Правила поведінки здобувачів освіти у позашкільному закладі освіти

І. Загальні положення

 

1.1.Правила поведінки вихованців регламентуються  Законами України «Про позашкільну освіту», «Про освіту», Статутом закладу, правилами внутрішнього розпорядку всіх структурних підрозділів, іншими нормативно – правовими актами чинного законодавства України.

1.2.Дані Правила для вихованців  Конотопської станці юних натуралістів встановлюють норми поведінки в закладі освіти та на його території.

1.3.Ці Правила розповсюджуються на всіх вихованців СЮН і є обов’язковими  на всій території закладу позашкільної освіти.

1.4.Відповідно до ст. 53 Закону України «Про освіту»  вихованці закладу як здобувачі освіти мають право на:

 • навчання впродовж життя та академічну мобільність;
 • індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;
 • якісні освітні послуги;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
 • на доступ до інформації з усіх галузей знань;
 • брати участь у різних видах гурткової діяльності: змаганнях, виставках, фестивалях, конкурсах тощо;
 • брати участь у роботі органів самоврядування закладу освіти;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;
 • інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

 

II.Вихованці позашкільного закладу як здобувачі освіти зобов’язані

 • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану ), дотримуючись принципу академічної доброчесності та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
 • дотримуватися правил особистої гігієни;
 • дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку навчального закладу освіти ;
 • бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
 • дотримуватися чистоти і порядку в приміщенні та на території СЮН;
 • діяти на благо закладу освіти, сприяти підвищенню позитивного іміджу Конотопської СЮН;
 • дотримуватися правил співдружності (набувати вміння та навички ненасильницької поведінки, виховувати в собі стійке переконання неприпустимості булінгу в міжособистісних стосунках, поважати права людини, розвивати навички толерантної поведінки, дотримуватися принципів співробітництва та взаємоповаги);
 • займатись самообслуговуванням, брати участь у суспільно-корисній праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, нормативів та вимог гігієни.

 

III.Загальні правила поведінки

 

 • приходити на заняття за 10-15 хвилин до початку занять, чистими і охайними, займати свої робочі місця, готувати все необхідне для заняття приладдя;
 • не можна приносити на територію закладу позашкільної освіти з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом вибухові, вогненебезпечні речовини, спиртні напої, сигарети, наркотики;
 • забороняється вживання непристойних виразів і жестів;
 • не можна без дозволу педагогів (за узгодженням з батьками) йти з закладу освіти та його території під час занять;
 • здобувач освіти повинен проявляти пошану до старших, піклуватися про молодших ( поступатися дорогою дорослим, старші — молодшим, хлопчики — дівчаткам);
 • вихованці бережуть майно закладу, акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території закладу освіти;
 • фізична конфронтація, залякування і знущання є неприпустимими формами поведінки;
 • не дозволяється користуватися мобільним телефоном на заняттях гуртка, але дозволяється використовувати його як засіб навчання.

 

 

IV.Поведінка на заняттях гуртків

 • під час заняття не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших товаришів від справ розмовами, іграми й іншими справами, що не стосуються заняття гуртка;
 • якщо здобувач освіти хоче поставити питання керівнику гуртка або відповісти на питання керівника гуртка, він піднімає руку;
 • здобувач освіти має право в коректній формі відстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних суперечливих і неоднозначних питань;
 • здобувач освіти має право на творчий підхід до вирішення навчальних питань та обрати вид діяльності.

 

V.Поведінка на перервах

Під час перерви здобувач освіти зобов’язаний:

 • підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;
 • час перерви — особистий вихованця, він може його проводити на власний розсуд, проте не повинен заважати іншим, порушувати правил безпеки;
 • під час перерви здобувачі освіти можуть вільно переміщатися по закладу освіти, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки (горище, підвал, підсобні приміщення), забороняється бігати по сходах, поблизу вікон і в інших місцях, не пристосованих для ігор;
 • забороняється штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу;
 • категорично забороняється тютюнопаління на території закладу освіти;
 • категорично заборонено самовільно відчиняти вікна, сидіти на підвіконнях чи виглядати у відкриті вікна;
 • здобувачі освіти не мають права під час знаходження на території закладу освіти і при проведенні масових заходів здійснювати дії, небезпечні для життя і здоров’я самого себе та оточуючих;

Ці Правила розповсюджуються на всіх вихованців  і є обов’язковими для виконання на всій території закладу освіти, а також під час усіх заходів, що проводяться закладом.

 

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *