколого-натуралістичних заходів.

Результатом співпраці Конотопської СЮН  з Конотопською ТРО «Кон-Такт» стало виготовлення різноманітної відеопродукції біологічної та екологічної тематики. Відзняті відеофільми та програми розкривають нагальні екологічні проблеми міста, висвітлюють проведення природоохоронних акцій, конкурсів, втілення у життя екологічних та соціальних проектів:

 • зйомки міського фестивалю учнівських колекцій «Природа навколо нас» для учнів 5-11-х класів ЗЗСО міста (методист Сувид Л.П., лютий 2019);
 • зйомки міського етапу конкурсу-фестивалю «Керівник гуртка. Візитка-представлення «3-D формат» (керівник гуртка «Юні квітникарі » Коженко Л. В., 19 лютого 2019);
 • зйомки на базі закладу зустрічі вихованців профільного табору «Юннат» з автором літературних творів про природу, журналістом, краєзнавцем Конотопщини Корнющенком І.П. (04 червня 2019).

Отже, постійна взаємодія педагогічного колективу Конотопської станції юних натуралістів з засобами масової інформації забезпечила закладу ПО конкурентоспроможність на ринку освітніх послуг свого регіону та викликала довіру зовні до усього, що відбувається у його стінах.

 

 1. V. Видавнича діяльність

У 2019 році педагогічно-учнівський колектив Конотопської СЮН працював у партнерстві з міським відділом економіки Конотопської міської ради у створенні  інформаційно -пропагандистського міського банера енергозберігаючого змісту «Живи енергоефективно».

 

 

VІ. Організаційно-масова робота з дітьми та учнівською молоддю в закладах загальної середньої освіти та закладі позашкільної освіти

 

Конотопська станція юних натуралістів є центром активної виховної роботи у місті, здійснення якої відбувається за умови цілеспрямованої та постійної взаємодії позашкільної установи з громадськістю та органами місцевої  влади, іншими освітніми  закладами і батьками. Ефективне поєднання структурних елементів системи виховної та організаційно-масової роботи  закладу було націлене на реалізацію наступних завдань:

– розвиток виховних функцій та напрямів закладу, оптимізацію змісту і форм виховного процесу;

– забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та вимог суспільства;

– організація взаємодії станції юннатів з сім’єю та усіма соціальними інститутами, дотичними до виховання дітей;

– розвиток учнівського самоврядування;

– збереження та поліпшення фізичного, психічного здоров’я особистості, попередження негативного впливу на неї чинників соціального середовища.

У 2019 році організаційно-масова та виховна робота на Конотопській СЮН здійснювалася за екологічним, національним, громадянським, валеологічним, родинно-сімейним та іншими напрямами, а вихованці  закладу мали змогу реалізувати себе в різних сферах творчої діяльності.

Виховна та організаційно-масова робота

Конотопської СЮН у 2019 році

 

Пріоритетні напрямки Заходи і форми роботи
Екологічний

(пропаганда екологічних знань,

бережливого ставлення до природи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Громадянський (виховання свідомого громадянина, патріота, який цінує демократичні цінності і права людини)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родинно-сімейний

 

 

 

 

 

 

 

Національний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валеологічний

– в рамках природоохоронної акції «Допоможи зимуючим птахам»: виготовлення годівничок, конкурс-виставка дитячих малюнків «Пернаті друзі», екологічний квест «Біля пташиної їдальні»  (лютий);

– фестиваль учнівських колекцій «Природа навколо нас»;

– міський екологічний інтернет-турнір «Еколенд»;

– виховні години, бесіди, приурочені необхідності збереження водно-болотних угідь (лютий);

– конкурс малюнків «Лісівники плекають ліс» (квітень);

– міська природоохоронна акція «Гніздобуд» (березень);

– природоохоронна акція «Щоб у чистому місті жити, давайте не смітити!» (протягом року);

– виховні години, бесіди «Природа просить допомоги», «Екологія природи-екологія душі», «За життя без сміття» тощо;

– рейд з благоустрою території закладу «Чистодвір» (протягом року);

– біологічні ігри «Рекорди природи», «Загадки планети Земля», «Інтелектуальне казино», «Печера скарбів» тощо ;

– операція «Зелена хвиля» (по озелененню території закладу) (квітень);

– похід на екологічну стежку «Єзуч» «Вартові майбутнього» (вересень);

– міська операція «Каштан»(вересень);

– тиждень співпраці з ЗЗСО міста «Презентація ЗПО міста» (вересень);

– Дні пропаганди екологічних знань (протягом року);

– виставка дитячих робіт з природного матеріалу «Осінь-господиня» (жовтень);

– виставка дитячих малюнків, поробок  до Всесвітнього Дня захисту тварин (жовтень);

– екологічний захід «Поруч друзі-хвостаті» (листопад);

– розважальний екологічний захід «В зимовому лісі» (грудень);

– екологічна природоохоронна акція «Креативна ялинка» (грудень);

–  виховний захід «Я патріот своєї України» (лютий);

– виховний захід до свята жіноцтва «Чарівні україночки»(березень);

– свято закінчення 2018-2019 навчального року  (виховний захід «В долоньках – літо» (травень).

– заходи до Дня захисту дітей «Мегаполіс Дитинство»(червень);

– свято до Дня вчителя «Весела перерва» (жовтень);

– виховний національно-патріотичний захід до Дня українського козацтва «Ми роду козацького діти» (жовтень);

– заняття-квест «7 чудес Сумщини» (листопад);

– виставка-конкурс «Український сувенір» (вересень);

– благодійна  акція в рамках співпраці СЮН з Конотопським фондом для тяжкохворих дітей та їх сімей «Серця любові» «У зимовому лісі» (грудень);

-регіональний фестиваль-конкурс «Джерела Конотопщини – 24» (грудень);

– виховні бесіди, засідання круглих столів, усні журнали

«Я маю право, в мене є обов’язок» (протягом року);

–  в рамках проведення місячника родинно-сімейного виховання – «Щаслива родина» (майстер-клас «Квіткове розмаїття»,  презентація закладу «Чим живе юннатівська родина», виставка виробів декоративно-ужиткового мистецтва «Я і мама:своїми руками», виставка родинних малюнків(світлин), засідання  «круглого столу» «Протидія булінгу у дитячому колективі» (березень);

– зустріч з батьками на базі ЗЗСО міста «У батьківському колі» (жовтень);

– майстер-класи для батьків;

– анкетування для батьків «Моя дитина в родині і в колективі»;

– виховна година «Моя вишивана Україна» (лютий);

– усний журнал «Вклонімося натрудженим рукам хлібороба» (січень);

– виховний година «Моя вишивана Україна» (лютий);

– виставка пасхальних сувенірів, писанок «Великодній калейдоскоп» (квітень);

– усний журнал «Я громадянин і патріот держави» (вересень);

– виховна година «Наша Вітчизна – Україна»; (жовтень);

– виховний національно-патріотичний захід «Ми діти твої, Україно!» (листопад);

– виховна година «Циферблат життя – здоров’я» (лютий);

– круглий стіл «За здорове життя» (березень);

– виховний захід «В колі дружної сім’ї» (квітень);

– квест «Мандрівка на острів Здоров’я » (жовтень);

– година спілкування «Геть байдужість від здоров’я» (листопад);

– тренінг «Якщо хочеш бути здоровим» (грудень).

Педагогічний колектив закладу приділяє значну увагу вивченню вихованцями питань українознавства, формуванню у гуртківців національної самосвідомості, вихованню любові до Батьківщини, рідної мови, історії народу.

Безпосередньо на заняттях гуртків всіх профілів використовується народознавчий матеріал, що відтворює народний погляд на природу (легенди, приказки, прислів’я, прикмети, загадки тощо).

Формування у вихованців  закладу навичок здорового способу життя стало одним з пріоритетів виховної діяльності педагогічного колективу Конотопської  СЮН у 2019 році. Згідно індивідуальних планів роботи керівниками гуртків проведені бесіди, заняття-тренінги, розповіді, ігри  валеологічної тематики, які сприяли розширенню знань дітей про види загартування, правила раціонального харчування, значення лікарських рослин, вплив забруднених природних компонентів на здоров’я людини: «Товариш – спорт», «Таємниці здорової людини», «Як бути здоровим», «Правила здоров’я», «Геть байдужість від здоров’я» та ін. Використання керівниками гуртків руханок  під час занять запобігало перевтомленню дітей. Традиційним став тиждень здоров’я, в рамках якого проведено різноманітні спортивно-розважальні заходи: «Найспритніші», «Найспортивніший гурток», екскурсії та походи в природу «За здоров’ям з рюкзачком».

Протягом 2019 року стан організаційно-масової та виховної роботи Конотопської  СЮН систематично аналізувався на засіданнях педагогічної ради закладу, нарадах при директору, знаходив відображення у відповідних наказах з основної діяльності установи: «Про організацію роботи СЮН під час канікул», «Про організацію та проведення Днів пропаганди екологічних знань у ЗЗСО міста», «Про організацію літньої оздоровчої кампанії СЮН» та інших, висвітлювався у ЗМІ.

6.1. Участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних заходах з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти

Усвідомлюючи роль та значення екологічної освіти і виховання учнівської молоді в сучасних умовах, педагогічний колектив Конотопської станції юних натуралістів докладає багато зусиль у справу формування екологічної культури дітей та учнівської молоді шляхом їх залучення до активної участі в екологічних та природоохоронних масових заходах різних організаційних рівнів.

Вихованці станції юннатів – активні учасники міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських конкурсів. Працюючи над реалізацією завдань конкурсних заходів, їх учасники займалися пошуково-дослідницькою діяльністю, брали безпосередню участь у практичній природоохоронній роботі, реалізації проектів, проведенні спільно з місцевою владою і громадськістю масово-агітаційної та інформаційно-просвітницької роботи з питань охорони і збереження довкілля.

У 2019 році вихованці гуртків  Конотопської СЮН взяли участь у конкурсах різних організаційних рівнів:

міських – 9

– регіональний фестиваль-конкурс декоративно-ужиткового мистецтва «Джерела Конотопщини – 23» (гурток «Народні ремесла», керівник – Слишик Л.І., ІІ місце у в номінації «Об’ємна іграшка»);

– міський фестиваль учнівських колекцій «Природа навколо нас» (гурток «Любителі декоративних та свійських тварин», керівник – Жадько Ю.В., диплом учасника у номінації «Образи природи своїми руками»);

-фінальний етап міського інтернет-турніру «Еколенд» (методист Сувид Л.П.);

– конкурс дитячого малюнка «Лісівники плекають ліс» ( гурток «Любителі декоративних і свійських тварин», керівники – Жадько Ю.В., Гончаренко Л.М.);

– міський вернісаж дитячих творчих робіт «Позашкільний заклад моєї мрії» (культорг Гайдук Л.М.);

– естафета закладів позашкільної освіти «Позашкілля – 49+» (адміністрація, керівники гуртків);

– конкурс дитячого малюнка «Живи енергоефективно»  (профільний табір «Юннат», начальник табору – Жадько Ю.В.);

– міський тиждень Сталої енергії (профільний табір «Юннат», начальник табору Жадько Ю.В., І місце);

– І етап фестивалю «Ліга талантів» серед закладів ПО міста (адміністрація, керівники гуртків);

обласних –4

–  обласна виставка творчих здобутків юних майстрів народних ремесел «Знай і люби свій рідний край» (гурток «Народні ремесла», керівник Слишик Л.І., в номінації «Квілінг»);

– обласний екологічний форум «Природа-національне багатство України»

(гурток «Юні квітникарі», керівники – Логвинова О.М., Коженко Л.В. в

секції «Науково-дослідницька робота. Єзуч. Великі проблеми малої річки», І

місце);

– обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Український сувенір» (гурток

«Народні ремесла», керівник Шостак Л.Д., ІІІ місце);

-конкурс дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей» (гурток «Народні

ремесла», керівник – Сувид Л.П.)

всеукраїнських – 2:

 • Всеукраїнський заочний конкурс робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україна»;
 • Всеукраїнський інтерактивний конкурс Малої академії наук України «МАН-Юніор Ерудит-2019» в номінації «Екологія» (методист Сувид Л.П., з результатом 4-відмінно, 8-добре).

Здобуті вихованцями перемоги у відповідних заходах протягом 2019 року підтвердили належний рівень професійної компетентності педагогів-наставників, які здійснювали їх підготовку та визначили пріоритетним напрямком роботи участь у заходах всеукраїнського та міжнародного рівня.    

 

6.2. Організація і зміст заходів з патріотичного виховання

 

Відповідно до розділу річного плану роботи Конотопської СЮН у 2019 році у закладі було організовано та проведено низку заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Стан виконання

Конотопською СЮН заходів щодо реалізації

Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді у 2019 році

 

№ з/п Назва заходу Дата виконання
1. Усний журнал «Видатні постаті Конотопщини»

 

14.01.2019
2. Екскурсія до краєзнавчого музею ім.О.М.Лазаревського «Історії героїв України. Ми боролись за рідну землю» (тематична лекція) 11.02.2019

 

3. Виховний національно-патріотичний захід «Діти України»  27.02.2019
4. Виховна година «Державні символи України»  13.03. 2019
5. Усний журнал «Вклонімося натрудженим рукам хлібороба»   25.03.2019
6. Виховний національно-патріотичний захід «Я родом з України» лютий 2019
7. Усний журнал «Знаю свою Україну» 22.04.2019
8. Участь в обласній виставці творчих здобутків юних майстрів народних ремесел «Знай і люби свій край» квітень 2019
9. Участь вихованців Конотопської СЮН у обласному екологічному форумі «Природа – національне багатство України» у рамках обласного соціально-освітнього національно-патріотичного проекту «Голос крові: ми – Українці!» ( дитяча науково-дослідницька робота «Єзуч. Великі проблеми малої річки» )  16.05. 2019
10. Година пам’яті «Пам’ятаємо, вшановуємо» 08.05. 2019
11. Конкурс малюнків на асфальті «Країна Дитинство» 23.05. 2019
12. Інтелектуальний квест «З Ураїною в серці» 16.09.2019
13. Виховний національно-патріотичний захід «Я родом з України» 02.10.2019
14. Спортивно-розважальна гра «Ми роду козацького діти» 10.10.2019
15. Участь у відкритті Пантеону «Пам’ять Конотопщини» 14.10.2019
14. Година вшанування «Найкращі сини Конотопщини» 13.11.2019
14. Участь у всеукраїнському конкурсі декоративно-ужиткового напряму «Український сувенір»  грудень 2019

 

VІІ. Науково-дослідницька робота, практична природоохоронна робота

7.1. Робота на НДЗД, об’єктах захищеного грунту,  у куточку живої природи тощо

Одним із засобів формування наукового мислення вихованців гуртків Конотопської СЮН стало їх залучення до пошуково-дослідницької роботи з різних напрямків біології та екології на навчально-дослідницькій земельній ділянці закладу (НДЗД).

Навчально-дослідна земельна ділянка  слугує  базою для проведення навчальних та практичних занять, передбачених освітніми програмами, організації дослідницької роботи, здійснення юннатами продуктивної суспільно-корисної праці.

НДЗД  Конотопської СЮН  має площу 1,0609 га, відповідно до акту землекористування та складається з наступних відділів:

– квітково-декоративного;

– виробничого;

– зоолого-тваринницького.

На території НДЗД закладу розміщені: теплиця, підсобні приміщення для зберігання інвентарю та обладнання.

               Річний план роботи на НДЗД  СЮН передбачає: план агротехнічних заходів, тематику дослідів, закріплення дослідних ділянок за гуртками, графік трудової практики  учнів  шкіл міста в літній період в рамках  «Школи ландшафтного дизайну» тощо.

Першою і важливою сходинкою у становленні майбутніх науковців-дослідників є участь у щорічних засіданнях станційної  наукової дитячої ради Конотопської СЮН  «Юний науковець», яка розпочала свою діяльність ще з 2007-2008 навчального року.

Робота над дослідницькими проектами передбачає ретельне ведення щоденників спостережень, вивчення статистичних даних. Щороку під час розширених засідань наукової дитячої ради юннати гуртків діляться результатами проведених дослідів з рослинництва та тваринництва, обмінюються накопиченим досвідом. Вихованці готують презентації своїх досягнень та захищають їх під час роботи ради. Вихованці гуртків “Юні квітникарі”, “Любителі свійських і декоративних тварин” разом з керівниками гуртків представили досліди : «Спосіб життя та поведінка папужки хвилястого в природі та в умовах неволі»» ( гурток

« Любителі декоративних та свійських тварин», керівник гуртка  Гончаренко Л.М.), «Дослідження впливу домашніх тварин на емоційний стан та здоров’я людини»  (гурток «Любителі декоративних та свійських тварин», керівник гуртка  Катрошенко І.В.), «Розмноження квітково-декоративних рослин стебловими живцями» (гурток «Юні квітникарі », керівник гуртка Коженко Л.В.), «Визначення найбільш ефективного способу розмноження декоративно-листяної бегонії» (гурток «Юні квітникарі », керівник гуртка Логвинова О.М.).

 

 

Назва закладу освіти Площа НДЗД, га Об’єкти захищеного ґрунту Куточок живої природи
кількість площа, м2 кількість видів рослин кількість видів тварин
Конотопська станція юних натуралістів 1,0609 47 8

 

7.2. Робота учнівських лісництв

Учнівські лісництва відсутні.

 

7.3. Робота на екологічній стежці

Екологічна стежка «Єзуч» Конотопської СЮН започаткована у 2014 році з метою підготовки школярів до цілісного сприйняття екологічних проблем, свідомого розуміння процесів, що відбуваються в природі в результаті людської діяльності, взаємодії багатьох наук щодо подолання екологічних криз, охорона та збереження флори і фауни рідного краю, уміння організувати здоровий активний відпочинок, безпосереднє спілкування й контакт з природними об’єктами під час спостереження за ними.

Маршрут екологічної стежки  проходить по території заплави та берегу річки Єзуч, перетинаючи ліс, луки, водні об’єкти. Він  включає 6 екскурсійних об’єктів (зупинок) – Затока, Тополина алея, Стара верба, Березовий гай, Ставок, Луки.

        Діяльність на екологічній стежці «Єзуч» передбачає:

 • екскурсійну діяльність:

проводиться систематична екскурсійна робота, яка  спрямована на індивідуальне та колективне виконання циклу фенологічних, екологічних, ботанічних, зоологічних, гідрологічних завдань, проведення природоохоронно-просвітницьких акцій, операцій, рейдів. Під час тематичних екскурсій «Екосистема лісу», «Екосистема болота», «Штучні і природні водойми» гуртківці мають можливість більш детально ознайомитись із рослинним та тваринним світом екостежки, визначити екологічні фактори живої і неживої природи, зробити висновки про екологічний стан довкілля;

 • пошуково-дослідницьку роботу:

розвитку творчої і пізнавальної активності гуртківців сприяла робота над  проектами: «Залежність видового і кількісного складу кочуючих птахів від погодних умов», «Червонокнижний  фонд фауни Конотопщини, його збереження та охорона», «Вивчення видового складу перелітних птахів м.Конотопа», «Вивчення видового складу ссавців на екостежці «Єзуч», «Вивчення видового складу зимуючих птахів Конотопщини» та ін.;

 • практичну природоохоронну роботу:

екологічні загони Конотопської  СЮН «Зелені патрулі» постійно проводять рейди на екостежку з метою виявлення несанкціонованих сміттєзвалищ, в ході яких фотографують місця забруднення, здійснюють картування.

 

Назва

закладу освіти

Тип стежки Довжина стежки Кількість вихованців, залучених до роботи на стежці Види діяльності
Конотопська станція юних натуралістів навчальна 4 км 48 – проведення спостережень за сезонними явищами в житті рослин та тварин у різні пори року, впливом господарської діяльності людини на стан лісової галявини, паркової зони;

– організація навчальних екскурсій

 

 

7.4. Робота на природоохоронних територіях

Робота на природоохоронних територіях у закладі не ведеться.

7.5. Практична природоохоронна робота

     У 2019 році продовжив  діяльність міський екологічний штаб (МЕШ) та шкільні екологічні загони «Зелені патрулі». На рахунку «Зелених патрулів» багато корисних справ, а саме: проведення природоохоронних акцій та операцій («Гніздобуд», «Новорічно-різдвяні мотиви», «Зелена хвиля», «Допоможи зимуючим птахам», «Насіння», «Каштан» та ін.), екологічних рейдів «Місту без смітників бути!», «Вартові майбутнього» по виявленню несанкціонованих сміттєзвалищ та їх картування, відзняття відеороликів і запуск їх у мережі фейсбук, виготовлення та розповсюдження в мікрорайонах міста листівок екологічного змісту та ін.

 

Назва

закладу освіти

Назва заходу Кількість учасників Види діяльності
Конотопська станція юних натуралістів – діяльність міського екологічного штабу (МЕШ) та шкільних екологічних загонів «Зелених патрулів»

 

 

 

 

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– проведення природоохоронних акцій та операцій («Гніздобуд», «Новорічно-різдвяні мотиви», «Зелена хвиля», «Допоможи зимуючим птахам», «Насіння», «Каштан» та ін.);

-проведення екологічних рейдів «Місту без смітників бути», «Вартові майбутнього»

 

 

7.6. Трудові акції, тижні, місячники до Міжнародного Дня Землі, Дня охорони навколишнього природного середовища

 

        На виконання наказу відділу освіти Конотопської міської ради від 12.03.2019  № 164 – од «Про проведення декади екології в закладах освіти у 2018-2019 навчальному році з нагоди міжнародних свят Дня навколишнього середовища та Дня землі», наказу по Конотопській СЮН від 08.04.2019 № 34-од « Про проведення декади екології на Конотопській СЮН у 2018-2019  навчальному році», з метою подальшого розвитку природоохоронної роботи в закладах освіти, підвищення рівня екологічної культури учнівської молоді, виховання особистої відповідальності за стан навколишнього середовища, привернення уваги громадськості до екологічних проблем,  у період з 12.04.2019  по 21.04.2019 в освітніх установах міста було проведено традиційну декаду екології, активними учасниками якої став учнівсько-педагогічний  колектив Конотопської станції юних натуралістів.

Методистом  закладу  Сувид Л.П. був розроблений та затверджений  план заходів Конотопської СЮН  в рамках  міської декади екології, забезпечено неухильне його виконання педагогами і вихованцями,  висвітлено хід проведення заходів у мережі Інтернет.

У рамках міської  декади відбулися :

– «Дні пропаганди екологічних знань»

-на базі СШ № 13 (12.04.2019, учасники: керівники гуртків Гончаренко Л.М, Жадько Ю.В.,  охоплено 50 учнів  7-8 класів);

– на базі СШ №3(15.04.2019, учасники:керівники гуртків Слишик Л.І., Шостак Л.Д., охоплено 32 учні 7-8 класів);

– на базі ЗОШ № 14(15.04.2019, учасники:керівники гуртків Логвинова О.М., Катрошенко І.В, охоплено 46 учні 5-6 класів);

– на базі гімназії (16.04.2019, учасники:керівники гуртків Слишик Л.І.,Жадько Ю.В., охоплено 51 учень 7-8 класів);

– на базі ПЗОШ (16.04.2019, учасники:керівники гуртків Катрошенко І.В., Гончаренко Л.М., охоплено 37 учнів 6- 7 класів);

– на базі СШ № 11 (17.04.2019, учасники:керівники гуртків Логвинова О.М., Шостак Л.Д., охоплено 36 учні 7-6 класів);

– на базі СШ № 12 (17.04.2019, учасники:керівники гуртків Жадько Ю.В., Катрошенко І.В., охоплено 39 учнів 5 класів);

–  на базі ЗОШ № 10 (18.04.2019, учасники:керівники гуртків Шостак Л.Д., Логвинова О.М., охоплено 44 учнів 5-6 класів);

— майстер-клас на базі СЮН для здобувачів освіти 6-7 класів ЗОШ № 7(15.04.19), СШ № 2 (16.04.19), ЗОШ № 5 (17.04.19) за темою «Способи розмноження кімнатних рослин», керівник гуртка Коженко Л.В., охоплено 31 учень;

– зустріч з представником  Конотопської зоозахисної  ГО «Друзі тварин»  здобувачами  освіти 7-8 класів СШ № 9 (методист Сувид Л.П., 16.04.19, охоплено 56 учнів);

– екскурсія  вихованців СЮН до Конотопського держлісгоспу «Унікальний рослинний світ Конотопського дендропарку» (17.04.19.,учасники Сувид Л.П., Гончаренко Л.М., Гайдук Л.М., залучено14 вихованців);

– екскурсія до мікрозоопарка та зоокуточка  учнів 6 класу  СШ № 3(15.04.19., охоплено 16 учнів);

– екологічна акція «Гніздобуд»(по розвішуванню шпаківень та дуплянок на території СЮН),  «Веселе дозвілля – чисте довкілля» (по благоустрою на екологічній стежці «Єзуч»), «Здай макулатуру – збережи дерево» ( по збору макулатури ), «Зелена хвиля» (по благоустрою території закладу), учасники- педагогічний, учнівський та технічний персонал СЮН, взяло участь 48 осіб;

– участь у всеукраїнському конкурсі малюнків «Лісівники плекають ліс» (2

учасники).

Згідно   плану декади екології  з 16.04.2019  по 19.04.2019  Конотопською станцією  юних натуралістів та Конотопською міською малою академією наук  проведено міський  екологічний інтернет-турнір «Еколенд» для талановитих учнів 7-8 класів освітніх закладів,  з метою розвитку мотивації учнів до поглибленого вивчення природничих дисциплін, формування екологічної свідомості школярів  та  організації їх самостійної пізнавальної діяльності. Відповідно до  положення  інтернет-турнір  відбувався  в  три етапи. Перший (відбірковий) та другий  (основний) етапи турніру проводилися  з використанням передових інформаційних та телекомунікаційних технологій шляхом передачі інформації  через мережу Інтернет. Всього у І етапі взяло участь 80 учнів освітніх  закладів міста (не брали участь учні  СШ № 2 та ЗОШ №14). До ІІ етапу за умовами турніру пройшло 40 учнів, з яких 5 учасників (учні СШ № 3, ЗОШ №10, гімназії, ЗОШ №13 (2 учні)), що набрали найбільшу кількість балів, взяли участь у ІІІ  фінальному (очному етапі ) 19 квітня 2019 року на базі Конотопської СЮН,  підготовленому  зусиллями педагогічного колективу закладу.  Турнір складався з п’яти раундів: «Рослинний і тваринний світ України», «Екологічний практикум», «Золоті розсипи смітників», «Ботанічний визначник», «Погляд у майбутнє». Всі учасники достойно змагалися за звання переможця та  показали ґрунтовні знання з природничих дисциплін. За дотриманням порядку і вирішенням суперечливих ситуацій, підбиттям набраних учасниками балів стежило журі. Переможцем  став  Римаренко Ілля, учень ЗОШ № 13. Друге місце у Логвінової Єви, учениці СШ № 3, третє – в Амеліної Анни, ЗОШ № 13. Ці учні нагороджені дипломами відділу освіти відповідно до зайнятого місця. Решта учнів (Зимовець Олександр, гімназія та Жданова Вікторія, ЗОШ № 10) нагороджені грамотами станції юних натуралістів за активну участь. Між раундами проводилась гра з глядачами, був визначений найактивніший вболівальник – Мажара Олександра, яка нагороджена грамотою станції юних натуралістів за активність.

Заходи, проведені  Конотопською СЮН під час декади, були змістовні, різнопланові, охопили різні вікові категорії дітей. Охоплено екологічною роботою 477 осіб.

Учнівсько-педагогічним колективом Конотопської СЮН в ході міської декади екології  проведена значна робота в напрямку екологічної освіти та виховання учнівської молоді , основою якої стала плідна  співпраця  освітніх  закладів  міста.

 

 

VІІІ. Аналіз роботи профільних таборів

З метою забезпечення організованого відпочинку, зайнятості учнівської молоді міста  в  канікулярний час протягом 2018-2019 навчального року педагогічний колектив Конотопської СЮН здійснював діяльність за окремим затвердженим режимом та планами роботи на канікули, згідно яких проводилися :

– цикл еколого-пізнавальних екскурсій по закладу для учнів освітніх закладів  міста: еколого-пізнавальна екскурсія «Дивовижний світ тварин» (екскурсія до зоокуточка та мікрозоопарку), еколого-пізнавальні екскурсії «Рослини – символи України», «Квітковий калейдоскоп» (екскурсія по НДЗД СЮН );

– ігри біологічної тематики: екологічна гра «Екологічний крос», гра-подорож «Країна Екологія», біологічна гра «Ці кумедні хвостаті», природнича вікторина «У світі тварин», інтелектуальна гра «Нехай земля квітує всюди-природу збережемо, люди!»;

– впровадження   авторських навчальних наскрізних програм екологічного змісту «Здоровим бути-здорово!» та «Природничий калейдоскоп» на базі ЗОШ № 7 (початкова) та ЗОШ № 14 з метою  охоплення  позашкільною екологічною освітою учнів віддалених від СЮН закладів освіти міста.

        Літня оздоровча кампанія Конотопської СЮН «Літо – 2019» передбачала якісну організацію відпочинку та оздоровлення учнівської молоді міста за наступними формами:

–  тематичні еколого-пізнавальні, валеологічні екскурсії та виховні заходи для учнів пришкільних таборів освітніх  закладів міста на базі станціїї: «Цікаві тварини», «Відкриті долоні Землі», «Неперевершений світ природи» та майстер- класи «Друге життя непотрібних речей», «Зоопарк» в техніці «оригамі» (протягом червня 2019 року станцію відвідали учні пришкільних таборів НВК: ЗОШ І ст.-ДНЗ, ДШМ, СЮТур, СЮТЕХ , СШ № 9, 12; ЗОШ № 5, 14, 7, ПЗОШ, НВК «Казка»);

– трудова  практика здобувачів освіти освітніх закладів міста на навчально-дослідницькій  ділянці Конотопської СЮН  в рамках роботи «Школи ландшафтного дизайну-2019» (червень 2019 року). Згідно графіка відділу освіти Конотопської міської ради учні освітніх закладів міста пройшли літню трудову практику, під час якої діти прополювали клумби та квітники, пересаджували і поливали квітково-декоративні рослини, доглядали за тваринами мікрозоопарку (станцію юних натуралістів  відвідали учні освітніх установ: СШ № 2, 3, 9, ЗОШ № 10, 11, 7, 13,14, 12, 5);    

– діяльність профільного табору Конотопської СЮН «Юннат». Відповідно до наказу відділу освіти Конотопської міської ради від 25.04.2019 № 252-од  «Про організацію літнього оздоровлення, відпочинку та зайнятості учнівської молоді у 2019 році» у період з 27.05.2019 по 12.06.2019 на базі Конотопської станції юних натуралістів функціонував профільний табір «Юннат» у складі 35 дітей. Вартість харчування становила 21.95 грн. в день (8 грн. – батьківська доплата, 13.95 грн. – з місцевого бюджету). Протягом зміни вихованці табору були активними учасниками екскурсій екологічного та пізнавального характеру ( екостежка «Єзуч» з природоохоронною акцією «Натисни на сміття», Конотопська СЮТур та ДШМ, дитяча міська бібліотека, прикордонний відділ м.Конотопа, військова частина 58 бригади ім. І.Виговського, центральний парк «Юність») , міських організаційно-масових заходів: квест «Вартові майбутнього», еко-хендмейд «Друге життя непотрібних речей» (в рамках естафети «Позашкілля – 49+»), вікторині «Збережи енергію» та майстер-класі  в рамках міського тижня Сталої енергії «Живи енергоефективно», мультимедійної подорожі «7 чудес Сумщини», пізнавальної години з краєзнавцем, журналістом Конотопщини І.П.Корнющенком, лекції-диспуті «Шкода від спаленого сміття», хвилинці добра «Напиши листа українському солдату», кіно- тренінг «Стежка до мрії або згубні звички» (кінофільм «Диво»), рухливі ігри, розваги, інтелектуальні конкурсно-розважальні програми та інше.

Належна робота  приділялася трудовому вихованню відвідувачів станційного  табору. Діти щоденно піклувалися про тварин зоокуточка, доглядали за кімнатними рослинами, працювали на НДЗД СЮН. Юннати виявили високий рівень творчості та самостійності, набули комунікативні навички – уміння працювати в різноманітних групах, виконуючи різні завдання.

Підсумком роботи профільного табору Конотопської СЮН «Юннат» став станційний захід «В дружньому колі», на якому були відзначені його  кращі вихованці. Проведені  заходи сприяли зміцненню фізичного і психічного здоров’я дітей, розвитку у вихованців почуття колективізму, спритності та винахідливості.

 

ІХ. Аналіз організаційних форм освітнього процесу за основними профілями діяльності в закладах позашкільної освіти, загальної середньої освіти

Реалізуючи державну політику в сфері позашкільної освіти, керуючись  відповідними нормативно-правовими та законодавчими документами: Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту» педагогічний колектив Конотопської СЮН здійснював освітньо-виховну діяльність протягом 2019 року за двома напрямами: провідним еколого-натуралістичним та художньо-естетичним.

Зарахування учнів закладу для одержання екологічної позашкільної освіти відбувалося протягом навчального року за їх бажанням та за згодою батьків. При цьому враховувався вік дітей (6 – 16 років), їх інтереси і запити, індивідуальні можливості та здібності. Освітньо-виховний процес здійснювався за колективною, груповою та індивідуальною формами, які передбачені Положенням про порядок організації індивідуальної та групової роботи, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 № 651. Різнопрофільні гуртки  закладу класифікувалися за двома освітньо-організаційними рівнями: початковим та основним, відповідно до яких визначалися мета і перспективи їх діяльності, чисельний склад, обиралися програми.

Протягом 2019 року загальна кількість гуртків Конотопської СЮН становила  –  41, в яких навчалося 704 вихованці. Більшість гуртків  (31 , 566 вихованців) належали до провідного еколого – натуралістичного напряму діяльності. Художньо-естетичний напрям об’єднував 10 гуртків (138 вихованців).

        Безпосередньо на базі станції юннатів працювало 20 гуртків (320вихованців). З метою залучення до гурткової роботи широкого кола учнівської молоді міста, дітей різних соціальних категорій було створено мережу гуртків станції поза межами закладу освіти у шести ЗЗСО міста, а саме в ЗОШ № 14, 13, 7 (поч.), НВК:ЗОШ І ступеня – ДНЗ, НВК «Казка» працювало  21 ТО (384 вихованців). З 2003 року триває  співпраця станції юних натуралістів з Конотопським благодійним фондом «Серця любові» для тяжкохворих дітей та їх сімей. У 2019 році на базі фонду задля надання дітям з особливими потребами позашкільної екологічної освіти та розвитку їх творчих здібностей за індивідуальною формою навчання працювали 2 гуртки «Народні ремесла» .

З метою збільшення відсотка охоплення екологічною позашкільною освітою учнівської молоді міста, залучення до навчання в гуртках дітей різних соціальних категорій з 16.09.2019 по 20.09.2019 педагогами СЮН було проведено тиждень співпраці закладів освіти міста у формі «Презентація закладів позашкільної освіти». Керівники гурткової роботи провели цикл заходів екологічного змісту серед учнів на базі СЮН в рамках рекламно-агітаційної кампанії «Країна Юннатія» та підготували презентаційні куточки щодо діяльності власної освітньої установи у віддалених освітніх  закладах міста, також провели рекламну кампанію серед батьків. Всього відвідано 5 ЗЗСО міста, охоплено 431 учнів та батьків.

Отже, діюча мережа гуртків Конотопської СЮН забезпечує ступінь реалізації Закону України «Про позашкільну освіту», Статутних завдань, відповідає меті і основним напрямам діяльності освітньої установи, штатному розпису освітнього закладу.

 

9.1. Мережа гуртків

 

Назва закладу

освіти

Назва ТУО Навчальний рівень Рік навчання Кількість груп Кількість вихованців
Конотопська станція юних натуралістів «Природа і творчість»

 

«Юні квітникарі»

 

 

«Любителі декоративних і свійських тварин»

 

«Юні природознавці»

 

«Народні ремесла»

 

 

«Здоровим бути – здорово!»

 

«Природничий калейдоскоп»

Початковий

 

 

Початковий

 

 

Основний

 

 

 

 

Основний

 

 

Початковий

Основний

 

 

Початковий

 

 

Основний

І

 

 

І

 

 

І

 

 

 

 

І

 

 

І

І

 

 

І

 

 

І

1

 

 

10

 

 

13

 

 

 

 

2

 

 

8

2

 

 

2

 

 

3

 

16

 

 

160

 

 

208

 

 

 

 

32

 

 

116

22

 

 

60

 

 

90

 

9.2. Профільність гуртків

Назва

ЗПО

Профільність Кількість гуртків Кількість вихованців
загальна початкового рівня основного рівня вищого рівня дошкільного віку молодшого шкільного віку середнього шкільного віку старшого шкільного віку загальна
Конотоп-

ська станція юних натуралі-стів

Біологічний 16 7 9 168 69 19 256
Екологічний
Сільсько-господарський
Квітково-декоративний 10 10 94 66 160
Декоративно-ужитковий 10 8 2 129 9 138
Нетрадиційні, нові форми
Інший 5 2 3 60 90 150
Усього: 41 27 14 451 234 19 704

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3. Динаміка розвитку мережі гуртків за 2016-2019 роки

 

Нав-чаль

ний рік

Загальна

к-сть  ТО

Загальна

к-сть

вихо-

ванців

Напрями діяльності

 

Навчально-організаційні рівні
Назва

напряму

К-сть

ТО

К-сть учнів Рівень К-сть ТО К-сть

учнів

 

2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018

 

 

 

 

 

2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

704

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

784

 

 

 

 

 

 

 

 

768

 

 

 

 

 

 

766

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художньо-естетичний

 

 

 

Еколого-натураліс-тичний

 

 

 

 

Художньо-естетичний

 

 

Еколого-натураліс-тичний

 

 

Еколого-натураліс-тичний

Художньо-естетичний

 

 

Еколого-натураліс-тичний

Художньо-естетичний

10

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

36

 

 

 

 

36

 

 

9

 

 

 

31

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

138

 

 

 

 

566

 

 

 

 

 

 

138

 

 

 

646

 

 

 

 

636

 

 

132

 

 

 

618

 

 

148

 

 

 

 

 

 

Почат-

ковий

Основ-ний

 

Почат-ковий

Основ-ний

 

 

 

Почат-ковий

Основ-ний

Почат-ковий

Основ-ний

 

Почат-ковий

 

Основ-ний

 

 

Почат-ковий

 

Основ-ний

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

2

 

 

19

 

 

12

 

 

 

8

 

2

 

17

 

19

 

 

25

 

 

20

 

 

 

23

 

 

17

 

 

 

 

 

116

 

22

 

 

332

 

 

234

 

 

 

116

 

22

 

300

 

346

 

 

406

 

 

362

 

 

 

424

 

 

342

 

 

 

 

 

9.4. Тематика досліджень та спостережень за профілями

Вищою формою практичної пізнавальної діяльності юннатів є робота на навчально-дослідній земельній ділянці, на якій учні не сприймають знання в готовому вигляді, а набувають їх в умовах самостійної пізнавальної діяльності. Тому навчальне дослідництво має бути сьогодні актуальним для суспільства, мати елементи новизни, бути об’єктивним і достовірним.

Так, протягом 2019 року гуртківцями та педагогами Конотопської станції юних натуралістів виконувалися різноманітні за тематикою досліди:

 • у гуртках біологічного профілю («Спосіб життя та поведінка папужки хвилястого в природі та в умовах неволі», «Дослідження впливу домашніх тварин на емоційний стан та здоров’я людини», «Дивовижні акваріумні мешканці», «Вплив строків відсадки морських свинок на їх ріст та розвиток» та ін.);
 • у гуртках квітково-декоративного профілю («Розмноження квітково-декоративних рослин стебловими живцями», «Вплив прогрівання і охолодження насіння цинії на прискорення строків цвітіння», «Вплив розміру цибулин-діток на розвиток рослини», «Визначення найбільш ефективного способу розмноження декоративно-листяної бегонії» та ін.);
 • у гуртках декоративно-ужиткового профілю («Дослідження різних технік виготовлення квітів з паперу», «Дослідження різних технік виготовлення жіночої біжутерії»).

Результати досліджень гуртківців були представлені на щорічному засіданні станційної дитячої ради «Юний науковець» у березні 2019 року.

9.5. Приклади організації роботи кращих гуртків із зазначенням конкретних досягнень у науково-дослідницькій роботі

Кращим гуртком Конотопської станції юних натуралістів еколого-натуралістичного напряму визнано гурток «Любителі декоративних та свійських тварин», керівник Жадько Юлія Василівна та гурток «Юні квітникарі», керівник Коженко Людмила Василівна. Діяльність гуртків спрямована на здобуття вихованцями додаткових біологічних, екологічних знань, виховання екологічно грамотної особистості. Провідне місце в  роботі керівників посідає залучення дітей до проектної  діяльності та впровадження в гуртковій роботі  технології STEM-освіти. Вихованці разом з педагогами опрацьовують практико-орієнтований екологічний проект «STEM – освіта: від «науки в собі» до навчання в житті». Відповідно до наказу від 05.09.2018 №94-од «Про вивчення та узагальнення досвіду роботи педагогів СЮН» продовжується активне вивчення перспективного педагогічного досвіду керівника гуртка «Юні квітникарі» Коженко Л.В. «Впровадження інновацій – засіб активізації пізнавальної діяльності та підвищення інтересу вихованців до освітнього процесу в гуртках еколого-натуралістичного профілю». Однією з інноваційних технологій, над впровадженням якої працює педагог, є технологія STEM-освіти. Під час проведення І туру міського конкурсу «Керівник гуртка-2019» «Педагогічні смаколики» педагог особливу увагу звернула на використанні методів STEM-освіти під час відкритого заняття «Способи розмноження кімнатних рослин».

Керівники гуртків активно популяризують власний досвід впровадження STEM-освіти шляхом участі  в заходах міського, обласного, Всеукраїнського рівнів: міський фестиваль біологічних колекцій «Природа навколо нас» (колекція «Птахи Конотопщини» створена під керівництвом Жадько Ю.В.), обласний екологічний форум «Природа – національне багатство України» (науково-дослідницька робота «Єзуч. Великі проблеми малої річки» проводилась під керівництвом Коженко Л.В.),  Всеукраїнський конкурс «МАН-Юніор Ерудит» та інші.

Елементи STEM-технологій впроваджуться педагогами закладу під час спостережень та дослідів у зоокуточку «Пліч-о-пліч із тваринами» та на навчально-дослідницькій ділянці «Квітковий калейдоскоп».

Щодо навичок пізнання через спостереження, крім класичних занять, що відбуваються в приміщенні закладу, пропонується гуртківцям веліт-клас. Суть веліт-класу полягає у використанні об’єктів живої природи у якості науково-дослідницької лабораторії, тобто вивчення законів природи та її об’єктів здійснюється в реальних умовах існування шляхом перенесення занять у заповідні куточки Конотопщини.

Невід’ємною частиною життя підростаючого покоління стали смартфони, ноутбуки. Активні спроби  їх використання в освітньому процесі характеризується  як тренд BYOD. Цей технологічний тренд став популярним у використанні як педагогами і їх вихованцями. З точки зору STEM-освіти BYOD дає можливість миттєво фіксувати необхідні дані та етапи роботи за допомогою створення послідовних кадрів під час практичних робіт на гурткових заняттях, зручно опрацьовувати відео, фотоматеріал, сканувати OR-код, що надає вільний доступ до світових джерел інформації.

З метою підвищення ефективності освітнього процесу у закладі, практичного впровадження новітніх технологій, їх наукового обґрунтування, у березні 2019 року керівник гуртка Жадько Ю.В. взяла участь в ІІ обласній науково-практичній інтернет-конференції «Позашкільна освіта: стратегії, перспективи розвитку, сучасні практики», секція: «Теоретичні аспекти розвитку STEM-освіти: зарубіжний і вітчизняний досвід» та отримала сертифікат учасника.

 

Х. Неформальна екологічна освіта та виховання

10.1.  Дитячі громадські екологічні та природоохоронні організації та об’єднання

Дитячі громадські екологічні та природоохоронні організації та об’єднання у закладі відсутні.

10.2. Дитячий екологічний парламент. Органи учнівського самоврядування

Протягом 2019 року в освітній установі здійснювалась діяльність органу учнівського самоврядування «Зелена федерація» та  проводилися різноманітні  заходи :«Дні самоврядування» в гуртках, свята «Моя родина – моя Україна», «В родинному колі»  для згуртування колективу педагогів, дітей та їх батьків , екологічні та трудові десанти задля виховання почуття відповідальності за спільні корисні справи та ін.

10.3. Юнацькі секції Товариства охорони природи

        Юнацькі секції Товариства охорони природи у закладі відсутні.

 

 ХІ. Аналіз матеріально-технічної бази закладу позашкільної освіти

 

Повна

назва закладу

Поштова

адреса

Телефон, електронна

адреса

Назва відділу,

ПІП завідувача відділу

ПІБ

в.о. директора закладу

Конотопська станція юних натуралістів               Конотопської міської ради Сумської області 41600, вул. Драгомирова, 18

м.Конотоп

Сумська обл.

(05447)         6-36-50

konotop.syun@ukr.net

відсутні Сувид Людмила

Петрівна

 

Назва

ЗПО

Загальна площа всiх примiщень (кв. м) Орендована площа (кв.м) Площа для занять гуртків (кв.м) Актова зала Бiблiотека Майстерня Теплиця НДЗД Музей Зоолого-тваринницька база Пташник Автобус Легкові авто Вантажні авто
Конотопська станція юних натураліс тів               Конотопської міської ради Сумської області 275.6  

93,2

 

1 1 1 Зоо-

куто

чок

 

 

 

 

 

ХІІ. Педагогічний склад закладу позашкільної освіти

 

Прізвище, ім’я, по-батькові педагога Посада Педагогічний стаж Загальний трудовий стаж Педагогічне навантаження
Гончаренко Любов Миколаївна Керівник гуртка 15 р.3 м. 21 р. 20 год.
Слишик

Людмила

Іванівна

Керівник гуртка 17 р.5 м. 17 р.5 м. 20 год.
Логвинова

Олена

Миколаївна

Керівник гуртка 29 р.3 м.

 

29 р. 3м 20 год.
Гайдук

Лариса Миколаївна

Культ-

організа-

тор

Керівник гуртка

27 р.11 м. 27 р. 11 м. 1 ставка

 

 

6 год.

Шостак

Любов

Дмитрівна

Керівник гуртка 25 р.5 м. 39 р. 18 год.
Катрошенко

Інна Володимирівна

Керівник гуртка 17 р.3 м. 19 р.3 м. 20 год.
Сувид Людмила Петрівна Методист

Керівник гуртка

25 р.4 м. 25 р.4 м. 1 ставка

6 год.

 

Коженко

Людмила Василівна

Керівник гуртка 15 р.3 м. 15р.3м 20 год.
Жадько Юлія Василівна Керівник гуртка 4 р.2 м. 4 р.2 м. 20 год.

 

Примітка.

У закладі кількість працюючих педагогічних працівників становить 9 осіб та

2 особи знаходиться у відпустці по догляду за дитиною – Дрога І.В., методист, Мороз І.В., керівник гуртка.

 

 ХІІІ. Пропозиції щодо подальшого розвитку еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти

 

Пропозиції  колективу Конотопської СЮН в аспекті вирішення завдання покращення якості екологічної позашкільної освіти, формування екологічної  компетентності особистості:

–  партнерство з  закладами загальної середньої освіти в аспекті реалізації завдань «Нової  Української Школи» (НУШ), державного стандарту початкової освіти;

– забезпечення  учнівській молоді  доступності до  екологічної  позашкільної  освіти та підвищення її якості шляхом   впровадження  в освітній процес елементів   сучасних освітніх  інноваційних технологій;

– забезпечення виховання учнівської молоді  з урахуванням тенденцій, процесів, які відбуваються в масштабах міста, країни, світу, зробивши акцент на національно-патріотичному вихованні;

– організація  діяльності з категорією «діти з особливими освітніми потребами», створення «освітнього майданчика» задля  їх соціалізації та реабілітації;

 

–  міжнародне співробітництво у сфері екологічної позашкільної освіти, використання кращого європейського і світового  досвіду щодо екологічної  освіти, виховання та розвитку особистості.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *